Minachtend over herdenkingsconcert Ariane Grande

G. Slurink / 2 reacties

03-07-2017, 14:30

Vraag

Heel veel mensen zijn geschokt door de aanslag in Manchester afgelopen maand, onder wie veel christenen. Ariane Grande gaf twee weken na de aanslag opnieuw een concert ter nagedachtenis aan alle slachtoffers, voor de nabestaanden en om aan terroristen te laten zien dat niemand bang is voor ze en dat liefde (voor elkaar) het belangrijkst is. Op dat concert waren niet alleen Ariane, maar ook veel andere artiesten, onder wie Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry, Robbie Williams en Coldplay. Ik heb alles live gekeken en ik vond het heel erg mooi om te zien dat de mensen daar met elkaar hun verdriet konden delen en lieten zien dat ze niet alleen zijn met hun verdriet waardoor ze tot herdenking van de slachtoffers samen konden huilen, zingen en dansen op het concert.

Nu weet ik dat er veel christenen zijn die de bedoeling van het concert heel mooi vinden maar tegen popmuziek zijn. Ze gaan er van uit dat alle muziek die daar gezongen werd verkeerd is en tegen Gods geboden in gaan. In feiten scheren ze dus alle popmuziek over en één kam terwijl het volgens mij helemaal niet zo is. En daarbij komt ook nog eens de toespraak van Justin Bieber. Ook veel christen zijn tegen zijn muziek, maar hoor wat hij zegt: 

Hij staat met tranen in zijn ogen tegen 20.000 mensen te vertellen dat wat er ook gebeurt in de wereld, God er altijd is en dat wanneer er alleen maar duisternis is, God er altijd is. En dan roepen mensen dat hij niet christelijk is en duivelse muziek maakt.... Dat zie ik toch heel anders. En dit is trouwens niet de eerste keer dat Justin groot over God spreekt, want hij heeft al vaker geschreven en gezegd hoe hij over God denkt. Waarom gaan mensen er dan simpelweg vanuit dat het nep is zonder dat ze het zelf gezien en gehoord hebben? Vooroordelen zijn toch niet christelijk?

Verder het nummer Where is the love, van Ariane met the Black Eyed Peas. Ze zingen/rappen de keiharde waarheid! Zo gaat het in de wereld op dit moment en uiteindelijk roepen ze God aan om te helpen en duidelijk te maken wat het beste is. En dan roepen bijna alle christenen met hun mooie woorden dat het allemaal duivels is en al die onzin. Dit is een van de bewijzen dat wat er wordt gezegd lang niet altijd waar is. Ik weet dat sommige popmuziek niet goed is en dat is denk ik ook de reden dat ik meestal de vertaling opzoek van de muziek die ik luister, zodat ik alles begrijp van de stukken die ik zelf niet kan vertalen. Voor zover ik weet hebben christenen in het algemeen (of gewoon kerken) nog nooit bij een aanslag een speciaal concert, kerkdienst, bijeenkomst of er heel veel aandacht aan gegeven dan alleen bidden en er natuurlijk aan denken. Ik weet zeker dat bidden heel goed is om te doen, maar als mensen van die grote vooroordelen hebben zonder dat ze er zo weinig van weten, waarom doen ze dan zo? Het enige vervelende van dit concert wat ik er aan kan vinden is dat het op zondag is. Maar dat heeft ook zo z’n redenen want voor onchristelijke mensen is het weekend gewoon twee dagen en is de zondag niet speciaal, dus zou het voor de christenen alleen dat een verhindering zijn om niet te gaan, vind ik.

Mijn vraag is waarom mensen zo minachtend denken over alle dingen die ik zojuist heb opgenoemd en wat er voor mij tegen zou zijn om hier naar toe te gaan, want het is toch geweldig mooi dat er een concert is speciaal voor de nabestaanden en slachtoffers. Waarom zou je als christen wel netjes naar de kerk gaan op zondag en vroom leven, maar ondertussen een vooroordeel hebben over de wereld, alle muziek over een kam scheren en ondertussen verder niets doen dan alleen bidden terwijl de nabestaanden daar niets van voelen of afweten omdat het niet openbaar is. Dan ben je zelf toch net zo fout bezig dat als ze zelf denken dat al die mensen daar fout bezig zijn... 

Een 16-jarig meisje.

Antwoord

Beste vraagstelster,

Je vraag is waarom mensen minachtend denken over de dingen die je noemt en wat er voor jou tegen zou zijn om hier naar toe te gaan. Jij ziet er een hoop positieve dingen in. Nu kan ik uiteraard niet voor alle mensen spreken. Ik weet niet wat alle mensen denken en waarom. Ik geloof overigens ook niet dat zoveel christenen hier minachtend over denken. Wel dat ze er problemen in zien om verschillende redenen. Ik wil graag een paar dingen noemen die je misschien helpen het wat van een andere kant te bekijken. Achtergrond daarbij is dat het voor mij belangrijk is wat God ons te zeggen heeft door de Bijbel, en daar wil ik me naar richten.

• “Gehoorzamen is beter dan slachtoffers te brengen en te luisteren is beter dan het vette van de rammen te offeren”,  zegt de Bijbel. Samuel zegt dat tegen koning Saul, wanneer deze wel wil offeren om Gods gunst te vragen maar er verder keer op keer blijk van geeft niet gehoorzaam te willen zijn aan wat God heeft gezegd. Dat was vaak het probleem en is het nog steeds. Als er problemen zijn wordt God erbij gehaald, maar verder doet iedereen grotendeels wat hij of zij zelf wil. We kunnen denken aan het volk Israël in de woestijn. Telkens weer als ze in nood waren riepen ze om God en God hielp hen. Maar zodra de nood voorbij was lieten ze God weer links liggen. Paulus waarschuwt de gemeente in Korinthe in  1 Kor 10 daarmee. Hij zegt dat allen onder de bescherming van God waren en alles wat ze nodig hadden van God kregen en meer dan dat. Maar in de meesten van hen had God geen welgevallen wegens hun voortdurende ongehoorzaamheid. Van de enorme menigte die uit Egypte trok kwamen er slechts twee aan in het beloofde land, alleen Kaleb en Jozua. De rest is gestorven in de woestijn.

Paulus zegt dat deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons, opdat wij niet zoals hen zouden verlangen naar de verkeerde dingen. In Hebr. 3 staat dan dat God vertoornd is geweest op hen al die 40 jaren en heeft gezworen dat ze Zijn rust niet zouden ingaan. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Ongeloof staat hier gelijk aan het niet serieus nemen van wat God heeft gezegd. Veel van de bezoekers op het concert in Manchester waren al op het eerdere concert van Ariana waar de aanslag plaats vond. Fans van Ariana die haar tot een idool (=afgod) maken. En fans van Justin die hem verafgoden. En fans van Katy of Miley die hen verafgoden. Ik durf rustig te stellen dat het overgrote merendeel van de bezoekers die daar waren geen boodschap heeft aan de God van de Bijbel. Misschien wel in de dingen die Hij ons geeft, voor zover ze geloven dat Hij er is, maar niet in het werkelijk naar Hem willen luisteren en Hem gehoorzaam te willen zijn, voor hun eigen bestwil. Ze doen liever wat ze zelf willen.

Je hoeft niet diep te speuren om te weten hoe Ariana Grande, Miley Cyrus, Katy Perry, Robbie Williams of bijvoorbeeld Chris Martin van Coldplay en de meeste anderen van hen denken en doen. Geen van hen heeft enig belang bij de God van de Bijbel. Daar hebben ze zich duidelijk over uitgesproken en tonen dat ook in hun muziek en gedrag. En Justin vertelt nu dat God er voor hen is. Terwijl de realiteit is, en dat durf ik te zeggen op grond van de Bijbel, dat God in de meesten van hen geen welgevallen heeft en dat ze zullen sterven in hun zonden als ze zich niet bekeren. Zeker, God strekt zich ook naar hen uit en zegt: "Waarom zul je sterven? Bekeer je tot Mij, bekeer je van je eigen wegen, luister naar Mijn Zoon, dan zal je leven. Maar dat is heel wat anders dan te zeggen dat God er voor iedereen is. Goed te spreken over God maakt iemand niet tot een christen. Bovendien heeft het woord 'God' voor hen ook een totaal andere betekenis. Het is niet de God van de Bijbel. Justin geeft hier, hoe goed bedoelt ook, een misleidende boodschap af.

• Een christen is niet iemand met een vroom en netjes leven, een christen is een zondaar die heeft leren zien dat hij of zij schuldig staat tegenover de ware God, en net zoals deze artiesten Gods geboden heeft overtreden, de Heere Jezus nodig heeft gekregen, Hem heeft lief gekregen en wil Hem volgen in alles. Een christen denkt dan ook niet minachtend over wat anderen doen, want een christen weet dat hij of zij zelf van nature niets beter is. Maar een christen neemt serieus wat God te zeggen heeft en geeft gehoor aan de waarschuwing die Jezus geeft om de wereld niet lief te hebben, omdat de wereld een misleidende boodschap afgeeft, die soms wel mooi en fijn klinkt, en die zelfs soms wel mooi lijkt te spreken over God, maar die zich niet werkelijk aan Hem wenst te onderwerpen en Hem gehoorzaam wil zijn. Als gevolg daarvan zal een christen keuzes maken en niet met alles willen meedoen, hoe goed het verder ook bedoeld lijkt. Dat is niet uit minachting, dat is omdat een christen een andere weg wil volgen, in gehoorzaamheid aan de Heere Jezus, als Herder en Heiland. Niet uit dwang maar uit liefde.

• Een christen zal met woord en daad noodlijdenden bijstaan, niet door te huilen, zingen en dansen op een concert, maar door daadwerkelijk proberen te helpen waar hij of zij kan. Ik denk dat je voorbij gaat aan wat vele christenen op duizenden plaatsen in de wereld doen om mensen in hun nood en verdriet te helpen en bij te staan.

• Ariana zingt met the Black Eyed Peas in "Where is the love" de keiharde waarheid zeg je. Dat is inderdaad helaas hoe het is in de wereld. Maar de oplossing zit niet in dit te zingen of te rappen, ook al zing je het honderdduizend keer. Vijftig jaar geleden had je de hippies, de bloemenmensen, die zongen “love is all”. Toen ik 18 was liep ik mee in demonstraties voor de vrede, tegen geweld, tegen kruisraketten, tegen milieuverontreining. Er waren allerlei popconcerten voor goede doelen. We zongen liedjes over liefde en protestliedjes tegen oorlog, tegen haat en geweld. Vol met idealen en goede bedoelingen, verlangend naar een betere wereld. Helaas, alle goede bedoelingen ten spijt, ging het nooit verder dan er over te zingen. De dagelijkse praktijk zag er altijd heel anders uit. Als het er op aankwam koos iedereen al weer heel snel in de eerste plaats voor het eigen belang.

Zolang het weinig kost gaat het nog wel. Het is makkelijk en voelt lekker om emotioneel opgeladen te huilen, te zingen en te dansen op een concert of een bijeenkomst. Maar deze liefde ook elke dag in de praktijk te brengen is een heel andere zaak. Ariana en de anderen roepen op een betere wereld tot stand te brengen. Maar ze menen dat te kunnen doen in eigen kracht, want zoals Ariana zei: “Verkeerd doen zoals zij (de terroristen) zit niet in onze natuur.” En waarschijnlijk denken de meesten van hen werkelijk dat ze goede mensen zijn (Ariana hangt een vorm van het Kabbala-geloof aan). Maar we hebben wat anders nodig en dat vinden we alleen bij de Heere Jezus.

•Als ik echt liefde wil zien, moet ik kijken naar Golgotha, waar de Heere Jezus stierf om mijn schuld te dragen en mij een nieuw leven te geven, een leven met Hem, waarbij ik in de kracht van Hem met vallen en opstaan iets van Zijn liefde kan verder geven. Daarom wil ik Hem volgen en Hem gehoorzaam zijn. Daarom maak ik bepaalde keuzes. Daarom neem ik een andere weg dan die Ariana en haar vrienden wijzen, omdat ik niet in Ariana en haar vrienden geloof, noch in het geloof dat zij aanhangen, maar in de Heere Jezus.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

popmuziek
2 reacties
Hartje3
04-07-2017 / 08:51
Een heel duidelijk antwoord en in liefde gegeven. Soms lijkt iets wat het niet is. We kunnen wel voor hen bidden, want niets is onmogelijk bij God
Samanthi
05-07-2017 / 13:04
@hartje 3
Ja vind ik ook

Terug in de tijd

Ik vroeg me bij het Heilig Avondmaal af wat de betekenis van het “dankzeggend zegenen” van de wijn is: sommige dominee's...
geen reacties
03-07-2007
Een dominee zei eens: als we een vijand van het recht van God zijn, dan moeten we het nog maar eens nakijken. Wat bedoel...
geen reacties
03-07-2008
Wanneer wordt rouwtherapie geadviseerd? Wat wordt er precies gedaan? En waar kun je daarvoor terecht?
5 reacties
03-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering