Stemming bij attest en curatorium

drs. I. A. Kole / geen reacties

01-06-2017, 13:56

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik heb twee vragen over de werkwijze van het curatorium met betrekking tot de toelating van studenten. 1. Wanneer iemand een attest aanvraagt bij de kerkenraad, wordt in de kerkenraadsvergadering schriftelijk gestemd na de persoon gehoord te hebben over bekering en roeping. Om een attest af te geven, moet de stemming dan unaniem zijn, of gaat het om een meerderheidsbesluit? 2. Dezelfde vraag m.b.t. het curatorium, gaat het bij de stemming over toelating om een unanieme beslissing of een om een meerderheidsbesluit?

Antwoord

Iemand vraagt een attest aan de kerkenraad, in aanwezigheid van de consulent, om gehoord te worden door  het Curatorium. Er wordt gestemd; bij aanmelding Curatorium moet de stemverhouding  doorgegeven worden en het advies van de consulent. Ook in het curatorium wordt iemand aangenomen als er na een schriftelijke stemming een meerderheid is. 

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

curatorium
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vroeg met het volgende af: zijn mindfulness en meditatie met het christelijk geloof/de bijbelse boodschap te verenige...
geen reacties
03-06-2015
Wat is een injectiebehandeling bij een echtpaar dat geen kinderen kan krijgen? Dit is niet hetzelfde als ivf toch?
geen reacties
01-06-2009
Tijdens het bijbellezen aan tafel lazen we uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs 11:5-16. Onze kinderen merk...
15 reacties
01-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering