Motorcrossen

ds. D.M. Elsman / geen reacties

10-09-2018, 14:26

Vraag

Ik heb een lastige vraag. Een oom van mij en enkele neven van mij doen aan motorcross. Ze kunnen het goed, maar mijn familie is tegen motorcross want “je brengt je leven onnodig in gevaar.” Ze zijn er ook op tegen omdat mijn neven minderjarig zijn. Ik vind het wel leuk om naar te kijken, maar mijn vraag is: mag je aan motorcross doen en hoe moet ik er mee omgaan?

Antwoord

Dank je wel voor je vraag. Over gevaar en hoe wij daarmee om moeten gaan. Wij bidden elke dag om Gods bewaring, voor ons en onze kinderen. Een moeder die ‘s morgens haar kind uitzwaait, roept het na: “Pas je goed op?” Wij beseffen: wij moeten bewaard worden door de hand van de HEERE – en tegelijk ontslaat ons dat niet van onze eigen verantwoordelijkheid om voorzichtig te zijn.

In de woorden van je familie klinkt iets door van Zondag 40 van de Catechismus (over het zesde gebod): “dat ik ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef.” Het zit hem in het woord “moedwillig”. 

Als jij ‘s morgens naar school fietst, begeef je je in gevaar. Dat geldt ook voor iemand die op de scooter stapt, of in de auto, of op de motor. Je bidt of de HEERE je beschermen zal op de onveilige wegen, je rijdt zorgvuldig met oog voor de veiligheid van de ander en jezelf. Je zoekt daarmee niet moedwillig het gevaar op. Een brandweerman zal zich wel bewust in enig gevaar begeven, maar doet dat om het welzijn van een ander, het redden van diens leven.

Anders is het als er sprake is van een wedstrijd zoals bij motorcross. Dan kan het streven naar de eerste plaats aanleiding geven tot roekeloos gedrag, waardoor je jezelf en anderen wel moedwillig in gevaar brengt. Je kunt ook jezelf moedwillig in gevaar brengen door overmatig alcohol- of tabakgebruik. En is het kijken op je mobieltje tijdens het rijden ook niet een moedwillig in gevaar brengen van anderen en jezelf? 

Wij hebben het leven van God ontvangen als een kostbaar geschenk. God heeft daarin Zijn bedoeling gelegd. Het is vanwege de zondeval dat wij elke dag omringd worden door gevaren. Maar het werkelijke gevaar waarin wij verkeren is niet de dreiging van een tijdelijke dood, maar van de eeuwige dood! Ben jij je van dat gevaar bewust? En je familie?

Werkelijk gevaarlijk is je onbekeerde staat. Vanwege dat gevaar is Gods Zoon uit de hemel naar de aarde gekomen. Hij heeft Zichzelf moedwillig in óns gevaar begeven – om de werken van de duivel te verbreken en te verlossen wie door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren (Hebr.2: 15). Zolang je de Heere Jezus niet omarmd hebt in geloof loop je elk moment gevaar. Dan is levenstijd dus nog genadetijd – bekeringstijd. Wie zich door Gods genade gered mag weten, beseft in hoe groot gevaar hij heeft verkeerd, namelijk van de eeuwige dood! Maar die mag ook in dankbaarheid zijn weg vertrouwend gaan: “Gij zijt mij, HEER’, ter schuilplaats in gevaren, Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren.” Om voorzichtig met zijn leven en dat van zijn naaste om te gaan.

Geve de HEERE dan hier en nu nog dat wij Zijn Woord gaan verstaan:  “Of weet u niet (...) dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Kor. 6:19 en 20).

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Op dit moment ben ik moe van het leven in een gereformeerde omgeving. Ik mis het levende geloof in Jezus in mijn omgevin...
13 reacties
10-09-2010
Aan drs. Hildering, Urk. Ik las in één van uw antwoorden dat u zegt: medische interventies m.b.t. zwanger worden hebben ...
geen reacties
10-09-2009
Mijn moeder heeft een rotjeugd gehad waarin ze is verwaarloosd en daar denk ik ook wel aan, maar het helpt niet altijd o...
geen reacties
10-09-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering