Kijken naar knappe vrouw

Ds. A. Jonker / geen reacties

16-07-2004, 00:00

Vraag

Er staat in de Bijbel dat als je een vrouw aanziet om haar te begeren, je al overspel met haar gedaan hebt. Mag een man dan helemaal niet naar een vrouw kijken of ze knap is? En hoe met iemand die homofiele gevoelens heeft? Mag die nooit naar iemand kijken met een bepaald gevoel?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt hierin verschillende zaken tegelijk aan de orde en ik zal proberen om ze te beantwoorden.

In de eerste plaats gaat het over de uitleg van het begrip “begeren”. In het tiende gebod zegt de Heere dat we niet mogen begeren “iets wat van onze naaste is”. Dan is het begeren een voorstadium van stelen. Door te begeren, misgunnen we eigenlijk het bezit aan onze medemens en zouden we het heel graag zelf willen bezitten. Dit is een verkeerd begeren. Er zijn ook voorbeelden van “begeren” in de goede zin van het woord. In psalm 27:4 zingt de dichter “één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel” Volgens Jakobus 1:5 mogen we van God wijsheid begeren, als we die wijsheid missen. Vele keren komen we in de bijbel tegen het verlangen naar de (gemeenschap met) de Heere. Waar het dus om gaat is: Datgene wat ik begeer, is dat overeenkomstig Gods wil/Gods gebod, ja of nee. Dat bepaalt of het begeren een goede zaak is of niet.

De vraag gaat over het begeren in het kader van het zevende gebod. De tekst van de Heere Jezus vinden we in Mattheüs 5: 28. Die tekst komt onmiddellijk na het verbod “gij zult geen overspel doen”. Dan blijkt uit het tekstverband dat het begeren waar Jezus op doelt, een verkeerd begeren is. Een begeren dat het voorstadium is van de zonde van overspel. Dat iemand die getrouwd is, met begerige ogen kijkt naar iemand anders die (wel of niet getrouwd is), om met hem of haar een intieme of seksuele relatie te hebben. Maar dit begeren maakt het eigen huwelijk stuk. Hetzelfde geldt voor iemand die ongetrouwd is en een relatie begeert met de ander. De Heere Jezus wijst dus niet slechts de daad van overspel af, maar ook de begeerte die daaraan vooraf gaat.

Hoe is dit als iemand ongetrouwd is en graag een relatie zou willen? Wanneer iemand een oogje heeft op een ander die ook ‘vrij’ is? Dat staat dan niet in het kader van overspel. Dan gaat het om een uiting van het verlangen waarvan de Heere sprak in Genesis 2 “het is niet goed dat de mens alleen zij”. Je mag dan verlangen naar contact en relatie, maar dan moeten we wel eerlijk zijn naar onszelf. Is het verlangen zuiver, of zit er een zondige begeerte aan verbonden? Helaas kan men ook een ander mens “met de ogen uitkleden”. Dat is dan ook overtreding van het zevende gebod in ruimere zin. We mogen de Heere bidden om ook in het zoeken naar een relatie op een eerlijke, zuivere manier met de medemens om te gaan.

Tenslotte wordt de vraag gesteld hoe dit nu zit bij iemand die homofiele gevoelens heeft. Mag hij of zij naar een ander kijken met een bepaald gevoel? Het is een groot verschil of deze vraag meer als ‘theoretische kwestie’ of als iets uit het persoonlijke leven naar voren komt. Vanuit Gods geboden en inzettingen moeten we een homoseksuele praktijk afwijzen. Maar als een man of vrouw dit inderdaad wil, kan hij of zij de homofiele gevoelens niet direct uitschakelen. Men kan niet met gesloten ogen op straat lopen. Zo kunnen er dus ook gedachten ontstaan, kijken met bepaalde gevoelens, die een voorstadium zijn van een zondige levenspraktijk. Hiermee is niet gezegd dat ieder kijken onmiddellijk verkeerd zou moeten zijn. Maar, evenals bij iemand met heterofiele gevoelens, moet iemand met homofiele gevoelens zich afvragen of zijn of haar ‘kijken’ een voorstadium is van overtreding van Gods gebod.

Aan het eind van de beantwoording wil ik de vraagsteller (m/v) danken voor deze eerlijke vraag. Misschien worstel je er in je persoonlijke leven zelf wel mee. Bedenk dan dat er niemand is die altijd zuivere ogen heeft! Maar als we een verkeerde gedachte voelen opkomen, zullen we daartegen moeten strijden. Want de verkeerde begeerte leidt zo gemakkelijk tot verdere zonden. We mogen geloven dat de Heere Jezus nooit een zondige begeerte gehad heeft. Hij heeft Gods wet volkomen gehouden, uiterlijk en innerlijk. Hij heeft aan het kruis voor de zonden willen betalen tot volkomen verzoening. Wanneer we in Hem geloven, ontvangen we vergeving van AL onze zonden. Hij wil door Zijn Geest ook de kracht geven om tegen alle zonden te strijden. Wanneer we dicht bij Hem leven, geeft dat meer vreugde dan de zonde ooit kan geven.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

tien geboden
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik een vraag willen stellen aan dominee M. Pronk. Enerzijds omdat dominee Pronk een brede oriëntatie heeft op ...
7 reacties
16-07-2013
Ik heb ruim een half jaar verkering met een jongeman uit de HHK. Ik ben zelf GGiN. Beiden zijn we 25 plus en zouden we o...
geen reacties
17-07-2019
Wat moet ik doen? Ik heb echt Gods liefde gezien en gemerkt, ik heb een lange tijd God/Jezus mijn Redder en Verlosser mo...
2 reacties
16-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering