Crisis in mijn (geloofs)leven

Ds. P.D.J. Buijs / 2 reacties

24-03-2017, 13:25

Vraag

Help! Het is crisis in mijn (geloofs)leven. Ik ben helemaal losgeslagen in de zonde en kán en wíl gewoon niet stoppen. Ik ben een beest dat alleen maar kan zondigen. Wat moet ik doen?

Antwoord

Beste lezer,
 
Dat is inderdaad een crisissituatie. Wat is de zonde een verschrikkelijke macht! Het erge is dat we die van nature omarmen en zijn gang laten gaan. Het probleem zit dus diep in ons hart. Het is onmogelijk om dat zelf te veranderen. Daar ben je misschien al wel achtergekomen. Je probeert via goede voornemens met je zonden te breken, even lijkt het te lukken, en dan word je weer volledig ingepakt. De vraag is: wil je er ècht vanaf? Breng die nood dan bij de Heere! Of merk je dat je het toch wel fijn vindt en dat je het eigenlijk niet los wilt laten? Zeg ook dat tegen Hem en vraag het: “Neem mijn wil en maak die vrij, dat ik U geheiligd zij...” Het probleem zit namelijk in onze wil. Die moet omgebogen worden om te breken met het kwade en op de weg van de Heere te gaan.
 
Belijd je zonden concreet (met naam en toenaam!) voor de Heere. Dan is er de belofte van vergeving, ook voor jou: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:8 en 9). Dat kan en wil de Heere doen omdat er een Advocaat is op Wie we een beroep mogen doen (1 Joh. 2:1 en 2).
 
Tegelijk wil ik nog iets noemen. Uit de vraag wordt niet duidelijk met welke soort zonde(n) je worstelt. Maar er zijn van die dingen waar je niet alleen uitkomt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een bepaalde verslaving: alcohol, porno. Daar heb je hulp bij nodig. Als dat op jou van toepassing is: zoek die hulp alsjeblieft. De Heere werkt in de regel via middelen en mensen. Ze zijn er voor je. Breken met de zonden: het hoeft niet in eigen kracht - de Heere zegt Zijn Geest toe aan ieder die Hem bidt. Maar die Geest schakelt vaak anderen in. Ik zou zeggen: maak er gebruik van.
 
Sterkte in de strijd! Ter overdenking: Hebreeën 12 :1 en 2.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

zonde
2 reacties
jaop
24-03-2017 / 15:39
Op zoek naar iets anders kom ik net dit tegen (citaat van Ralph Erskine) wat heel goed op jouw geval lijkt te passen:

‘Ben je een gebonden slaaf van de duivel, een gevangene van de zonde? Dat is ook een reden om tot Jezus te komen, want het losmaken van de boeien en banden is in Zijn hand: ‘Als de Zoon u vrijmaakt, zult u waarlijk vrij zijn’.

Ben je onder de macht van allerlei lusten en verdorvenheden? Dat is ook een reden waarom je tot Jezus moet komen, want de overwinning en het ten onderbrengen van verdorvenheden is in Zijn hand: ‘Hem is gegeven ALLE macht in hemel en op aarde’.

Ben je onder macht van weerspannigheid? Ook dat is een reden waarom je in Hem moet geloven, omdat Hij ook gegeven is om u gewillig te maken.

O, zegt iemand, ‘Het is voor mij onmogelijk om uit de zonden op te staan en terug te keren’. Het antwoord is: ‘dat God Zijn Kind Jezus heeft opgewekt opdat Hij u zegenen zou, daarin dat Hij u afkere van uw boosheden’ (Handelingen 3:26). Het is Zijn werk, de overtredingen van Jakob af te wenden en de ziel te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot God.

Hij is het die als Koning zegt: ‘Ik zal uw ongerechtigheden ten onder brengen, de zonde zal over u niet heersen’. O, aan zonden gebonden en verslaafde zondaar! zul je de hulp van zo’n Koning en machtige overwinnaar weigeren?’
CorsdeKort
27-03-2017 / 23:46
Blijkbaar baal je er wel van, anders zou je hier die vraag niet stellen.
En hieruit komen is mogelijk!
Door Gods genade, is het mij ook gelukt en ik leef ik in volledige overwinning over alle bewuste zonde.

Romeinen 16 vers 20: "De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. In een andere vertaling staat: "De God nu des vredes zal spoedig de Satan onder UW voeten verbrijzelen / kapot maken. En dat kan waarheid worden.

Eerder vandaag poste ik al een antwoord (ook) op deze vraag bij de vraag / topic: ER NIET BIJ KUNNEN. Graag verwijs ik je dus daarnaar.

Terug in de tijd

Aan een persoon met verstand van autisme en/of dwangmatig denken. Zelf ben ik een jongen van 19 jaar met de autistische ...
1 reactie
25-03-2015
Wij zijn nu bijna een jaar aangesloten bij de Hersteld Hervormde Kerk. Daarvoor waren wij een vrijstaande gemeente in Sc...
geen reacties
24-03-2011
We willen graag een vraag stellen omdat we er zelf niet uit komen. Mijn vriend heeft in zijn puberjaren regelmatig porno...
3 reacties
25-03-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering