Verder na overspel en scheiding

W.E. (Wilbert) Weerd / geen reacties

01-05-2019, 12:26

Vraag

Mijn vrouw en ik zijn gescheiden omdat er veel mis was in ons huwelijk. Mijn vrouw ging in het begin veel alleen uit en dat botste vaak met mij. Daarnaast heeft ze in tweede jaar van ons huwelijk seksueel contact gehad met een ander die net verlaten was door zijn vriendin. Ik ben de fout ingegaan door pornografie te kijken. Dit alles kwam na zes jaar huwelijk naar buiten.

Wat nu? Mag ik in de toekomst hertrouwen? Doordat de man waarmee mijn vrouw overspel heeft gepleegd psychisch labiel was, zou er meer sprake zijn geweest van dwang dan van daadwerkelijk overspel, wordt gezegd. Maar ze is niet verkracht door hem, zegt ze zelf. En heb ik zelf ook geen overspel gepleegd door porno te kijken? Wat moet en kan ik?

Antwoord

Hallo vragensteller,

Dit klinkt als een behoorlijk ingewikkelde, complexe en verdrietige situatie, met veel vragen. En je hebt veel meegemaakt. Zeker als er vanaf het begin van het huwelijk al veel mis was en je vrouw toen haar eigen wegen ging kan je zo machteloos worden.

Wat betreft je vraag over hertrouwen zou ik je willen aanmoedigen twee dingen te doen. Zelf de Bijbel door te lezen en erop na te slaan. En binnen je kerk of gemeente met de dominee een gesprek vragen en deze vragen voorleggen. Dan kan je ook meer uitleg en toelichting geven wat het overspel was, hoe dat plaats vond en andere details toelichten. Ik weet nu ook te weinig om daar veel meer over te zeggen en dat mag ook in een persoonlijk gesprek om recht te doen aan je emoties en pijn. Toch is de vraag van hertrouwen misschien wat snel om nu al te stellen en durf ik te betwijfelen of dat nu het belangrijkste voor je moet zijn.

Mogelijk zijn er nog een aantal zaken die meespelen in de zorgen die je hebt.

Allereerst verdere verwerking van deze afgelopen jaren. Alles wat heeft gespeeld en wat je hebt meegemaakt kan een aanslag doen op je welbevinden, zekerheid. Daarnaast heb verliezen geleden en te maken gekregen met de weerbarstigheid van het leven en menselijke relaties. Dit had je niet verwacht toen je trouwde. Dat betekent dat je ruimte moet geven aan een stuk verwerking. Verwerking houdt niet in dat het geen pijn meer doet, maar dat de impact en gevolgen van een mislukt huwelijk voor jezelf duidelijk zijn. Dus de impact van gebroken dromen, het om gaan met het verlies van waar je voor gevochten hebt en de eenzaamheid die je voelde. Wat je hebt meegemaakt kerft in de ziel en dat is nog maar kort geleden. Het leven kan veel teleurstellingen, gebrokenheid geven en dat vraagt op een heroriëntatie op het leven en mogelijk ook op wie je bent en wie God is.

Een ander ding is eenzaamheid. Mogelijk heb je hier geen moeite mee maar ik noem het toch. Ik citeer uit onderzoek van het CBS: “Gescheiden mensen lopen het grootste risico als het om gevoelens van eenzaamheid gaat. Het komt bij deze groep drie keer zo veel voor als bij gehuwden, nooit-gehuwden en mensen van wie de partner overleden is.”

Eenzaamheid kan een enorme aanslag zijn op je welzijn en pijn doen. En omdat we die pijn willen vermijden gaan we piekeren en zorgen maken om een oplossing te bedenken. We zoeken dan een soort houvast als we ons voelen verdrinken in verlatenheid. Zeker als het gevoel van afwijzing een rol speelt kan dit diep gaan. Het is zaak de eenzaamheid onder ogen te durven komen. Ervoor wegvluchten maakt je vatbaar in een andere relatie te stappen waar je dan nog niet echt jezelf kan zijn omdat verlatingsangst mee kan gaan spelen. De betekenis van het leven is gelukkig in meer te vinden dan de huwelijksrelatie. In die zin is een scheiding een enorm verlies maar kunnen er levenslessen geleerd worden. Dan is zelfs de ellende van een scheiding een reis naar het beter leren kennen van de relatie met Degene die onwankelbaar is. En de liefde waarvan niets je kan scheiden.

Deze visie haalt je mogelijk wat uit de knel van: “wat kan en moet ik nu nog?” Eigenlijk gun ik je dat je deze vragen voor dit moment kunt laten rusten zodat je zelf uit kunt rusten. Tot jezelf komen als het ware en dan vanuit de rust, zonder al teveel paniek, die vragen te stellen. Want de grootste vraag is niet: wat mag wel en niet na overspel, of wat is precies overspel, enz. De grootste vraag is of je dit alles over kunt geven aan God, zodat Hij voor je zorgt en je leidt. Dat je op Hem vertrouwt zodat Hij je paden recht maakt. Dat is, zeker nu, het kostbaarste wat je kunt vinden.

Groet,
Wilbert Weerd

W.E. (Wilbert) Weerd

W.E. (Wilbert) Weerd

 • Geboortedatum:
  01-10-1985
 • Kerkelijke gezindte:
  Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie:  Psychosociaal therapeut
  Website: www.dichterbijherstel.nl

Tags in dit artikel:

echtscheidinghertrouwenoverspel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik loop stage in de verstandelijk-gehandicaptenzorg met cliënten met een zeer ernstige verstandelijke beperking. Dit is ...
1 reactie
30-04-2014
Vraagt God van ons dat we voor Hem willen sterven? Ik las in een artikel dat je pas echt christen bent als je God niet v...
8 reacties
02-05-2016
Geachte ds. Pronk, hartelijk dank voor uw uitvoerige antwoord op mijn vraag over de betrouwbaarheid van de Bijbel. De ze...
1 reactie
30-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering