Onbekende man uit Daniël 10

Ds. M. Baan / geen reacties

20-12-2017, 13:33

Vraag

In Daniël 10:5 wordt gesproken over een “Man”. Wie is dit? De kanttekeningen bij de SV laten zien dat dit Jezus is. Om hun verklaring te verdedigen verwijzen ze o.a. naar Daniël 12: 6,7. Ik begrijp echter niet waarom Daniël 12: 6, 7 zou verdedigen dat de Man, Christus zou zijn. Ook Matthew Henry schrijft dat met de Man Christus wordt bedoeld. De HSV is voorzichtiger en zegt dat het ook een engel zou kunnen zijn. Op internet vind ik ook mensen die zeggen dat het Jezus niet is, maar een engel (anderen zeggen weer dat het Jezus wel is). Ook onze dominee zegt dat het een engel is. Wie is deze Man uit Daniël 10 nu: Jezus of een engel?

Antwoord

Deze “man” komt in hoofdstuk 12:6 weer ter sprake. Er is hier dus duidelijk sprake van één en dezelfde “man”. De Bijbel zelf geeft geen eenduidig antwoord op de vraag wie die “man” is. Geeft de Schrift helemaal geen duidelijkheid op dit punt? Dat is ook weer niet waar, want over deze “man” wordt hier in Daniëls profetie wel het nodige gezegd. Hij wordt afgebeeld als een heel bijzondere man. Zijn kleding en zijn hele voorkomen maakt duidelijk, dat we hier hebben te denken aan een buitengewone man. Eén van hemelse oorsprong, want een lichaam dat lijkt op een turkoois is niet bepaald een aards lichaam. 

Moeten we dus denken aan een engel? Ik zou zeggen: in ieder geval moeten we denken aan een engel. Zelfs een bijzondere engel, gezien de omschrijving. Namen als van de engelen Michael en Gabriël komen dan in gedachten. Maar de kledij van deze engel is toch ook weer zó bijzonder, namelijk de kledij van de hogepriester, en de verschijning als van een koning, dat de gedachte dat we hier te maken hebben met méér dan welke engel dan ook niet zo erg vreemd is. Leggen we vervolgens deze teksten uit het boek Daniël naast uitspraken uit de Openbaring van Johannes (hoofdstuk 10 vers 2, 5 en 6), dan is de aanname dat hier al een openbaring heeft plaatsgevonden van de Zoon van God bepaald niet vreemd.

Dit alles verklaart waarom de ene uitlegger denkt dat we hier te maken hebben met een bijzondere engel, terwijl een andere uitlegger meent dat hier gesproken wordt over dè Engel des Heeren, de Heere Jezus Christus.

Blijft de vraag over: en maakt het erg veel verschil of je voor de ene of voor de andere uitleg kiest? Eigenlijk niet! Zowel Christus als een engel zullen op gezag van God Zelf aan Daniël het Woord van God verkondigd hebben!
 
Ds. M. Baan,
Veenendaal

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Daniël
geen reacties

Terug in de tijd

Welke muziek voor op onze bruiloft is bijbels verantwoord? Liever niet antwoorden met "psalmen en gezangen" want daar zi...
geen reacties
19-12-2006
We leven in een tijd waar vooral veel 'wereldse dingen' je als jongere in beslag nemen. Je wordt er als het ware vanzelf...
geen reacties
19-12-2006
Aan mevrouw Rots. Ik heb al een geruime tijd behoefte aan een vriendin. Sinds twee jaren is dat verlangen er en ik heb...
geen reacties
19-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering