Arminiaan buiten de zaligheid

Ds. G.A. van den Brink / geen reacties

31-05-2018, 14:42

Vraag

Mijn vraag is gericht aan ds. G. A. van den Brink. Op 18 mei is er een vraag gesteld naar aanleiding van een filmpje op YouTube en hierover heb ik ook een vraag. Mijn vraag is wat de dominee bedoelt met de volgende zin (7.30) in het filmpje: “Als iemand Arminiaan is staat hij buiten de zaligheid.”

Bedoelt de dominee dat een Arminiaan niet zalig kan worden? Geldt dat ook voor iemand als John Wesley? En betekent een ander theologisch standpunt dan het gereformeerde op dit vlak, dat iemand daarmee zichzelf buiten de zaligheid plaatst? Wat dan als iemand bijvoorbeeld in alverzoening gelooft? Gaat die persoon dan ook verloren? Ik zou het erg fijn vinden als ds. Van den Brink een en ander wat zou willen toelichten.

Antwoord

Beste vragensteller,

Dank voor je vraag. Allereerst wijs ik je graag op de onderstaande video. Daarin ga ik uitvoeriger op je punt in en noem ik ook de naam van Wesley. Hopelijk verheldert dat mijn aandachtspunt.

Laat ik een fragment aanhalen van Saldenus, een theoloog uit de 17e eeuw: “Met moet goed op het volgende letten: hoewel de leer van socinianen en papisten etc. in meerdere opzichten zielsverdervend is, toch mag men niet te onvoorzichtig en te hard spreken als men te doen heeft met deze of gene persoon afzonderlijk die zo’n leer belijdt. Men mag hem of haar niet recht in het gezicht zeggen dat ze verdoemd zijn, nooit zalig kunnen worden, eeuwig verloren kunnen gaan enz. Want beslist, zo’n oordeel is niet goed te verontschuldigen. Want, zoals zojuist gezegd, wij kunnen niet zeker weten of iemand die nu in zo’n leer leeft, daarin altijd zal volharden en daarin zal sterven. Evenmin kunnen wij er zeker van zijn of hij, ook al behoort hij uiterlijk tot een bepaalde sekte, ook inwendig in zijn hart wel dezelfde opvatting als die sekte heeft. Het kan immers ook niet ontkend worden dat veel van onze voorouders uiterlijk weliswaar onder de belijdenis van de paapse leer leefden, toch midden in het pausdom zalig zijn geworden, hoewel niet door het pausdom – omdat zij inwendig die stukken waar het gewicht van de zaligheid vanaf hangt, niet met het pausdom voor waar hielden” (Saldenus, Toetssteen van eens christens oordeel, blz. 66-67).

Dit gezegd zijnde, benadruk ik dat “de leer” geen menselijk construct is waarvan ieder het zijne mag vinden. Heb acht op uzelf én op de leer, zo zegt Paulus tegen Timotheüs (1 Tim. 4:16). De Galaten waarschuwt hij met de boodschap dat zij van de genade vervallen zijn als zij de besnijdenis zouden willen handhaven voor gelovigen uit de heidenen (Gal. 5:4). Verkondigers die een andere boodschap brengen dan zijn evangelie, noemt hij vervloekt (Gal. 1:8-9). Blijkbaar is het dus wel degelijk mogelijk dat mensen door een dwaalleer verloren gaan. 

Juist het christendom wijst erop dat het niet gaat om oprechte pogingen, goede moraal en welwillende intenties. Het gaat om het plaatsvervangende werk van Christus voor allen en voor hen alleen, die in Hem geloven. 

De waarheid zal ons vrijmaken, zegt Jezus (Joh. 8:32). Laten we dan ook zoeken naar die waarheid. In Spreuken 2 staat: “Mijn zoon,  als je [inzicht] zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dán zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden” (Spr. 2:4-5).

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

arminiaans
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds september ben ik gestopt met de pil. Daarna was ik regelmatig ongesteld, maar sinds eind februari, begin maart ben...
4 reacties
30-05-2012
Wij zijn er achter gekomen dat een van onze kinderen zijn zus heeft misbruikt. Is het verstandig om het verleden te late...
1 reactie
30-05-2016
Ik ben een meisje van 11 jaar. Dag in dag uit wacht mij hetzelfde tafereel op school. Vrijdag heb ik het helemaal opgege...
6 reacties
30-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering