Vergeving na overspel

Ds. B. de Romph / 9 reacties

05-04-2017, 13:32

Vraag

Mijn vrouw heeft heel lang geleden tijdens ons huwelijk, nu bijna 30 jaar, een affaire gehad die ruim een jaar geduurd heeft met iemand die ik goed ken. We hebben hierover goed gepraat en ze heeft God om vergeving gevraagd en ik heb haar ook vergeven. Ons huwelijk is nu beter dan ooit tevoren. Alleen nu knaagt aan mij de vraag: moet ik hem nu ook vergeven? Iets zegt mij, bekeken vanuit het geloof, dat ik dat moet doen. Maar aan de andere kant denk ik dan weer: mooi niet. Hij heeft wel ruim een jaar met mijn vrouw een relatie gehad. Aan de andere kant zijn ze natuurlijk beide schuldig en niet alleen hij. Heeft u advies voor mij, ook op bijbelse gronden, want ik twijfel hierover.

Antwoord

Geachte vraagsteller,
 
Via Refoweb heb ik uw vraag toegestuurd gekregen met het verzoek om erop in te gaan. Hetgeen ik dan ook graag doe. U hebt in uw vraag, dat meer een beschrijving is van uw persoonlijke omstandigheden, uw situatie aan mij voorgelegd. Ik heb dat op me laten inwerken en geprobeerd me uw situatie in te leven. Ik wil graag met u meedenken. Ik wil graag met u luisteren naar wat de Heere hierin tot ons te zeggen heeft. Het is daarom goed dat we, voor zover ik weet, elkaar niet kennen. Dit bevordert alleen maar dat ik een objectief oordeel over uw situatie kan vellen. In ieder geval probeer ik dat.
 
Als ik uw vraag lees en op me laat inwerken, hebt u samen met uw vrouw een moeilijke tijd achter de rug. Het zal toch wel de nodige spanningen gegeven hebben in uw huwelijk en in de verhouding tot uw vrouw. Deze situatie heeft geruime tijd geduurd. In dergelijke omstandigheden is het gevaar groot dat we als man en vrouw uit elkaar groeien. Er kan in uw situatie een verwijdering van elkaar optreden en dat ieder van u zijn eigen weg gaat. Er zijn heel wat huwelijken die op deze manier gestrand en uit elkaar gegaan zijn. De Heere heeft u daar gelukkig voor bewaard. Het zal niet altijd gemakkelijk geweest zijn, maar u hebt veel met elkaar gesproken. Dat is altijd goed. Onder de zegen van de Heere heeft Hij uw huwelijk in stand gehouden. De onderlinge band is zelfs nog versterkt.

Het ligt erg gevoelig. U bent wellicht in uw vertrouwen geschaad en dat blijft vaak niet zonder gevolgen. Uw vrouw van haar kant zal ook gevoelens gehad hebben jegens degene die u goed kende.  Dank er de Heere voor dat Hij uw huwelijk in stand hield. Het bracht uw vrouw in de schuld. Zij heeft eerlijk haar zonden tegenover de Heere en tegenover u beleden. Ze heeft om vergeving gevraagd, ontvangen en u hebt haar schuldbelijdenis aanvaard. Prachtig.
 
Maar nu nog die derde. Het blijft toch een gevoelig punt. Dan kan er wel vergeving gevraagd zijn en ook geschonken. U hebt het uw vrouw vergeven en uw kennis tot op zekere hoogte ook. Daar is genade voor nodig om elkaar de zonden te vergeven. Maar er kunnen wel eens situaties zijn waardoor het ons maar moeilijk valt te vergeven. En zeker op momenten waarop wij weer eens herinnerd worden aan alles wat er gebeurd is, laait het weer in alle hevigheid op. Het is misschien wel vergeven, maar nog niet vergeten. En bij de minste of geringste aanleiding laait het weer op. Vergeven moeten we. Dat leert Christus ons in het volmaakte gebed: “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” Maar kom niet te veel met betrokkene in aanraking. U hebt het met elkaar goed gemaakt, maar houdt dan ook afstand van elkaar opdat het verleden niet telkens weer voor de aandacht komt en u uzelf in moeilijkheden brengt. Met Gods hulp kunt u dan toch uw vijanden lief hebben.
 
Van harte wens ik u uw vrouw Gods zegen toe en een leven uit de genade van onze Heere Jezus Christus.
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

overspelvergeving
9 reacties
Johangroen
05-04-2017 / 15:43
hoe moeilijk ook als oprecht christen zult u moeten vergeven, wat mij meer zorgen baart is dat u er na 30 jaar nog steeds mee zit en dit trauma blijkbaar niet volledig verwerkt hebt of vergis ik mij? het is niet alleen een kwestie van vergeven en weer doorgaan, er is een trauma ontstaan door de vertrouwensbreuk die u geleden heeft naar beide personen dit hakt er psychisch in een mens flink in en zal verholpen moeten worden, ik ben er van overtuigt als u daar hulp voor zoekt dat u dan ook makkelijker kan vergeven.

ik wens u veel sterkte en wijsheid toe en alsjeblieft voor u zelf om nog een gelukkig leven te hebben zoek hulp om dit vreselijke voorval los te laten en nog jaren gelukkig te leven met uw vrouw. Gods zegen elke dag weer.
Omega
05-04-2017 / 18:32
Goed lezen Johan, er staat niet dat het 30 jaar geleden is gebeurd...

Goed advies van de dominee. Vergeven, hoe lastig ook, is wat het volmaakte gebed -dat Jezus ons leert- van ons vraagt. En wie zelf veel vergeven is, zal dat ook graag anderen doen, Dat wil niet zeggen dat je contact met zo iemand hoeft te hebben.
Johangroen
05-04-2017 / 19:17
ja dat staat er wel omega er staat heel lang geleden nu 30 jaar, het is een zeer opbouwende reactie.
Omega
05-04-2017 / 20:10
Er staat dat ze dertig jaar getrouwd zijn Johan, niet dat het overspel 30 jaar geleden is gebeurd.
johnknox46
05-04-2017 / 20:17
ik lees het anders maar goed dat ligt aan de vraagsteller, maar ook al is het 10 jaar geleden het is en blijft een trauma waar meneer blijkbaar nog veel last van heeft, en tuurlijk gaat het ten eerste om vergeven maar ook om verwerking en loslaten om samen nog gelukkig oud te kunnen worden en dat kan samen en met Gods leiding.

we gaan hoop ik niet muggeziften over een regeltje toch? het probleem is duidelijk en ik wil deze man een goede raad geven als psycholoog.
CorsdeKort
05-04-2017 / 23:35
1 Petrus 2: 21
Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;
22 die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; 23 die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het OVERGAF aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;

Stel, een rechter wordt in elkaar geslagen en de dader gepakt. Dan kan die betreffende rechter zelf geen recht spreken in deze zaak, die dader zou dan veel langer moeten zitten dan normaal. Zo kunnen wij ook geen goed oordeel vellen over mensen die ons te na komen. Maar God kan dat wel.
Hij kan alle in- en outs.

Iemand vergeven, die er spijt van heeft en je om vergiffenis vraagt is relatief makkelijker dan iemand die geen spijt heeft en niet om vergeving wil vragen. Nu kan ik niet uit je verhaal opmaken of hij jou ook om vergeving heeft gevraagd maar één ding weet ik wel: geef het over aan God!
Hij oordeelt juist. Weg ermee. Leg het aan Hem voor. Dan ben jij er van af.
Dat is vergeven met een O ervoor.
O-vergeven.
boom
06-04-2017 / 13:39
Ik begrijp de vraag heel goed, en ik denk vele met ons die dit mee gemaakt hebben. Zelf ook lang mee geworsteld. Degene kwam zelf ook niet met de vraag voor vergeving. Maar elke keer met: vergeef ons onze schulden enz. dacht ik eraan. Toch kunnen vergeven. Al blijft het zeer doen en wil ik geen contact. Blij met het antwoord. Ook dat je na vergeving toch contact moet vermijden. Dat is een bevestiging dat ik het toch goed doe.
En die opmerking over trauma en niet verwerkt hebben na zoveel jaar.......
Sorry, maar het is iets wat je levenlang volgens mij pijn blijf doen. Ook al kan je het naar beide vergeven. Ook al wordt je huwelijk daarna nog weer goed. Als je die persoon tegenkom dan komen alle pijnlijke herinneringen boven.
arendine
06-04-2017 / 21:33
Zacheus zag zijn fouten in (te veel tol heffen), kreeg berouw, deed boete (compenseerde zijn slachtoffers) en ontving vergeving.

Zo te lezen geldt dat ook voor de vrouw van de vraagsteller. Door het huwelijk beter te maken dan eerder, heeft de vrouw haar man gecompenseerd voor het leed dat zij hem heeft aangedaan.

De vraag is of de bekende met wie de vrouw een affaire had, ook vergeving verdient. Het beste wat deze bekende voor de bedrogene kan doen is uit het leven van het echtpaar verdwijnen, zodat ze niet steeds aan het pijnlijke verleden worden herinnerd. Contact met het echtpaar staat heling in de weg. Vergeving komt niet gratis.

De vergeving die wij van onze hemelse Vader mogen ontvangen is bijzonder genadig: dankzij de boetedoening van Jezus ontvangen wij vergeving. Zelf zouden we nooit voor onze zonden kunnen compenseren. Vergeving staat niet op zichzelf. Het hangt samen met berouw en boetedoening.
beiteltje
07-04-2017 / 13:51
De ander vergeven is een heikel punt. Ik geloof dat God van ons vraagt, dat wij de oprechte bereidheid hebben om de ander te vergeven. Of het tot een daadwerkelijke vergeving komt, hangt af of de ander zijn fouten inziet, betreurt en belijdt en behoefte heeft aan vergeving. Gebeurt dat niet dan ben jij er vrij aan en laat je het aan God over. Jij bent dan een last kwijt en wordt niet langer gegijzeld door gevoelens van wrok, die uiteindelijk een wrak van je maken.Wel kan je voor de ander bidden of God hem vergeven wil.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over onze verkering. We kunnen goed met elkaar opschieten, houden van elkaar, met de wederzijdse famili...
geen reacties
05-04-2006
In evangelische kringen wordt beweerd dat een doop alleen geldig is door onderdompeling (naast dat het bij hen natuurlij...
geen reacties
05-04-2014
Van verschillende kanten hoor ik dat er rangen zullen zijn in de hemel; is dit bijbels? Ik heb er nogal wat last van omd...
geen reacties
05-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering