Aangesproken door straatevangelist

Ds. G.A. van den Brink / 16 reacties

16-01-2017, 08:45

Vraag

Aan iemand uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Ik loop tegenwoordig regelmatig door de stad waar ik studeer en wordt daar vaak aangesproken door iemand die aan het evangeliseren is. Hij vraagt aan mij of ik in Jezus geloof en zegt vervolgens dat in de Bijbel staat dat je Hem moet aannemen. “Hij heeft alles gedaan jij moet alleen nog ja zeggen.” Ook durven  sommigen te zeggen: “Ik weet zeker dat Hij al werkt in jou, want anders was je niet zolang blijven praten.” Ik weet vaak niet goed wat ik dan moet zeggen, maar weet zeker dat het aannemen van het geloof zoals zij het zeggen niet is zoals de Bijbel dat beschrijft en zoals de dominees het vertellen die ik in mijn gemeente hoor. En ik weet ook zeker dat ze niet op grond van zoiets kunnen zeggen of er al in mij wordt gewerkt. Zou u mij een aantal handreikingen kunnen geven voor wat ik terug moet zeggen tegen zo iemand?

Antwoord

Beste student(e),

Wat moet je zeggen als iemand jou vraagt of je in Jezus gelooft? Dan moet je “ja” of “nee” als antwoord geven. Meer mogelijkheden zijn er niet. Het is als de vraag van Christus zelf aan Martha: “Gelooft gij dat?” (Joh. 11:26). Op zo’n persoonlijke vraag van de Zaligmaker zelf kun je niet met “ik weet het niet” reageren.
 
Ook als iemand die in de stad evangeliseert jou deze vraag stelt, ben je tot een antwoord verplicht. Ook dan? Ja, want je bent altijd (!) verantwoording schuldig aan iedereen (!) die rekenschap afeist (1 Petr. 3:15). Als je in Christus gelooft mag je geen “nee” zeggen en als je niet in Hem gelooft mag je geen “ja” zeggen. Dat wat moet je terugzeggen? De waarheid.

De evangeliserende persoon is gunnend, maak ik uit je woorden op. Hij/zij vermoedt dat God in jouw leven werkzaam is. Zo’n houding past bij de liefde, want de liefde gelooft alle dingen en hoopt alle dingen (1 Kor. 13:7). En het klopt ook dat God met jou werkzaam is in deze zin, dat Gods Geest bezig is met iedereen die het Evangelie kent. De bijbel noemt dat “twisten” (Gen. 6:3). God strekt Zijn handen naar jou uit (Rom. 10:21). Het betekent niet dat je dus al bekeerd en wedergeboren bent. Je kunt de Geest ook uitblussen (1 Thess. 5:19). 

Het zou heel treurig zijn als je bij de volgende ontmoeting de gunning van de ander gaat bestrijden en misschien gaat verdedigen waarom je niet in Christus gelooft. God gebruikte voor de wijzen uit het oosten een ster om hen bij Christus te brengen. Sommige mensen prediken Christus onder een deksel, aldus Paulus (Fil. 1:18). Toch verblijdde de apostel zich. 

Het is niet ondenkbaar dat God in jouw leven met een kromme stok een rechte slag wil doen. Mogelijk gebruikt Hij een gebrekkige evangelist in de stad om jou te brengen tot geloof. En als jij het Evangelie in je eigen kerk zuiverder hoort dan van de evangelist in de stad, heb je des te meer de verplichting om je niet te verharden, maar je te laten leiden: geloof Gods heil- en troostrijk Woord!

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

evangelisatiegetuigen
16 reacties
Nieuwverbond
16-01-2017 / 10:32
Wat een mooi antwoord van de dominee. Het is ook moeilijk zulke vragen die je op straat gesteld worden, maar ze zijn ook positief te bekijken. Het maakt je misschien wel onrustig want eigenlijk is het een vraag die we het liefst van ons afschuiven. Maar eigenlijk is het een wonder dat God ook op deze manier aan je hart klopt om binnengelaten te worden. Hij wil nl niet dat iemand verloren gaat maar dat je behouden word. Denk er over na en ga er biddend mee aan het werk. Dan kan het toch eeuwig voordeel zijn. Gods zegen gewenst
Marisa
16-01-2017 / 10:39
Ik ben, als straatevangelist, weliswaar met een heel andere benadering van mensen dan vraagsteller beschrijft, ook heel blij met het antwoord van de ds.! Heel bemoedigend.
Lecram
16-01-2017 / 11:46
Waar is het 'Like' knopje als je hem nodig hebt?
Sammie2016
16-01-2017 / 12:49
Als je in Jezus gelooft zeg je toch volmondig JA op de vraag of je in Jezus gelooft.
Dit staat misschien los van de vraag of iemand die zo'n vraag stelt zelf in Jezus gelooft zoals de Bijbel dat bedoelt.

Let wel dat Jezus bepaalt of hij iemand heeft aangenomen of niet, dat bepaalt de "christen" niet!
In Mat 7 laat Jezus uitkomen dat er in principe maar 2 groepen christenen zijn ..
.. 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: HEERE, HEERE, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: HEERE, HEERE, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!
WillemB
16-01-2017 / 13:16
Wat een eenvoudig en helder antwoord van ds. van den Brink!
Mag ik een kleine aanvulling geven? Ik kan mij niet onttrekken aan de gedachte dat de vraagsteller hiermee worstelt. Als je in duister leeft, en je hoort een ander zo in eenvoud over het Evangelie spreken, dan kan je in een kramp schieten.
Want zo hoor je het Evangelie nooit. Je hoort (misschien) altijd, dat je niet meer kunt kiezen.
De kramp komt omdat de vraag dan té dichtbij je komt. De evangelist wil jouw keuze horen. Je moet kiezen...
Ja, zeg je, maar ik kan toch niet kiezen? We hebben toch al gekozen in het paradijs. (En dat klopt ook nog!!).
En toch klopt het niet. Want God heeft recht op jou. Jij mag de keus niet uit de weg gaan, ondanks dat je het niet kunt.
Een gezegenden worsteling gewenst! Niet alleen met de vraag wat je die evangelist zult antwoorden. Maar vooral op de vraag die de grote Koning, de Zaligmaker jou stelt!
Heden, zo gij Mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden.
Heb. 3:7 en 15. Heb. 4:7. En Psalmen 95:7, 8.
Berijming Ps. 95: 4 voegt hier nog iets bij:
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,
Verhardt u niet, maar laat u leiden.
Samanthi
16-01-2017 / 14:30
@sammie Wat bedoel je hiermee te zeggen?
Je mag toch zeggen dat God bezig is met mensen die op de erve van het verbond leven? Die zondag aan zondag boodschappers van die blijde boodschap horen? Zou God dat zomaar doen?

Ik begrijp wel wat je bedoeld, denk ik, je zegt: Let wel dat Jezus bepaalt of hij iemand heeft aangenomen of niet, dat bepaalt de "christen" niet!

Hier ging het over dat God met de persoon bezig is en dan zeg is volmondig JA

Elke dag mest om de boom, elke dag verzorging... wat moet de Heere nog meer doen?
Samanthi
16-01-2017 / 14:32
PS. Mooi antwoord van de dominee!
drernie
16-01-2017 / 15:25
Ik vind het woordje gebrekkig een beetje misplaatst
Sammie2016
18-01-2017 / 08:40
Samanthi,

Ja, zoals je al zegt Jezus bepaalt of je een schaap van hem bent of niet of hoe lees jij Mat.7:21-23!
De maatstaf blijft dat mensen "de wil van de Vader" moeten doen om door Jezus erkent en aangenomen te worden.

Of God bezig is om een persoon te vormen is moeilijk te zeggen van zo iemand die maar wat roept op straat.
Ik heb zo iemand ook een paar keer meegemaakt, ook een keer in de toenmalige V&D. Hij loopt met een toeter voor zijn mond rond en zegt dan zoiets als "de heer houdt van u, fijne dag toegewenst".
Ja wat moet ik er mee. Ik kan alleen maar bedenken "deze man moet de Bijbel nauwkeuriger onderwezen krijgen".
Wat God werkelijk wil (en dat geldt ook voor Jezus) staat o.a. in ..
1Timotheüs 2:3-5 .. 3 Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God, 4 wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen. 5 Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus.

fijne dag.
Marisa
18-01-2017 / 09:16
@Sammie2016

Je hebt helemaal gelijk. Het is de Heer alleen die bepaalt of iemand van Hem is of niet.
Je hebt (dus) ook gelijk als je zegt dat je van een straatevangelist niet kan weten of hij of zij zelf wel door de Heer is aangenomen.
Alleen God weet het!

Als een toeterende straatevangelist de boodschap wil overbrengen dat God van mensen houdt, gered en (nog)niet-gered, dan is dat geen onbijbelse boodschap! Hij doet de wil van God door erop uit te trekken, door de 'grote opdracht' - op zijn manier - in praktijk te brengen.
WillemB
18-01-2017 / 09:30
@Sammie2016
Jouw citaat: "wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid kome".

Ik denk dat jij de Nieuwe Wereldvertaling hier citeert. Persoonlijk vind ik dat een gevaarlijke vertaling.
In mijn vertaling (SV) staat: "Welke wil dat alle mensen zalig worden".
Niet gelijk vragen, "maar als God iets wil, dan gebeurt het toch ook?"
God wil de zonde ook niet. En toch gebeurt het...
Schuld van de mens.
Samanthi
18-01-2017 / 14:37
Allerlei soorten mensen? Wat zou daar dan mee bedoeld worden? Is dat geen versmalling van het evangelie?
Wat zij die allerlei soorten mensen dan? Mensen met rood haar en zwart haar en blond haar? of mensen met een grote neus of een kleine neus? Ik bedoel dit niet spottend hoor, maar ik kan niets met zo'n uitleg/vertaling.
Dan hebben we altijd nog de tekst uit ezechiel 33 Ik heb geen lust (...) maar daarin heb Ik lust dat hij zich bekeerd en leeft!
Johan100
18-01-2017 / 15:21
Samanthi 18-01-2017 / 14:37
''Allerlei soorten mensen? Wat zou daar dan mee bedoeld worden? Is dat geen versmalling van het evangelie?''


Volgens mij heet dat hypercalvinisme? Ik kan eigenlijk alleen maar constateren dat het een ernstige dwaling is.
Sammie2016
19-01-2017 / 10:50
Marisa en anderen,

Het gaat hier om "nauwkeurige kennis" met de nadruk op nauwkeurig.
We komen te veel mensen tegen die er soms maar een slag naar slaan, naar de Bijbelse Waarheid bedoel ik!

"Alle soorten van mensen" kan ook betekenen niet alleen prediken binnen je kerk/geloofsrichting maar ook alle mensen die je erbuiten aantreft.
De opdracht van onze heer Jezus is duidelijk ...
Markus 13:10 .. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verteld.
Mat 28: 18-20 ..
18 Jezus kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. 19 Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. 20 En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is."
Mat 24:14 ..
14 En het goede nieuws van het Koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat Ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen.
Samanthi
19-01-2017 / 12:13
Nou zeg, je tekent je eigen portret.
evantorisch
19-01-2017 / 13:14
Het is allebei waar. God wil dat alle mensen zalig worden, én ook alle soorten van mensen. Bij Hem is geen aanzien van de persoon: rijk, arm, slaaf, vrije, Jood, Griek, geleerd, ongeletterd enz enz.
Als je zegt ''alle'' mensen, zit de tweede groep er gewoon bij in en sluit je niemand uit.

Als iemand roept "de Heer houdt van u" hoe kun je daar dan uit opmaken dat hij er maar een slag naar slaat, en nauwkeuriger bijbelonderwijs nodig heeft? Misschien weet hij wel meer dan wij met zn allen bij elkaar.
Wie niet weet wat hij moet met ''de Heer houdt van u'' kan hem daar toch gewoon naar vragen!
Lijkt me beter dan hem hier afkraken, zonder verdere info over hem.

Terug in de tijd

Ik heb het er soms moeilijk mee hoe ik mijn leven moet invullen. Ik weet dat ik van nature tot niks goeds in staat ben, ...
geen reacties
16-01-2006
In het bijbelboek Zacharia 8:19 laatste gedeelte staat: “Hebt de waarheid, en den vrede lief.” Zoals ik het lees wordt h...
geen reacties
17-01-2018
Ik lees in de Bijbel dat hij die bij mannen ligt niet in het Koninkrijk van God zal komen. Ik heb dit verschillende kere...
geen reacties
16-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering