Naar een andere kerk overstappen

Ds. J. Westerink / geen reacties

11-04-2017, 08:03

Vraag

Ik ben 19 jaar en dooplid van de Christelijke Gereformeerde Kerk en wil naar een andere kerk overstappen. Ik ben tot dat besluit gekomen toen God een half geleden Zich aan mij heeft geopenbaard en gezegd: “Luister, ik weet dat je moe bent van alle regels en opgelegde wetten. Kom naar Mij. Neem Mijn juk op je, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.” Ik heb God op een andere manier mogen leren kennen, mogen zien dat Hij meer is dan een strenge God.

In de gemeente waar ik lid ben wordt veel de ‘ellende’ verkondigd. Het gevolg: ik kom elke zondag verdrietig, teleurgesteld, boos en vol onbegrip uit de kerk. Verdrietig en teleurgesteld omdat ik weet dat er meer is. Ik heb die liefdevolle, rechtvaardige God en Vader mogen leren kennen. Boos en vol onbegrip omdat ik te horen krijg dat ik in Gods ogen niets waard ben, omdat ik hoor dat ik God niet lief mag hebben omdat ik het niet waard ben, terwijl God toch ook voor mij aan het kruis is gegaan, ook mij zo lief heeft gehad... Daarbij voel ik me gemanipuleerd, of er een schuldgevoel op me gelegd wordt: als je dit of dat niet doet, nou dan ben je geen goeie christen... Eigenlijk is mijn besluit wel gemaakt, deze gemeente is niet waar ik thuis hoor.

Maar nu heb ik ouders die niet achter mijn keuze staan, die vinden dat ik te jong ben om eigen keuzes te maken en beslissingen te nemen. En zolang ik geen vriend heb, hoor ik niet eens na te denken over een andere kerk omdat ik van deze kerk lid ben, omdat ik in deze kerk gedoopt ben en ze vinden mijn standpunten onzin. Ik zit nu met mijn handen in het haar. Ik heb allemaal antwoorden gelezen dat je de kerk pas mag verlaten wanneer de waarheid niet gepredikt wordt enz. Maar moet ik dan -weet ik veel hoeveel jaar- ongelukkig in een kerk zitten waarbij mijn relatie met God alleen maar wordt afgebroken, waarbij ik God niet kan loven en eren. Ik hoop dat u een tip heeft hoe ik hiermee moet omgaan, want ik weet het niet.

Antwoord

Beste zoeker,
 
Dit antwoord op je mail kan niet meer zijn dan een poging om antwoord te geven op je vragen. Dat het in eerste instantie niet meer kan zijn, heeft te maken met een aantal vragen die bij mij opkwamen toen ik jouw verdrietige verhaal las.

Allereerst zou ik je willen vragen hoe God jou heeft geopenbaard dat jij je bij een andere kerk zou moeten voegen? Dat kan natuurlijk en ik denk dat jij dat ook oprecht meent. Maar hoe is dat gegaan en naar welke kerk heeft de Heere je verwezen. Onze God doet immers nooit half werk. Dat zie je bij Abraham al. Toen de Heere hem wegriep uit Ur en later uit Haran, toen riep Hij hem naar het land dat Hij hem wijzen zou. Hoe is dat bij jou gegaan?

Vervolgens werd ik erg verdrietig over wat je schreef over de prediking in de gemeente waartoe jij behoort. Ik weet natuurlijk niet over welke gemeente jij het hebt. En ik weet ook wel dat er in onze kerken hier en daar soms eenzijdig wordt gepreekt. Maar het beeld dat jij schetst, herken ik toch niet helemaal. Zou je me daar iets meer over kunnen vertellen?

Daar komt een volgende vraag bij. Als jullie een dominee hebben, dan zit jij natuurlijk ook bij hem op catechisatie. En anders is er misschien wel een ouderling die jij wat nader kent. Heb jij jouw moeite  ook al eens met die dominee of die ouderling besproken? Zij dragen verantwoordelijkheid voor de prediking in jullie gemeente. Zij moeten daar ook eens rekenschap van afleggen. Een stap zoals jij wilt zetten is toch wel de moeite waard  om met hen te bespreken. Zij dragen als het goed is, zorg voor je ziel.

Verder, jij bent op een leeftijd gekomen dat je zelf je keuzes moet en mag maken. Wel kan ik me indenken dat ouders graag willen dat hun kind met hen dezelfde weg gaat, zeker zolang dat kind thuis woont.
 
Je voelt wel: ik vind het niet zo gemakkelijk een concreet antwoord te geven op je vragen. Wanneer je daar behoefte aan hebt, mag je mij een reactie mailen en dan zal ik graag proberen wat verder in te gaan op jouw vragen en moeiten.
 
Ik wens je veel sterkte en licht van Boven zodat je de weg van de Heere met jou mag zien.
 
Een hartelijke groet,
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste tijd valt het mij op dat jongetjes tijdens de doopdienst geen doopjurk meer aan hebben in de gemeente waar ik...
4 reacties
10-04-2014
Ik heb al tijden een raar geluid in mijn hoofd, vooral als ik mijn nek draai. Het doet geen pijn en het lijkt op een kra...
1 reactie
10-04-2013
Ik zoek een oud cassettebandje met niet ritmische gemeente koor- en solozang, deel 8 van Je Deum tdc 8108G, met de Psalm...
geen reacties
10-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering