Moet je zolang de belijdenis zuiver is, lid blijven van de vaderlandse kerk?(......

Ds. H. Peet / geen reacties

19-09-2005, 00:00

Vraag

Moet je zolang de belijdenis zuiver is, lid blijven van de vaderlandse kerk? In Nederland was dat de Ned. Herv. Kerk. Nu lijkt mij de belijdenis van de PKN niet zuiver, maar die van de Herst. Herv. Kerk wel. Is het niet de plicht van de afgescheiden kerken om terug te keren tot de vaderlandse kerk (waarvan de HHK mijns inziens de voortzetting is)? Als de belijdenis maar zuiver is, mogen er onderling toch verschillen zijn?

Antwoord

De HHK beschouwt zichzelf als de voortzetting van de vaderlandse kerk. Daar is haar veel aan gelegen en dat is om allerlei redenen begrijpelijk. Door het zo te stellen geef je een taxatie van bepaalde gebeurtenissen in het recente verleden. Het zou voor kerken uit de afscheiding de verplichting inhouden zich aan te sluiten bij de HHK. Het lijkt me niet erg vruchtbaar om zo te redeneren. Historische gebeurtenissen zijn vaak op meer dan één manier te interpreteren. Ik denk dan ook dat we er op die manier nooit uit komen. Niet eenzelfde taxatie van bepaalde gebeurtenissen bindt het meeste samen, maar het samen willen buigen voor de Schrift.

We kunnen beter naar de toekomst kijken dan naar het verleden en elkaar over en weer bevragen op de wijze waarop we kerk willen zijn. Willen we in ons kerk zijn de Schrift en onze belijdenis het volle pond geven? Waar dat geval is, hebben we de opdracht elkaar te zoeken en hebben we ernaar te streven kerkmuren af te breken. Laten we het historisch gelijk maar laten rusten. Dan zijn er nog genoeg obstakels die moeten worden opgeruimd. Bovendien zullen we inderdaad bereid moeten zijn een zekere verscheidenheid te accepteren, als maar als een paal boven water staat dat we Schrift en belijdenis trouw willen zijn. Aan meer dan dat mogen we elkaar niet binden.
 
Hoe je er zelf in moet staan? Ik wil daarin terughoudend zijn. Het belangrijkste is dat je daar onder de prediking bent waar de Schrift echt open gaat. Stellig moet je jezelf ook verantwoorden voor de keuze die je kerkelijk maakt. Dat is niet onbelangrijk. Voor jezelf is echter nog belangrijker dat je een levend lidmaat van de Kerk bent zoals zondag 21 daarover spreekt. Door alle kerkelijke twist kun je dat zomaar uit het oog verliezen en dat alleen tot grote schade van jezelf. De vraag is niet alleen: waar ben ik lid van de kerk, maar vooral ook hoe!

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Is het verantwoord om filosofen als Pascal en Kierkegaard te lezen? En wat te denken van een christelijk denker als C. S...
geen reacties
19-09-2006
Mag een christen gastouder zijn? Ik weet dat er mensen zijn die de overtuiging hebben dat werken als huisvrouw niet bijb...
1 reactie
19-09-2011
Ik heb zo'n bijzondere moeite met de avondmaalgang, terwijl ik juist versterking van mijn geloof nodig heb. Ik verlang v...
geen reacties
19-09-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering