Apostel Edgar Holder

Ds. H. Veldhuizen / 4 reacties

29-06-2017, 09:53

Vraag

Laatst vroeg iemand mij mee naar een dienst van Edgar Holder. Samen met zijn vrouw hebben ze een kerk in de buurt van Rotterdam. Kan ik daar zonder meer naar toe? Ik weet dat ik de geesten moet beproeven of ze uit God zijn, maar kan niet direct iets vinden waardoor ik er niet heen zou kunnen, ondanks dat het er anders aan toe gaat dan een reguliere reformatorische kerkdienst. Zou iemand zich daar in kunnen verdiepen?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Nu, beste vriend(in), wie Edgar Holder is en wat zijn kerkdiensten zijn zul je wel op internet hebben gelezen en bekeken. Edgar Holder was een aantal jaren oudste en voorganger bij Johan Maasbach, maar stichtte in 1992 een eigen gemeente in Rotterdam-IJsselmonde. In 2013 begon hij een gemeente in Spijkenisse, die de naam De Dome kreeg, daarna volgden gemeenten o.a. in Zoetermeer, Gouda, Terneuzen, Brede en Leerdam. Indrukwekkend om te lezen hoeveel mensen wekelijks zijn samenkomsten bezoeken. De Dome in Spijkenisse bijvoorbeeld heeft ruim 2000 zitplaatsen en de gemeente heeft meer dan 3300 leden. 

Maar ik heb meteen een aantal vragen. In de eerste plaats: is het wel juist om een eigen gemeente te beginnen en dan nog wel in plaatsen waar al een (heel) aantal gevestigde kerken zijn? Stel je voor dat meer mensen zoiets doen; zou dat naar de bedoeling van de Heilige Geest zijn? Kun je je bijvoorbeeld voorstellen dat de apostel Paulus ergens een gemeente zou stichten waar al een christelijke gemeente was? En in de tweede plaats: wie geeft Edgar Holder het recht om zich ‘apostel’ te noemen, apostel Edgar Holder? Is het geen geweldige zelfoverschatting om jezelf een plaats toe te kennen naast de apostelen die we vanuit de Bijbel kennen?

De beweging van Edgar Holder is nauw verwant aan de Pinkstergemeente. Als ik naar zijn boodschap luister dan hoor ik van “materiële en geestelijke zegen” die God wil geven als we geloven in Jezus Christus. Geestelijke zegen: vergeving van zonden en eeuwig leven is zéker waar, hoewel dat bij Edgar Holder wel erg vlot gaat. Ik mis in zijn boodschap de diepte van verlorenheid en schuld en van wat bijvoorbeeld Paulus in Romeinen 7:15-26 zegt: “Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik” (vers 19) en ergens anders: “Niet dat ik het al verkregen heb, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen...” (Fil.3:12-14).

Maar materiële zegen? Gaat het ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus materieel goed en is dat de boodschap die vanuit het Evangelie tot ons komt? Ik lees eerder dat het volgen van Jezus kruisdragen kan betekenen (Matth. 16:24) en dat dat kruisdragen heilzaam kan zijn als het ons dichter brengt bij het kruis van Christus. Ik hoor Edgar Holder zeggen dat het geloof in Christus vrij van ziekte en zonde maakt. Vrij van ziekte, doet denken aan gebedsgenezing, met alle vragen die we daarbij kunnen hebben, waar op Refoweb meer over te lezen is. En vrij van zonde lijkt me in strijd met wat o.a. Paulus in bovengenoemde teksten zegt.

Nu je vraag of je mee kunt gaan naar zo’n dienst. Aan de ene kant zeg ik: ja; maar daar zeg ik meteen bij: je zult je in zo’n dienst vast niet gelukkig voelen omdat het daar, zoals je zelf zegt, heel anders toegaat dan in een reguliere (reformatorische) kerkdienst. Je loopt bovendien de kans dat je in een spagaat terecht komt omdat je heel gemakkelijk onder druk gezet kan worden om nóg eens te komen en nóg eens, enz. en om lid te worden.

Daarom zeg ik aan de andere kant: ik zou het als ik jou was niet doen. Ik zou tegen degene die me mee vraagt zeggen: Joh, ik heb mijn eigen reformatorische kerkdienst en die sla ik zondags niet graag over; bovendien kan ik, als ik dat wil, elke zaterdag op SBS 6 een dienst van Edgar Holder uit De Dome in Spijkenisse volgen via zijn eigen tv-programma of op elk tijdstip dat ik dat wil via internet. Lijkt je dat niet veel beter? Je zou aan die vriend(in) die je mee vroeg ook een paar kritische vragen kunnen stellen in de zin zoals ik hierboven stel.  

In ieder geval, beste vriend(in): wijsheid erbij. Ik hoop dat ik je wat geholpen heb.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

evangelisch
4 reacties
Hartje3
29-06-2017 / 12:16
De definitie van apostel: een apostel (van het Griekse woord ἀπόστολος, apóstolos "gezondene") is iemand die gezonden wordt om een boodschap over te brengen. De term wordt in de christelijke traditie gebruikt voor iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden.

Als deze man een roeping heeft van God om het evangelie te verkondigen, dan is hij toch een apostel? Iedere dominee hoort toch een apostel/gezondene van God te zijn? (of denk ik nu heel makkelijk?)
henkie
29-06-2017 / 13:09
Ja, en paus betekent slechts pappa. Maar ik ken niemand die zich paus laat noemen.
Hartje3
30-06-2017 / 10:44
Henkie, wat bedoel je met die reactie? Bij een paus heb ik wel een ander beeld dan bij een apostel.
Biker64
30-06-2017 / 11:51
Op de allereerste plaats wil ik zeggen dat we in Nederland veel welvaartskerken kennen en kerken waar de alverzoeningsleer word gebracht, waar je een eenzijdige boodschap ontvangt en ten tweede is een reformatorische kerk ook niet zaligmakend met zijn wettische cultuur dat was mijn ervaring toen en heb het helemaal losgelaten. Waar ik nu hevig naar verlang is een intense relatie met de Heere Jezus , want Jezus is God en schepper van de Hemel en van de Aarde en alles wat daarin leeft. Ik ga nu naar een baptisten gemeente niet om de boodschap alleen maar om met christenen samen te zijn die oprecht zoekende zijn. Dat zoeken vind je niet in de tradionele kerken of in de welvaartskerken of andere stromingen of in de baptistenkerk alleen maar juist in het samen zijn van oprechte christenen die geestelijk volwassen zijn en voor je kunnen bidden en samen met jou Gods wil kunnen zoeken voor jou leven. Wat je op de allereerste plaats ook mag vragen aan God is het volgende maar dat heeft wel een risico want je gaat veranderen en dat zal ook pijn doen ben je bereidt dit te willen dan moet je ervoor gaan.

Waar wilt u mij in veranderen, welke plekken van mijn leven mag God veranderen of je vrij van maken. Vraag God of Hij jou door de Heilige Geest laat zien wat de juiste weg is die God wil dat je gaat, vraag om vervulling van zijn Geest.

Je gaf ook aan dat jij de geesten moet beproeven dat is heel gevaarlijk.
Jij kunt dit niet uit jezelf, dit kun je alleen door de Heilige Geest die jou daarbij kan helpen. Die geesten die jij wilt beproeven kunnen jou ook misleiden want dat is de aard van de duivel. Alleen onder leiding van de Heilige Geest kun je dit en door gebed.

Er is ook een Maar, ben jij bereidt om alles af te leggen en ben jij bereidt om te veranderen voor God

Wil je alles ook afleggen wat je reeds hebt geleerd en hebt meegekregen. Vraag God of Hij je wil leiden hierin en vraag een vriendin of zij met je wil bidden of voor je bid hierin. Maar ga niet onbezonnen ergens binnen stappen waar je geen vrede mee hebt. Ik zeg altijd als je twijfelt of onrust ergens over voelt dan kan het heel goed zijn dat Gods Geest je dit laat zien en laat ervaren.
En misschien wil God jou eerst veranderen om een zegen te zijn voor anderen in jou omgeving.

Terug in de tijd

Aan ds. Vergunst. Moeten we alle technische/wetenschappelijke ontwikkelingen niet bekijken in het perspectief van Gods K...
geen reacties
28-06-2016
Ik had verkering. Dat is uitgegaan omdat ik diegene te stil en te saai vond en ook voelde ik geen liefde meer. Na een pa...
4 reacties
28-06-2011
Waarom wordt in de reformatorische kerken gefilterd internet wel als verantwoord beschouwd, terwijl de gehele televisie ...
geen reacties
28-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering