God heeft mensen nodig?

Ds. P.D.J. Buijs / 18 reacties

02-12-2016, 16:34

Vraag

Wij lazen in een artikel over “groeien in het geloof” dat wij God nodig hebben, maar dat God ons als mens ook nodig had/heeft? Hoe zou dat laatste kunnen?

Antwoord

Beste lezer,
 
Ik ken het geheel van het artikel niet, dus ik kan niet nagaan in welk verband zoiets gezegd zou zijn. Ik moet het dus doen met de dingen die ik in de gestelde vraag lees.
 
Daarop afgaande: zo kan het niet gezegd worden. God heeft ons als mensen helemaal niet nodig. Hij is de soevereine God, Die alle dingen in vrijwilligheid geschapen heeft. Ook de mens. Niet omdat Hij die mens nodig had - God is de ‘Volzalige’ in Zichzelf. Maar omdat Hij het wilde. Hij kóós ervoor om de mens te scheppen.

Paulus brengt dat in zijn gesprek met de heidense filosofen in Athene als volgt onder woorden (tegenover het heidense denken, waarin gesteld werd dat de goden niet zonder de mensen kunnen): “De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft” (Handelingen 17:24 en 25).
 
Dat de Heere mensen in Zijn dienst neemt en hen gebruiken wil, is puur genade. Hij doet dat niet omdat Hij hen nodig heeft  -de Heere kan alles zonder ons- maar omdat Hij er vreugde in schept om dat te doen. Zou God de mens nodig hebben? Dat zou betekenen dat we na de zondeval een hulpeloze God over zouden houden. Want die mens, die Hij zogenaamd nodig had, liet het helemaal afweten...
 
Laten we geen voet geven aan een remonstrants denken waarin de mens op de troon wordt gezet. Ere Wie ere toekomt!
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
18 reacties
Sammie2016
03-12-2016 / 08:50
Jahweh de ware God wordt "de gelukkige God" genoemd. Hij is gelukkig in zichzelf, Hij is inherent gelukkig. Hij is ook volmaakt (heeft geen gebreken) in wijsheid, rechtvaardigheid en liefde.

God heeft de mens in het beginsel gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis.
Dat wil niet zeggen dat de mens nu vele duizenden jaren na de schepping van de eerste mens nog steeds beantwoord aan Gods beeld.
Op enig moment zegt God daar het volgende over ..
Deut 32:5 .. (een lied van Mozes) Zij hebben van hún zijde verderfelijk gehandeld;
Zij zijn zijn kinderen niet, het gebrek ligt bij henzelf.
Een krom en verdraaid geslacht!

Het is niet aan God te wijten dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde, de mens is verantwoordelijk voor de eigen ellende. Ja, natuurlijk de heerser van de aarde (satan de duivel) is hoofd verantwoordelijk, hij misleidt de gehele mensheid met valse religie, politiek en handel/commercie.
Maar de mens kan zich ook tot de ware God keren en zijn wil doen en zo buiten satan's invloedssfeer blijven.

Nee God heeft niemand nodig, Hijzelf is oppermachtig!
Maar gelukkig is een ieder die God vreest, Zijn wil doet, Zijn naam eert en Zijn Koninkrijk predikt.

Dus: ..
Jakobus 4:8 .. Nadert tot God en hij zal tot U naderen. Reinigt UW handen, zondaars, en zuivert UW hart, besluitelozen.
Omega
03-12-2016 / 18:27
En toch... liefde heeft een uitingsvorm nodig. God is volmaakte liefde. Om Zijn liefde te kunnen uiten is dus de mens gemaakt. Niet uit noodzaak, maar om Zich volmaakt te kunnen "verlustigen" in Zijn schepsel, terwijl Hij wist dat ditzelfde schepsel zou kiezen voor satan. Dat maakt God nog groter een heerlijker dan wij met ons verstand kunnen begrijpen.
Mona
04-12-2016 / 13:28
@Omega, van harte Amen.
benefietdiner
04-12-2016 / 20:50
@Omega, dat is dan toch remonstrants ?
Omega
05-12-2016 / 08:09
In welk opzicht?
benefietdiner
05-12-2016 / 09:52
@Omega.
God heeft ons als mensen helemaal niet nodig, volgens de predikant. Als je dat zo zegt is het remonstrants.

Omega zegt: ‘en toch…..’.
Toch is het wel een beetje remonstrants als je het maar anders zegt. Zo versta ik jou woorden want je noemt ‘verlustigen’ en dat is een wederkerend werkwoord of dat kan nooit van een kant komen.

Remonstranten leren dat het ook een beetje van onze kant moet komen.
BroederBaptisimo
05-12-2016 / 13:09
Vorige week ging hier een preek over in onze gemeente.
Met als titel: Gods soevereiniteit

http://www.johannesmedia.nl/preken2016/27-11-16.mp3
arendsoog
05-12-2016 / 16:48
@Omega + andere reageerders: God doet altijd alles om Zijns zelfs wil (Spr. 16:4), dus belangrijk punt wat @Omega ook aangeeft: niet uit noodzaak. Dat neemt niet weg dat God liefde heeft tot de (gevallen) wereld, Joh. 3:16, en dat wij Hem liefhebben kunnen hebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, 1 Joh. 4:19.

Verder, zoals je stelt heeft liefde altijd een persoon waarvan het uitgaat en een 'ontvangende' persoon. Daarnaast heb je nog de liefde zelf. In (in ieder geval) Middeleeuwse theologie (filosofische theologie) wordt dit echter, in de lijn van Augustinus, betrokken op de Drie-Eenheid: De Vader heeft de Zoon lief door de Geest (die dan ook wel Liefde genoemd wordt). Dit treft men bijvoorbeeld aan in Anselmus van Canterbury's Monologion. Voor de geïnteresseerden: bespreking van e.e.a. is bijv. te vinden in H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, deel II, hoofdstuk over de heilige Drie-Eenheid.
Jeremiah
05-12-2016 / 17:06
Misschien een aanvulling.

Bijzondere preek.

http://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/16977
Omega
05-12-2016 / 20:33
@benefietdiner @arendsoog Ik denk dat het antwoord af te leiden is vanuit Joh. 3:16 en Joh. 3:35. In het eerste geval Gods liefde voor de wereld en in het tweede voorbeeld Gods liefde voor Zijn Zoon. In beide gevallen wordt hier de overtreffende trap van liefde (agape) gebruikt. Dus zowel het één (de gevende en ontvangende Persoon in de heilige Drieëenheid) als het andere (Gods gevende liefde voor de -ontvangende- mensheid) is waar.

Bovendien: zou het laatste onjuist zijn, dan was de schepping van de mens ook volkomen zinloos geweest en de hel op aarde.
WillemB
06-12-2016 / 12:53
Kleine aanvulling van mijn kant. God heeft ons misschien niet nodig, maar God VINDT ons wel nodig. Anders had hij ons niet geschapen.
John61
07-12-2016 / 15:35
Hebben mensen kinderen nodig? Misschien heeft de Heere ons net zo nodig (of niet nodig) als wij kinderen nodig hebben. Net zo als wij kunnen genieten van kinderen, kan de Heere misschien ook van ons genieten. Hij wil niet voor niets Onze Vader genoemd worden.
Sammie2016
12-12-2016 / 08:18
Omega,

Ik denk dat God vooral verdrietig is als Hij ziet hoe wij als mensen in het algemeen met elkaar (en met het leven wat Hij heeft geschapen) omgaan.
Zijn schepping, de mens, is hopeloos verdeeld in ras, religie, politiek, eigenlijk op elk denkbaar gebied.
De wereld is zo gepolariseerd als het maar zijn kan (iedereen staat tegenover de nader).
De "verdeel en heers" tactiek van de heerser van de wereld, satan de duivel, is duidelijk waarneembaar.

Zoals door anderen ook al benadrukt is, God is gelukkig in zichzelf en heeft niemand nodig.
God is op enig moment gaan scheppen om andere levende wezens ook van het leven te kunnen laten genieten.
Omega
12-12-2016 / 12:38
@Sammie2016 Spreek je nu namens God, jezelf of leid je dat af uit een Bijbeltekst?
Sammie2016
12-12-2016 / 16:00
Hi Omega,

Ik laat graag de Bijbel spreken. Gods Woord laat duidelijk uitkomen dan wij NU in de laatste dagen leven, zie het wereldbeeld en lees Mat. hoofdstukken 25 en 25.

Lees Genesis 6:5-7 waar staat dat de slechtheid van de mens overvloedig was op aarde (in de dagen van Noach) en dat de slechtheid God krenkte in zijn hart en de mens wegvaagde.
Jezus vergeleek zijn tijd en onze (eind)tijd met de dagen van Noach (lees Mat 24:37-39).

In 1Tim 3:1-5 wordt de goddeloosheid van de mensen in het algemeen beschreven.

Maar er is hoop voor al degenen die de wil van de ware God blijven doen en zijn Koninkrijk blijven verkondigen samen met zijn zoon Jezus Christus.
1Joh 2:17 .. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
dorual1
12-12-2016 / 16:30
Ik weet wel dat de vergelijking niet helemaal opgaat maar heeft de pottenbakker zijn potten nodig? Strikt genomen niet, maar als er geen potten zijn, is hij geen pottenbakker meer ...
En met eerbied gesproken: omdat God God is, heeft Hij als kroon op zijn Schepping mensen gemaakt met als doel dat deze pronkstukken van Zijn schepping zouden dienen tot eer en glorie van Zijn Naam.
Dat doel is door onze zonde geen haalbare kaart meer vanuit ons als mensen. Nu had God heel zijn verzameling potten in de shredder kunnen gooien. Zonde van de potten, dat wel. Maar dan ...
Omdat God God is en niet laat varen de werken Zijner handen, heeft Hij dat geweldige plan van verlossing bedacht in de eeuwigheid en ten uitvoer gebracht in de tijd door Zijn Zoon en hij past het toe door de Heilige Geest.God heeft ons mensen nodig omdat Hij ons nodig wil hebben.
Want deze God is onze God! Is het geen onuitsprekelijk wonder?
Omega
12-12-2016 / 20:42
@Sammie2016 Het ging mij om je uitspraak: "God is op enig moment gaan scheppen om andere levende wezens ook van het leven te kunnen laten genieten." Op welk Bijbelgedeelte baseer je deze gedachte? Nog los van de discussie of er voor de schepping levende wezens (zijn geesten levende wezens?) bestonden. Je schrijft wel een aantal (mooie) waarheden, maar ik zie daarin geen verband in relatie tot je conclusie. Dus vandaar mijn vraag.
Omega
12-12-2016 / 20:43
@dorual1 Prachtig. Amen!

Terug in de tijd

Er wordt wel eens gezegd dat de mens in het paradijs zelf kon kiezen tussen goed en kwaad, omdat God geen mensen wilde d...
geen reacties
02-12-2006
Ik ben drie jaar geleden gescheiden. We hebben ons toen na ongeveer zes maanden weer verzoend, dank zij God. Voor onze s...
geen reacties
03-12-2015
Wat is het verschil tussen opdragen en zegenen van een baby?
geen reacties
02-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering