Geboortehoroscoop

Redactie Refoweb / 11 reacties

20-02-2019, 10:34

Vraag

Ik heb me de afgelopen tijd in astrologie verdiept. Ik herkende mijn persoonlijkheid in de persoonlijkheidsbeschrijving van het sterrenbeeld waaronder ik ben geboren. Ik heb daarom mijn geboortehoroscoop opgevraagd met uitleg erbij omdat ik me er nog meer in wilde verdiepen. Ik las hier mijn gehele persoonlijkheid: eigenschappen, innerlijke conflicten, behoeftes en verlangens en waar ik levensgeluk in vind. Ik denk dat God door middel van de zon, maan en sterren onze persoonlijkheid bepaalt.

Astrologen geven duidelijk aan dat de beschrijving gaat om de aanleg; hoe je ermee omgaat is een tweede. Je kunt je schaduwzijde uitleven door je eigenschappen ten negatieve te gebruiken, maar je kunt jezelf ook ontwikkelen door je eigenschappen ten positieve te gebruiken. Waarom wijst de christelijke wereld astrologie af?

Antwoord

Het trefwoord 'astrologie' invullen in de zoekfunctie op deze site levert deze artikelen op:

www.refoweb.nl/vragenrubriek/2404/astrologie

www.refoweb.nl/vragenrubriek/19043/astrologie

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

11 reacties
rJWK
20-02-2019 / 10:45
Waarom wijst de christelijke wereld astrologie af? Omdat het dikke onzin is. Zoek eens een bewijs waarom er iets van waar zou zijn. En lees Jesaja 47. God zelf drijft er de spot mee.

Een horoscoop bedriegt je. Lees maar eens een horoscoop van een ander sterrenbeeld en je zult er ook genoeg van herkennen. Statistisch gezien zal je in ongeveer de helft van de horoscopen iets van jezelf herkennen.
Emeth
20-02-2019 / 15:17
@ rJWK

Het gaat in de vraag om de GEBOORTE horoscoop (karakterbeschrijving). Niet om de horoscoop in kranten en tijdschriften (voorspellend). Er staat in de bijbel dat we alles behoren te onderzoeken en het goede behoren te behouden (1 Thessalonicenzen 5:21). Heeft u zich er weleens in verdiept of wijst u het af zonder het te onderzoeken?

Condemnation before investigation is the highest form of ignorance.
rJWK
21-02-2019 / 09:28
Je hebt gelijk, dus ik heb net die gekkigheid even uitgeprobeerd. Altijd lachen is dat. Ik heb er verschillende ingevuld, mijn eigen gegevens maar ook willekeurige gegevens. En dat een heel aantal keer zodat ik een betrouwbaar beeld krijg. En de grap is dat mijn voorspelling uitkwam: in de helft van de gevallen slaat het op je en in de helft van de gevallen niet. Daarbij is geen verband te vinden tussen het wel of niet correct invullen van je eigen gegevens. Natuurlijk is dit een n=1 verhaal maar probeer het zelf eens! Werkt enorm verhelderend (pun intended).

Het viel me ook op dat er zo goed als altijd instaat dat iemand intelligent is. Bepaalde positieve kenmerken komen onevenredig vaak voor. Dat kan toch helemaal niet? Verder waren veel horoscopen ook intern tegenstrijdig.

Kijk, als God het in Zijn Woord als gekkigheid afdoet, dan hoeven wij er geen moeite meer voor doen. Fout is fout, nietwaar?

Bovendien heeft de astrologie een nogal fatalistische kijk op het leven. Het staat in de sterren? Nou, in de Bijbel lees ik het anders. Je bent verantwoordelijk voor je karakter, geen slachtoffer van een paar stukken rots en gas in de ruimte. De Heere leid je leven. We zijn in Zijn handen, niet in die van dode en onverschillige hemellichamen. Gelukkig maar.

En trouwens, welke hemellichamen reken je dan wel mee? En welke niet? Kun je een op feiten gebaseerde categorisatie maken van welke planeten en sterren wel en niet meewegen? Reken je Pluto nog mee? Die heeft in 2006 zijn classificatie als planeet verloren. Zijn alle horoscopen van voor 2006 dan waardeloos geworden? En moeten we de sterren uit andere sterrenstelsels ook meerekenen? Wat doe je met de sterren die achter onze waarneembare horizon liggen?

Maar goed, misschien heb ik het helemaal mis. Op welke manier is de astrologie gefundeerd in de Bijbel? Daar gaat deze discussie om. En dan bedoel ik dus het hele gebeuren met die dierenriemen en dergelijke. Waar beveelt God het aan? Verlicht me!
Emeth
21-02-2019 / 13:28
@ rJWK

Hieronder een aantal teksten uit de bijbel over de betekenis en functie van de zon, maan en sterren. Gods heilsplan staat in de dierenriem beschreven. Van Maagd tot Leeuw. Christus werd geboren uit een Maagd en Hij zal als Leeuw van Juda terugkomen. In het boek 'Het getuigenis van de sterren' van E.W. Bullinger wordt dit helder beschreven.
Door me in astrologie te verdiepen ben ik gaan inzien dat de kenmerken van de sterrenbeelden ook tot uiting komen in onze persoonlijkheden. Ik geloof dat God onze persoonlijkheid bepaalt door middel van de stand van de zon, maan en planeten op het tijdstip van onze geboorte.

Genesis 1:14
En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

Job 9:7-9
Hij spreekt tegen de zon, en zij gaat niet op; Hij verzegelt de sterren. Hij alleen spant de hemel uit, en Hij treedt op de hoogten van de zee. Hij maakt de Grote Beer, de Orion, het Zevengesternte en de Kamers van het Zuiden.

Job 38:31-33
Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden, of de ketenen van de Orion losmaken? Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd, en kunt u de Wagen met zijn kinderen leiden? Kent u de verordeningen van de hemel, of kunt u op aarde zijn beleid bepalen?

Psalm 19:2 -7
De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn gloed.

Psalm 147:4
Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam.

Mattheüs 2:1-10
Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

Openbaringen 9:1
En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.
rJWK
21-02-2019 / 14:12
Ik heb bijna het idee dat u me zit te trollen, of meent u dit nu allemaal echt? Zegt u me alstublieft dat dit een grap is...

Wat betreft Gods heilplan in de sterren: het staat niet in de Bijbel, dus ik geloof het niet. Verder komen de namen voor de sterrenbeelden uit de heidense mythologie (Chaldeeuwse, Griekse en Romeinse). Als Gods plan werkelijk in de sterren staat, had Hij dat wel geopenbaard aan het volk Israël.

Welke astrologie volgt uw eigenlijk? De Hellenistische, die van de Chaldeeen, of de Maya's of toch de Chinezen? Welke is waarheid? Welke is door God geopenbaard volgens u? Waar heeft Hij dat geopenbaard?

Kunt u aangeven wat dan de link is met karaktereigenschappen en de stand van de sterren? Waar zegt God dat Hij ons karakter zo bepaalt? Bewijzen graag, niet alleen beweringen. Geloof zal ergens op gegrond moeten zijn.

Wat betreft uw Bijbelteksten, allemaal mooie teksten over sterren en planeten. Ze bewijzen dat God de Schepper is. God heeft de geboorte van Jezus aangekondigd met iets wat op een ster leek of een ster is. Maar kunt u zelf ook uitleggen wat de link is met de astrologie die u voorstaat? Waar wordt hier of ergens anders in de Bijbel geschreven over karakterbepaling doormiddel van telescoop?

Ik lees wel iets anders: in Leviticus 19:26 wordt waarzeggerij verboden. Dit is een koepelterm die onder andere astrologie inhoud (gestalten des hemels). Heidense volken rondom Israël waren daarmee bezig. Israël wordt daartegen gewaarschuwd. Laten wij daar ook naar luisteren. Lees verder Jeremia 10:2.

Verder ben ik benieuwd naar uw antwoord op al mijn vorige vragen.
Omega
21-02-2019 / 16:35
Bij het lezen van deze vraag schoot mij een uitspraak van ds. Olie te binnen toen hij nog predikant was in IJsselmuiden-Grafhorst. "Een horoscoop is de grootste onzin die er bestaat. Ik woon in IJsselmuiden en als er in de horoscoop staat dat ik een brief krijg van over het water, dan weet ik wel wat het is. Dan is het de rekening van de opticien uit Kampen."
Emeth
21-02-2019 / 20:04
Mazzaroth betekent Dierenriem

https://www.amen.nl/artikel/764/het-getuigenis-van-de-sterren
rJWK
22-02-2019 / 12:27
@Omega Die had het goed door :)

@ Emeth Interessant artikel. En bedankt ook, want dit maakt het allemaal nog krommer. Een handvol Bijbelteksten, dubieus gelinkt aan een veel grotere hoeveelheid aan allerlei heidense overleveringen. Dit is niets minder dan het heidens invullen van de Bijbel.

Het woord mazzaroth/dierenriem komt voor in Job 38:32. God vraagt daar aan Job wie nu de machtige is Schepper is: Hij of Job. Maar waar in deze tekst of andere Bijbelteksten wordt het firmament verbonden aan het bepalen van je karakter?

Het feit dat iets al heel lang bestaat (in dit geval het geloof in een dierenriem) betekent niet dat het op waarheid rust. Het feit dat God een in die tijd gangbare uitdrukking gebruikt, betekent niet dat je er een hele astrologie aan moet hangen. Waarheid vind je alleen door een relatie met Jezus door de Geest en het Woord. Daar hebben we gelukkig geen heidense overleveringen voor nodig.

Of stel je die gelijk aan Gods Woord?
Jedidjas
08-03-2019 / 22:16
of je nu wil of niet:
Je gaat jezelf onbewust gedragen naar je sterrenbeeld en ik kan me niet voorstellen dat je niet stiekum horoscopen gaat lezen. Bloedlink je begeeft je op zeer glad ijs. Voor je het weet zet satan een voet tussen de deur en dat zorgt voor verwijdering in je relatie met God. Pas op : satan manifesteert als een engel des lichts.
Belijd het AUB aan God en bespreek het ook met Hem. Door het vernieuwend werk vd Helilige Geest kan God wel je negatieve eigenschappen omzetten in positieve! Dat is erg gaaf!----> Ook om je hierin te gaan verdiepen!
DEQ
12-03-2019 / 23:20
Je hebt geen sterren, maan, zon of wat voor hemellichamen dan ook nodig om te weten wie je zelf bent! Wat er wordt opgesomd in horoscopen zijn vage algemeenheden, zaken die iedereen heeft, de dingen die jij noemt heb ik ook: eigenschappen, innerlijke conflicten, behoeftes en verlangens en waar ik levensgeluk in vind... Niks nieuws onder de zon! En ja, als ik tegen je zeg dat er morgen een moment zal aanbreken dat je lacht dan is dat ook zo, je zal ongetwijfeld een keertje lachen op een dag. Maar het zegt totaal niets over wie je echte bent

Natuurlijk spreekt het je aan omdat je meent jezelf daarin te herkennen. Tegenwoordig heb je ook nog van die toekomstvoorspellers op televisie, die zeggen dat ze met de doden spreken en meer van al dat onzin.

Het is ook de grote Verleider die hiermee aan het werk is om mensen van God weg te houden, te weren van Zijn boodschap. Je een rad voor d'ogen te draaien. Zijn er ooit sterren, planeten afgedaald naar de aarde om even uit te leggen dat als Ster 1 zo staat ten opzichte van Planeet B het voor jou betekent dat het beter is om met de bus te gaan in plaats van te fietsen?

Je gelooft wat de horoscoop zegt terwijl je een dik boek hebt met daarin Gods Woord die jou en mij vertelt dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven, dat Hij de dood heeft overwonnen en dat Hij nu in de hemel, zittende aan de rechterkant van God. Een boek met daarin Gods Woord waarin ik kan lezen dat God mijn gedachten van verre kent, dat Hij weet wie ik ben, wat mijn innerlijke strijd is... mijn eigenschappen. En dat ik al mijn bekommernissen aan zijn voeten mag leggen, want Hij is het die voor ons zorgt, voor jou, mij, voor iedereen!

Om dat te weten heb ik geen horoscoop nodig, alleen Zijn Woord, Zijn Genade. Dat is genoeg!

Ik hoop en bid van ganser harte dat je de horoscopen laat voor wat ze zijn en je volkomen richt op God! De Schepper van hemel en aarde!
AHHK76
15-03-2019 / 21:00
Wie ik ben en wat mijn verlangens zijn en waar ik qua karakter op lijk... het heeft niet te maken met wanneer ik geboren ben, onder welk sterrenbeeld.
Het is wat ik meegekregen heb van mijn ouders en hoe ik verder gevormd ben door het leven. Datzelfde geldt voor mijn kinderen.

Volgens mij verandert de tijd van het jaar/het sterrenbeeld daar niets aan....

Als ik een boek lees over onzekere mensen of lotgenoten, herken ik mezelf daar ook in. Als ik de Bijbel lees, herken ik mezelf daar ook in. Dus ik heb geen behoefte aan een (geboorte)horoscoop.

Terug in de tijd

Ik zit met een groot probleem. Ik ben verliefd op een jongen die tien jaar ouder is en me verteld heeft dat hij biseksue...
geen reacties
16-02-2004
Aan een dominee uit de HHK. Beste dominee, in onze kringen wordt er over het algemeen geen huiswerk gemaakt op zondag en...
geen reacties
16-02-2015
Ik heb msn-contact met een meisje dat beweert bezeten te zijn door een demon. Ik heb inmiddels ook met iemand contact ge...
geen reacties
16-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering