Heman een bekommerde of verzekerde

(MA) D. Rosbergen / geen reacties

18-06-2018, 09:32

Vraag

In De Saambinder wordt Paulus een verzekerde genoemd en Heman een bekommerde. Was Heman echt een bekommerde? In Psalm 88:2 zegt hij: “HEERE, God van mijn heil.” KJV: “O LORD God of my salvation.” Dit zijn toch woorden van een verzekerde? Is het niet zo dat het in deze psalm gaat over vragen met betrekking tot Gods voorzienigheid en niet over de zekerheid van de zaligheid?

Antwoord

Beste vragensteller/vragenstelster,

In het kerkelijk leven worden nog wel eens uitdrukkingen gebruikt die we moeten uitleggen. Het gaat hier om de vraag wat je verstaat onder een verzekerde en een bekommerde. Paulus zegt dat hij wist in Wien hij gelooft had. Ook zegt hij in Romeinen 5: 1: “Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” Die zekerheid droeg hij om in zijn hart. Dat was een bestendige, vaste, zekerheid.  Het geloof is ook zeker van aard. “Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en een beloner is degene die Hem zoeken.” Wanneer het geloof van Gods kinderen in beoefening is, is er zekerheid. Als dit geloof er wel is, maar niet beoefend wordt, niet in praktijk gebracht wordt, is die vaste zekerheid er niet. Een bekommerde zoals Heman is juist bekommerd om God waar Hij zijn redding, zijn zaligheid en zijn heil zoekt.

Zowel een verzekerde als een bekommerde kan niet zonder de Zaligmaker, Jezus Christus.  Maar de mate waarmee de gelovige gelooft in Hem, is onderscheiden en verschillend. Vandaar dat deze standen in de genade worden uitgelegd in de Saambinder. Ik zou dus daarom maar even doorlezen.

Hartelijke groet,
D. Rosbergen

(MA) D. Rosbergen

 • Geboortedatum:
  06-01-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ambtsdrager/pastoraal werker Ger. Gem.

geen reacties

Terug in de tijd

Aan Eleos. Als ik hulp wil met betrekking tot seksuele problemen, hoe ziet de hulpverlening er dan uit? Wordt er dan rek...
1 reactie
18-06-2011
Hoe komt het dat een peuter zich op de peuterspeelzaal heel anders gedraagt dan thuis. Voorbeeld: Thuis honderduit prate...
1 reactie
18-06-2012
Ik had een vraag gesteld, die terecht gekomen is bij ds. Visser, drs. ing. P. L. D. Hij vond de vraag verwarrend en wild...
geen reacties
18-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering