Vakantie naar Turkije

Ds. H. Veldhuizen / 2 reacties

22-01-2018, 14:23

Vraag

Hoe staan gereformeerde mensen tegenover moslims? Ik ga regelmatig met vakantie naar Turkije. De mensen daar lijken me niet te verschillen van ons. Zou u naar Turkije gaan?

Antwoord

Beste vriend of vriendin, 

Om met je eerste vraag te beginnen: die vraag kan ik op twee manieren opvatten: 1. Hoe gereformeerde christenen staan tegenover moslims, dus tegenover hen als mensen. 2. Hoe gereformeerde christenen staan tegenover de islam, dus tegenover de religie van moslims.
 
1. Als het goed is: vriendelijk, welwillend. Dat is de weg die de Bijbel ons wijst. Denk aan wat de apostel Paulus schrijft: “Uw welwillendheid zij alle mensen bekend” (Filippenzen 4:6, Herziene Statenvertaling), en “Laten wij goeddoen aan allen” (Galaten 6:10), hoewel Paulus daar  achteraan schrijft: “vooral aan de huisgenoten van het geloof”, maar dat spreekt vanzelf, gezien de situatie waarin medechristenen in Paulus’ dagen verkeerden. Maar: moslims zijn, evenals ieder ander die onze weg kruist, onze naasten. En heeft Jezus niet gezegd dat het gebod van God is om onze naaste lief te hebben als onszelf en daaraan toegevoegd dat dat gebod gelijk is aan het gebod om God lief te hebben (Markus 12:28-31)? En als iemand aan Jezus vraagt: “Wie is mijn naaste?”, vertelt Jezus hem de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25-37). En, dat zul je vast wel weten, de Samaritanen hielden er een andere godsdienst op na dan de Joden (Johannes 4:22). Toch kiest Jezus als het om naastenliefde gaat het voorbeeld van een Samaritaan en zegt dan: “Ga heen, doe u evenzo” (Lukas 10:37). Dus moslims zijn onze naasten, of dat nu moslims zijn in Turkije of moslims die als vluchteling of vanwege armoede en honger naar ons land kwamen.

Heel veel, ook gereformeerde, christenen hebben dat goed begrepen. In hoeveel gemeenten zijn asielzoekers die in een asielzoekers- centrum terechtkwamen goed opgevangen! Ik denk aan Stichting Gave of “Evangelie en moslims”, waarover je op de website veel gegevens kunt vinden. Hoewel, dat zeg ik er ook bij, er ook beschamende voorbeelden zijn dat in ons land het tegendeel gebeurde. 

Moslims zijn onze naasten. Ik weet wel: er zijn ook terroristische moslims. Er gebeurden en gebeuren nog verschrikkelijke dingen, zoals: terroristische aanslagen (denk aan de verschrikkelijke aanslag op de Twin Towers in New York, 11-9-2001), er waren en zijn aanslagen op christenen en kerken in bijvoorbeeld Egypte en het Midden-Oosten, er is het IS-kalifaat, dat onlangs wel verslagen werd, maar het IS-gedachtengoed is in veel moslimlanden nog lang niet weg. Maar daar zullen we, als het goed is, heel beslist niet alle moslims op aanzien, integendeel, we zullen onze moslimnaaste naar het gebod van God liefhebben als onszelf. Dat is niet altijd gebeurd.

Ik las in de krant (RD, 31-12-2011) dat er van 2005 tot 2011 in ons land 117(!) gevallen waren van bekladden van of vernielingen aan moskeeën. In een van de steden werd een moskee beschoten en drie andere moskeeën ontvingen dreigbrieven met woorden als: “Wilders gaat ons van jullie verlossen.” Dat is niet de juiste weg en zaait alleen maar angst en haat. Beter is wat in Rotterdam gebeurde: dat christenen, ook gereformeerde christenen, o.a. SGP-jongeren, hielpen bij de bewaking van een moskee omdat er vernielingen dreigden. 

Bij veel mensen is er angst dat over een aantal jaren in West-Europa en Nederland het aantal moslims groter zal zijn dan het aantal christenen en veel kerken moskee zullen worden. Maar je weet vast wel wat de Duitse Bondskanselier Angela Merkel daarop eens zei: “Zorg dat je trouw naar de kerk gaat, zodat de kerk niet leeg staat.” Een goed antwoord om ter harte te nemen en op te volgen.

Wel zijn er grote cultuurverschillen tussen mensen uit Afrika of Azië en ons, maar dat kan verrijkend zijn. Eén voorbeeld: als je vlak voor de maaltijd bij een Nederlander komt, zal hij waarschijnlijk zeggen: “Sorry, het komt nu niet gelegen, we gaan juist eten”, of iets dergelijks, terwijl iemand uit het Midden-Oosten of Turkije waarschijnlijk zal zeggen: “Dat komt goed uit, we gaan juist eten, eet met ons mee.”
 
2. Hoe gereformeerde christenen staan tegenover de islam, dus tegenover de religie van moslims. Dan moet ik zeggen: er is een heel wezenlijk verschil tussen wat moslims belijden en christenen belijden. Aan de ene kant zijn er overeenkomsten: zowel moslims als christenen geloven in één God. Moslims (trouwens ook christenen in het Midden-Oosten en Turkije) zeggen: Allah. Wij zeggen: God. Hoewel moslims niet geloven in de drieënige God. En dat is een wezenlijk verschil. Beiden, moslims en christenen geloven dat God alles schiep, beiden kennen het bidden tot God (hoewel dat bij moslims in de regel gepaard gaat met bepaalde wassingen en rituelen), beiden kennen een ‘heilig boek’, moslims de koran, christenen de Bijbel. Hoewel moslims zeggen dat de koran regelrecht, woordelijk, van Allah komt en het oer-exemplaar van de koran zich in de hemel bevindt, en dat zullen christenen niet zeggen van de Bijbel. Er zijn veel ethische onderwerpen waarover christenen en moslims, als het goed is, (ongeveer) hetzelfde denken, zoals: omgang met seksualiteit, euthanasie, pleiten voor bijzonder onderwijs. Maar nog eens: er zijn tussen beiden heel wezenlijke verschillen. 

Het meest wezenlijke verschil is dat moslims Jezus zien als een groot profeet en niet meer. En zij zien Mohammed als de grootste en laatste profeet. Terwijl christenen Jezus belijden als de Zaligmaker, de Heiland en de Zoon van God, Die in de wereld kwam om zondaren te behouden en daartoe naar het kruis ging en stierf om onze zonden. Denk aan Jezus’ woorden: “Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Moslims wijzen dat af, evenals ze ook afwijzen dat Jezus de Zoon van God is. Voorbeeld: Op de Omarmoskee (of Rotskoepel-moskee) in Jeruzalem (voor moslims een heel heilige plek) staat: “Lof aan Allah die zich geen zoon heeft genomen.” Terwijl wij geloven wat Jezus heeft gezegd: “Wie in Hem (Jezus) gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft gelooft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18). Ik weet wel: het is voor ons verstand heel moeilijk om te begrijpen dat Jezus de Zoon van God is. Net zoals het voor het verstand moeilijk is om te geloven dat God drie-enig is (één Wezen, drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest). Toch is dat heel wezenlijk. 
 
Dus: Hoe staan gereformeerde christenen tegenover moslims? Als het goed is zien ze hen als onze naasten, die we liefhebben als onszelf. Hoe staan gereformeerde christenen tegenover de islam? Daarvan moeten we eerlijk zeggen dat we heel wezenlijk van hen verschillen. Dat mogen we ook proberen naar hen uit te dragen. Waarbij we geen grote woorden gebruiken, maar heel eenvoudig belijden dat we geloven in Jezus Christus, dat Hij de Heiland van zondaren, van de wereld, is. En dat in de komst van Jezus in de wereld, Zijn lijden en sterven en opstanding, ons behoud gelegen is. 
 
Je hebt nóg een vraag: Of ik naar Turkije zou gaan? Antwoord: ik heb er geen bezwaar tegen. Als ik dat zou doen, zou ik gaan om bijvoorbeeld de (ruïnes van de) “zeven gemeenten” (Openbaring 2 en 3) te bezoeken (dat heb ik trouwens al eens gedaan). Of de plaatsen waar Paulus was op zijn zendingsreizen. Of Nicea en het meer van Nicea, waar een van onze geloofsbelijdenissen werd opgesteld (ook dàt heb ik wel eens gedaan). Maar liever bezoek ik Israël, waar Jezus was en waar heel veel dingen van de Bijbel voor je ‘tot leven komen’ (ook dàt deed ik verschillende keren).

Beste vriend(in), het is een lang antwoord geworden. Ik hoop dat het voor je duidelijk is. Denk vooral nog eens na over wat het wezenlijke van het christelijke geloof, en hopelijk ook voor jou, is.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

islamvakantie
2 reacties
drernie
22-01-2018 / 14:43
Ik zou nooit naar Turkije gaan vanwege de politieke situatie en de houding t.o.v. het westen en Israël.
Prisma23
23-01-2018 / 18:08
regelmatig naar Turkije met vakantie gaan lijkt mij alleen al gezien vanuit rentmeesterschap (CO2 uitstoot) een slecht plan

Terug in de tijd

Misschien een rare vraag, maar zijn kinderen van God met Jezus gekruisigd, of is Jezus voor hen gekruisigd? Er wordt het...
2 reacties
22-01-2014
Beste G. Slurink. Ten eerst wil ik aangeven dat ik vaak veel terecht kom op antwoorden die u geeft en waar ik veel aan h...
11 reacties
22-01-2020
Soms wordt er van bepaalde personen uit het Oude Testament gezegd dat zij typen van Christus zijn. Bijvoorbeeld van Joze...
geen reacties
22-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering