Geheimzinnig over vasten

Redactie Refoweb / 4 reacties

02-02-2018, 13:32

Vraag

Waarom wordt er zo geheimzinnig gedaan over vasten? Niemand maakt er een geheim van dat hij bidt, maar als je vast mag je dat tegen niemand vertellen. Ik zie in Mattheus 6 geen aanleiding om anders met vasten om te gaan dan met bidden. De eerste christenen maakten er ook geen geheim van dat ze vastten. Is het geen list van de satan om van vasten iets geheimzinnigs te maken, zodat de meeste christenen helemaal niet meer vasten? Calvijn zegt dat het de plicht van de herders is om de gemeente in bepaalde situaties tot vasten aan te sporen. Ook de Dordtse Synode van 1578 bepaalde dat kerk en overheid de taak hebben om in bijzondere situaties een vastenperiode aan te stellen. Waarom gebeurt dit niet meer?

Antwoord

Wij kunnen ons niet voorstellen dat iemand geheimzinnig zou (willen) doen over vasten. Vasten gebeurt in reformatorische kringen gewoon relatief weinig. De redenen daarvoor kun je vinden in eerder beantwoorde vragen over dit onderwerp.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

4 reacties
Mona
02-02-2018 / 14:44
Vasten is bijbels hoor!
Christenen uit andere (vervolgde) landen, kunnen zich niet voorstellen dat wij hier (in het welvarende Europa) van het vasten zo'n ondergeschoven kindje hebben gemaakt.
Misschien vinden we het lastig om een tijdje van aardse zaken af te zien, omdat we het te goed hebben?
dorpeling
02-02-2018 / 14:58
Geheimzinnig gedaan? Ik weet niet hoor. Ik ken niemand die vast, en toch ken ik veel echte kinderen van God.

En áls er dan al een geheimzinnig vasten is, dan denk ik dat het nog vaak uit de mens is, om wat goeds te willen doen bijvoorbeeld. Want het kán niet geheimzinnig zijn, zie Jesaja 58:

5. Zou het zulk een vasten zijn dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle? Dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze, en een zak en as onder zich spreide? Zoudt gij dat een vasten heten en een dag den HEERE aangenaam?
(uitleg: te weten alleen uitwendig, zonder innerlijk met een rechtmatig berouw zijner zonden geraakt te zijn en zich alzo oprecht voor God te verootmoedigen. Of aldus: een dag dat de mens zijn ziel kwelle.)

6. Is niet dit het vasten dat Ik verkies: Dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt?

(uitleg: kortom, de Heere leert in dit en in het volgende vers dat wanneer men recht en wel vasten zal, zo moet men zich niet alleen onthouden van lichamelijke spijze, maar men moet ook werken des lichts doen.)

7. Is het niet dat gij den hongerige uw brood mededeelt en de arme verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt?

(uitleg:Dat is, een kwalijk geklede te kleden met klederen. Voor uw naaste, die enerlei vlees en bloed heeft gelijk gij. Versta hierbij: maar dat gij door de armoede en ellende uwer broederen u tot barmhartigheid laat bewegen.)
dorpeling
02-02-2018 / 15:01
Toevoeging: ik denk wel dat in tijden van vervolging, oorlog en honger een oproep tot 'vasten', een bidstond of iets soortgelijks goed is. Maar dat is niet het gewone 'vasten' waarbij je een dag niet eet of drinkt.
Molly
02-02-2018 / 17:03
Bij vasten moet het net zo zijn als met bidden: geen valse schijn van uiterlijke goedheid en niet klagen over het vasten maar geduldig dragen, het van Hem verwachten en niets uit hoogmoed.

Terug in de tijd

Aan de herziene statenvertalers. Ik heb een ontdekking gedaan. In Romeinen 16:4, staat een grammaticale fout waar je hee...
9 reacties
01-02-2014
Over 1 Kor 1:17: "Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijs...
geen reacties
01-02-2012
Deze uitspraak hoorde ik van een lid van de Gereformeerde Gemeenten: "Bij de Gereformeerde Gemeenten worden nooit mannen...
geen reacties
01-02-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering