Ik ben benieuwd wat dominees vinden van bijna-dood-ervaringen. Bestaat dit echt?...

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

30-11-2005, 00:00

Vraag

Ik ben benieuwd wat dominees vinden van bijna-dood-ervaringen. Bestaat dit echt? Graag een helder antwoord.

Antwoord

Beste lezer,
 
Zeker bestaan er bijna-dood ervaringen. De vraag is alleen hoe we ze waarderen. Je kent ongetwijfeld de verhalen over een prachtig licht dat mensen gezien hebben, terwijl ze op de rand van de dood lagen. Of iemands geest kwam buiten het lichaam terecht -zo ervaart men dat althans- en kon op afstand waarnemen wat er op aarde gebeurde. Als men dan toch weer `terugkeert` en geneest, vertelt men enthousiaste verhalen, die vaak deze teneur hebben: mensen, maak je niet druk om de dood; het is alleen maar prachtig. Je komt in het volle licht (soms worden de kleurentinten van het licht er bij verteld), dus `dood-gaan` (let op het woord) is niet erg. Wat hiervan te denken?

1. Een stukje nuchterheid is op zijn plaats. Medici geven aan dat in een `randsituatie` van het lichaam er allerlei psychische processen kunnen optreden, waardoor `lichteffecten` kunnen ontstaan.

2. Het feit dat ook niet-gelovige mensen (juist zij vaak) deze verhalen vertellen en doorgeven dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood omdat het alleen maar mooi is, doet het sein voor ons op rood springen. Wij weten vanuit Gods Woord dat een ongelovige geen enkele reden heeft om de dood als een aardige vriend te zien. Integendeel. “Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna.... het oordeel” (Hebr. 9:27). En dat oordeel zal juist n i e t meevallen voor wie de Heere Jezus niet als zijn persoonlijke Borg en Zaligmaker heeft leren kennen. Geen licht, maar eeuwig duister!

3. Vergeet niet dat satan zich kan voordoen als een engel van het licht (2 Kor. 11:14). Op deze manier kan hij een `natuurlijk verschijnsel` gebruiken om de mensen zand in de ogen te strooien met het oog op hun eeuwige toekomst. Alsof je zonder bekering zou kunnen sterven! Voel je aan wat voor vreselijke list dit is?

4. Laat het je des te meer ertoe dringen om de verzoening met God door Christus te zoeken om eenmaal zalig te kunnen sterven. Niet met een valse, maar met een gegronde troost. En nu citeer ik Hebr. 9: 27 en 28 geheel: “En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden door degenen die Hem verwachten tot zaligheid.”
 
Met een hartelijke groet en zegenwens,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste tijd maak ik geregeld mee dat kaarten, mail en sms'jes niet aankomen. Nu hebben deze kaarten, mailtjes en sms...
1 reactie
30-11-2010
Ik ben een jongeman van 24 jaar oud. Ik ben nog bezig met een studie (die ik over een of twee jaar hoop af te ronden) en...
11 reacties
30-11-2013
Hoeveel tijd zit er ongeveer tussen het einde van een (serieuze) verkering en een volgende (serieuze) verkering? Ik snap...
geen reacties
30-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering