Geraakt worden door pijl met het bloed van Christus

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

01-08-2018, 15:45

Vraag

Geachte ds. Buijs. Onlangs preekte u bij ons over Openbaringen 6 en naar aanleiding van uw preek is er bij mij een vraag naar boven gekomen. Aan de ene kant gaf u in de (ochtendpreek) mee dat wij actief met de genademiddelen aan de slag moeten. Echter gaf u in de namiddagdienst aan dat we geraakt moeten worden door de pijl met daaraan het bloed van Christus en dat God dit bestuurt. Maar als je wel (voor zover je dat kan vanuit jezelf) bezig bent met de genademiddelen, maar je wordt niet geraakt door een pijl? Heb je dan ‘pech’ dat je niet binnen de uitverkiezing valt? Of kan je het zo stellen dat als je bezig bent met de genademiddelen tot je te nemen dát je al geraakt bent door die pijl?

Antwoord

Beste lezer,
 
Mooie vraag, die getuigt van goed luisteren naar de beide preken. Feitelijk is er een eenvoudig antwoord op te geven. Een antwoord dat wel eens als volgt verwoord wordt: “Wie nat wil worden, moet in de regen gaan lopen.” Met andere woorden: wie tot bekering en geloof wil komen of daarin verder geleid wil worden, moet onder het Woord komen.

Trouwens: een mens wil dat nooit uit zichzelf. Dan blijven we kiezen voor onze eigen weg. Als er dus een oprecht verlangen is om de Heere te volgen en te dienen, blijkt daaruit dat de Heere al met je bezig is. Maar nu moeten we dáár niet op gaan steunen. R. M. McCheyne verwoordde het eens als volgt: “Het is niet voldoende dat u vlucht; u moet vluchten totdat u in Christus bent.” Wij mogen onszelf nooit rust gunnen buiten Hem.

We worden door de Heere geroepen om de middelen (Schriftonderzoek, prediking) biddend te gebruiken. Immers, langs die weg schiet Hij Zijn pijlen af. Zo heb ik het in de preek ook verwoord: de prediking van het Evangelie is hèt teken van de eindtijd. Via die prediking worden mensenharten geraakt, verbroken, vernieuwd en vervuld met de Heilige Geest. Daarom mag je grote verwachting hebben van de Heere, juist als je onder de prediking zit. Je mag er op pleiten dat Hij Zelf heeft gezegd dat het Hem behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven (1 Korinthe 1).

En als je, ondanks het bezig zijn met de genademiddelen, het gevoel hebt nog niet echt geraakt te zijn? Blijf volhouden en pleiten op wat de Heere beloofd heeft. En verlies de moed niet, want Hij heeft beloofd dat Hij door de genademiddelen in ons wil werken.

Het is leerzaam om in dit verband de Dordtse Leerregels eens te lezen: DL hoofdstuk 1, paragraaf 16. “In het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloediger genade vurig verlangen en die met ootmoed verwachten.” Zou de Heere een bidder laten staan? Zo wil Hij werken en de pijlen van Zijn Evangelie laten haken in mensenharten!
 
Zijn rijke zegen toegewenst en met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe moet ik met meisjes omgaan?
5 reacties
30-07-2011
Ik heb een dochtertje van zeven jaar die dit jaar vaak boos wordt op haar vriendjes en dan driftig naar huis komt als he...
geen reacties
31-07-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering