Plan van je leven staat vast

Ds. R. W. van Mourik / 2 reacties

07-06-2018, 09:32

Vraag

Staat het plan van je leven al vast? Ik bedoel dan dat God heel je leven al kent. Hij weet hoe het zal lopen, omdat Hij je leven zo zal leiden zoals Hij dat wil. Ik stel deze vraag, omdat ik soms bang ben dat ik een fout heb gemaakt in mijn relatie met iemand en nu niet meer Gods plan kan uitvoeren. Ik praat hier met God over. Ik weet dat God alles goed kan maken en bij Hem niets onmogelijk is. Ik weet ook dat Hij het leven leidt en dat niets het plan met mijn leven kan stoppen. Alles gebeurt met een reden (bijvoorbeeld het uitgaan van je verkering), maar ik ben zo bang dat ik nu niet Gods plan kan uitvoeren voor mijn leven. Alles staat toch al vast in je leven en God zal je toch naar de plek leiden waar Hij wil dat je zal staan, maar Hij heeft toch ook al bepaald met wie je zal trouwen? Dat staat toch ook in het huwelijksformulier, dat je door God bij elkaar bent gebracht?

Antwoord

Graag zou ik twee dingen willen opmerken bij de vraag die je stelt. Allereerst moet je oppassen om te denken dat je het plan van God met je leven kan dwarsbomen. Hetzij dat jij Gods plan niet meer uitvoert, hetzij dat God het niet meer kan uitvoeren in jouw leven. Wat er ook gebeurt in je leven, ook al is het nog zo grillig en onnavolgbaar, het is het plan wat God in jouw leven ten uitvoer brengt. Zelfs het kwade kan daarin meewerken ten goede. Ook al maak jij een fout (en dat ervaar je ook in je leven) ook dat ligt in Gods plan. Dat betekent niet dat die fout geen fout meer is, maar wel dat God, ondanks alles, Zijn plan volvoert in je leven. Daar horen alle misstappen en verkeerde beslissingen bij.

In de tweede plaats is het goed om te zien dat, ook al heeft God een plan met jou leven, het je niet ontslaat van je verantwoordelijkheid hoe je je leven invulling geeft. Anders zou je in een bepaalde lijdelijkheid vervallen en bang zijn voor beslissingen die je in je leven moet nemen. Je mag vragen om de leiding van God in je leven. Dat Hij je de weg wijst. Maar ook al neem jij verkeerde beslissingen, God blijft de regie over jouw leven houden. Ook als het gaat om een levenspartner in je leven, dan kun je zelf het gevoel hebben dat je de ware ontmoet hebt, maar dat er via een omweg toch een andere partner je levensweg kruist. Dan kan zelfs het verbreken van een relatie in Gods plan liggen. Kortom, God wil je bewaren voor lijdelijkheid, maar ook voor het gevoel dat jij alles in de war zou sturen. God houdt en heeft de regie in je leven. Laat dat tot troost en bemoediging zijn.

Ds. R. W. van Mourik,
Alblasserdam

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gods leiding
2 reacties
Sammie2016
11-06-2018 / 08:03
Onze hemelse vader, Jahweh, is inderdaad in staat om in de toekomst te kijken en die te beïnvloeden.
Maar de Bijbel laat ook zien dat Hij de mens de keuze laat of hij/zij Hem wil dienen of niet.
Een mens kan zelf keuzes maken in zijn leven, zelf kiezen wat voor werk hij doet of welke kleren hij aantrekt of welk voedsel hij eet.
Ook mag hij/zij zelf een keuze maken welke huwelijkspartner te nemen.
God heeft ons met een vrije wil geschapen, het is een geschenk van God evenals het geweten, verstandelijke vermogens, het vermogen om het leven door te kunnen geven, etc. etc.

God heeft geen vast omlijnd plan voor een ieder van ons anders had Hij al de hierboven vermelde geschenken/voorzieningen niet hoeven te geven/treffen.

We zijn nu eenmaal onvolmaakt en maken fouten, maar dat wil niet zeggen dat we dat opzettelijk moeten doen en natuurlijk moeten we behoedzaam zijn om niet tegen God of mensen te zondigen maar helemaal voorkomen kan niet.
Jezus is gestorven voor onze (onopzettelijke) zonden, zijn offer is toereikend voor de zonden van alle mensen, voor eeuwig.
Fouten of zonden zijn niet opgenomen in Gods plan.
Hij wil juist dat we ‘heilig’ of rein zijn zoals Hij heilig is, Hij in absolute zin en wij in relatieve zin.
Lees maar: …
(Leviticus 11:45) …. jullie moeten heilig zijn.

De apostel Paulus herhaalde dit principe als hij zegt dat we ons leven aan God moeten geven (in heilige dienst voor Hem) als een rein of heilig offer……
Romeinen 12:1 …Broeders, op grond van Gods medegevoel smeek ik jullie daarom om je lichaam aan te bieden als een levend slachtoffer, heilig en aanvaardbaar voor God. Dat is een heilige dienst met je denkvermogen.

groet.
Omega
11-06-2018 / 08:27
Je bedoelt vermoedelijk "eigen wil" i.p.v. "vrije wil" @Sammie. De vrije wil zijn we kwijtgeraakt in het paradijs. Daarom is er niemand meer die God zoekt (Rom 3.) en stuurt God Zelf daarin onze wil ("Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar [Zijn] welbehagen", Fil. 2:13).

Terug in de tijd

Wat als je nooit echt positief hebt kunnen denken en je niet durft/kan binden?
1 reactie
06-06-2014
Is het geoorloofd om onze huisdieren te chippen? In steeds meer landen is het verplicht en binnenkort waarschijnlijk ook...
geen reacties
06-06-2004
Wat kan een moeder van 0-tot-2-jarige kinderen nog meer doen aan geloofsopvoeding dan liefde geven en de gewoonten zoals...
geen reacties
06-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering