Jonge zoekende ziel

ir. Raymond H. Warnaar / 2 reacties

22-11-2016, 15:21

Vraag

Is het normaal dat een christen constant in angst leeft? Of je er wel bij hoort? Heb in het verleden het kruis zien schitteren en gezien wat voor liefde God in Zijn Zoon Jezus Christus is. En toen kon en mocht ik ook geloven dat het voor mij was! Dat was een rust en een vrede die alle kennis te boven gaat, dan wil je wel direct gaan preken! Alleen nu is de twijfel toegeslagen en sta ik op in angst en ga ik weer naar bed met angst. Hoe kan dat? Ben zo op zoek naar weer die rust en vrede ben ook heel bang dat het toch allemaal niet echt is geweest en toch ik kan niet ontkennen dat God mijn leven op de kop gezet heeft!

En ik zie een verloren wereld om me heen en ik wil maar één ding: dat ze allemaal tot geloof in Christus komen, maar hoe getuig je nu precies? Ik vind het zo moeilijk om er over te praten. En ik kan het niet aanzien als geliefden Jezus niet kennen, dan breek m'n hart!

En ben ook wel erg bang voor het oordeel. Dat blijft steeds maar terugkomen. Kan dat door het verleden komen, dat je in een milieu bent opgegroeid waar daar sterk de nadruk op ligt?

En een belangrijke vraag: hoe leef je nu naar Gods geboden, wat mag je nu wel doen en wat niet? Ik vind het zo lastig om als christen een weg te vinden, niet als buitenstaander, maar als christen die voluit deel uitmaakt van de maatschappij.

Groet van een jonge zoekende ziel op zoek naar antwoorden!

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Het is helemaal niet normaal dat een christen constant in angst leeft! Want God wil ons, vanaf het moment dat wij aan de voet van het kruis ons goddeloze leven aan Hem hebben overgegeven, vervullen met Zijn Heilige Geest. Dat is de Geest van God de Vader, die de wereld zo liefgehad heeft, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon weggegeven heeft. Het is ook de Geest van Jezus Christus die met oneindige liefde en bewogenheid, de gebrokenheid en schuld van zondige mensen vrijwillig op het vervloekte hout van het kruis overnam. Het is de Heilige Geest zelf die als teken van Zijn aanwezigheid het leven van christenen vervult met bevrijdende liefde, blijdschap, vrede, geduld, enz. (Galaten 5:22-23). 
 
Hoe het dan toch gebeuren kan dat een christen constant in angst leeft? Er zijn heel veel dingen op te noemen. Samengevat heeft het te maken met het vuile werk van satan, de wereld en onze persoonlijke zonden. Deze vijanden proberen de vrede en vreugde weg te nemen bij Gods kinderen. Zodat de eer en heerlijkheid van God en Zijn Koninkrijk besmeurd wordt. Zoveel mogelijk.
 
Wat er nu precies in jouw leven speelt, kan ik niet uit je vraag opmaken. Maar het heeft altijd met het bovenstaande te maken. Zolang we in deze wereld zijn, zullen er blijvend aanvallen plaatsvinden op het werk van God door het leger van satan. Waardoor er bressen van twijfels en zonden in ons leven ontstaan. Hoe kunnen we die aanvallen van de satan afslaan? Hoe kunnen we door het geloof een standvastig en vruchtbaar leven leiden tot de eer van God? Hoe kun jij weer rust terugvinden tegenover angst en onzekerheid? En hoe weet je wat God van je vraagt in deze maatschappij?

Dat zul je niet weten en ontdekken door zelf goed je best te gaan doen met behulp van allerlei positieve plannen en voornemens, terwijl je probeert de zonden met eigen middelen probeert te bestrijden. Of door je goede intenties te verdedigen voor God en andere mensen. Of door bijzondere gevoelige geloofservaringen te koesteren en vast te houden en achterom te blijven kijken naar wat er (ooit) veranderd is in je leven. Al deze dingen vormen geen basis voor een leven zoals God het van jou en mij vraagt! Hoe dan wel? 

Door te zien op Jezus Christus! Dat is ten diepste alles, maar dat is dan ook tegelijk iets wat zo groots, zo mooi, zo belangrijk en wonderlijk is dat we het niet in mensenwoorden kunnen uitdrukken. Als alles wat Jezus (voor ons) gedaan heeft, beschreven zou worden, zou de wereld die geschreven boeken niet kunnen bevatten, schrijft Johannes (Joh. 21:25)!
 
Zie op Jezus. Door het gelovig verwachten van Hem alleen: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (doelend op de Heilige Geest). Door het wandelen met Hem, door Zijn Geest, met als vrucht: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:16,22).

Door het komen naar Hem: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u en leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matth. 11:28-30). Door het kinderlijke eenvoudige geloven van Zijn beloften: “Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan” (Markus 10:15). Door luisterend te zitten aan Zijn voeten, net als Maria: “Zij heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal weggenomen worden” (Lukas 10:42). Door het dienen van elkaar: “Als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden” (1 Joh. 4:12). Door het volgen van Hem: “Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben” (Johannes 8:12). Door in geen ding bezorgd te zijn (of te blijven), “maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6-7).
 
Achter het mogen zien op Jezus ligt het grote plan van God verborgen, dat niet in woorden uit te drukken is, maar waarmee Hij de wereld zo liefhad dat Hij Zijn eigen eniggeboren Zoon gegeven heeft. Die volkomen vrijwillig Zijn leven opgaf om ons volkomen gelukkig te kunnen maken. Onbegrijpelijk! Ik hoop dat je hart gaat branden als je bovenstaande woorden er over uit de Bijbel leest. Dan is er namelijk iets van Gods liefde door de Geest van Hem Zelf in je hart gelegd. En dan zal de Geest van de Heere Jezus ervoor zorgen dat je steeds weer bij Hem terugkomt. Dat je steeds weer opstaat als je gevallen bent. Al is het voor de tienduizendste keer. Blijf bij Hem, blijf in Hem en Hij in jou, want zonder Hem kun je niets doen (Joh. 15:5)! 
 
Hartelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

bekeringgeloofstwijfelgetuigen
2 reacties
AHHK76
22-11-2016 / 15:55
Door muziek luisteren en/of zingen verminderen mijn angsten en groeit mijn geloofszekerheid. Misschien kan jou dit ook helpen? Probeer het maar!
En dan mag je ook aan God vragen of jou vrijmoedigheid wil geven om op de juiste tijd te handelen of te spreken. Zodat je iets mag uitstralen. Het gaat niet alleen om woorden hoor! Het kan ook door iets voor een ander te doen. Want mooie woorden zonder goede daden zijn leeg. Toen ik wilde getuigen en niet durfde, zei een evangelist tegen mij: dan vraagt God van jou misschien wel dat je koffie gaat schenken... Dus ga er niet te krampachtig mee om, want dat kan gebeuren, juist als je angstig bent.
Dan denk je dat je de wereld moet redden. Maar Jezus is de Redder van de wereld. Jij mag daaruit leven en als het kan dit aan anderen doorgeven. Door daden en/of woorden.
Esmee17
23-11-2016 / 17:56
Nog een tip over het getuigen:
Vraag God hoe het moet en dat je het zelf niet weet. Hij zal jouw laten weten wat jij kan doen. Hij kent jouw gaven immers. Mij heeft Hij zo laten weten dat ik meer door mijn daden zal getuigen. Jouw zal Hij ook duidelijk maken wat goed is.

Terug in de tijd

Ik ben hier op Refoweb net nieuw en heb dus even zitten bladeren tussen de vragen en kwam uit bij de vraag: Ik ga naar d...
geen reacties
22-11-2003
Ik ben het niet eens met de lijn van de kerkenraad. Er gebeuren veel zaken in de gemeente waar ik op bijbelse gronden ni...
7 reacties
22-11-2014
Ik zit al jaren met het probleem dat ik genderdysforie heb. Genoeg discussies, conflicten, confrontaties, opmerkingen en...
geen reacties
22-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering