Door tegenslag of ziekte tot bekering komen

Ds. G.J. Noordermeer / geen reacties

19-02-2018, 14:09

Vraag

Een tijdje geleden heb ik gebeden en gevraagd of mijn ongelovige familieleden tot bekering mochten komen, op wat voor manier dan ook, misschien door tegenslag of ziekte. God kan immers elke situatie veranderen ten goede? Ik bedoelde het in elk geval niet verkeerd. Ik wilde gewoon dat de Heere God ze tot bekering zou brengen. Nu heeft mijn nichtje vandaag te horen gekregen dat ze kanker heeft en ben ik ongelooflijk bang dat het mijn schuld is. Wat moet ik doen?

Groeten van een wanhopig meisje.

Antwoord

Beste vragenstelster,

Mijn eerste reactie bij het lezen van uw vraag was: volharden in uw gebeden! En ook nu, enige dagen later, raad ik u dat van harte aan. U heeft immers aan de Heere gevraagd om bekering van ongelovige familieleden en daarin beleden dat de Heere dit ook door tegenslag en/of ziekte kan werken. Nu is er concreet ziekte in uw familie gekomen en bid dan de Heere of het ten goede (= tot bekering en geloof) mag leiden.

Ik krijg echter de indruk dat u met een andere vraag zit. Bent u door uw gebeden schuldig aan de ziekte van uw nichtje? Dat is een vraag waarop ik geen concreet antwoord heb. Enerzijds heeft ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid, maar anderzijds gebeurt er niets zonder de wil of toelating van de Heere. Als almachtige God bestuurt Hij alle dingen naar Zijn raad. Ook hierin moet u dus bij Hem zijn.

Tenslotte nog één ding. Uw gebed aan de Heere was bekering van uw familieleden. De weg waarin Hij dat volgens u mocht doen was zelfs via tegenslag of ziekte. Is dat laatste wel nodig om dat bij de Heere neer te leggen? Hij is toch vrij om Zelf de beste weg hierin te nemen? Nu lijkt het alsof de Heere uw voorgestelde weg neemt, terwijl u nu beseft hoe aangrijpend dit is. Hoewel ik aan uw goede intenties niet twijfel, hoop ik dat u in het vervolg ook doet wat we zingen met Psalm 141 vers 3:

Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.

Ds. G. J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

 • Geboortedatum:
  08-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Ïk heb een collega waar ik een heel goede band mee heb. Hij is echter praktiserend homofiel en gaat dit jaar trouwen. H...
geen reacties
19-02-2007
Mag je tijdens je bruiloft in de kerk fotograferen/filmen? Kun je dit op bijbelse gronden verbieden?
geen reacties
19-02-2005
Ik zou het fijn vinden als de vraag over homofilie die ds. C. den Boer beantwoord heeft ook beantwoord werd door iemand ...
geen reacties
19-02-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering