Zeer aparte preektoon

Ds. D.W. Tuinier / 13 reacties

27-10-2016, 15:37

Vraag

Ik bezoek al geruime tijd verscheidene (gereformeerde) kerken. Het valt mij op dat met name in de Gereformeerde Gemeenten en Oud Gereformeerde Gemeenten door de dominee of ouderlingen een zeer aparte preektoon wordt gebruikt. Het lijkt wel een soort zingen en een heel deprimerend geluid, waarvan ik persoonlijk ook vind dat je je zo gaat focussen op die preektoon dat je de inhoud niet goed op kan nemen. Mijn vraag is wat is de reden van dit bepaalde stemgeluid van dominees/ouderlingen tijdens het preken? Vinden ze dat eerbiedig richting God of zit er iets anders achter? Niemand kan me namelijk vertellen wat de reden hiervan is.

Antwoord

Ja, wat zal ik hierop antwoorden? Je hebt gelijk. Ik formuleer voorzichtig: in bepaalde kerkelijke gemeenten is men ermee groot gebracht. Het is traditioneel geworden. Op school is mij geleerd uit het bekende homiletisch handboek van dr. Hoekstra “dat de prediker natuurlijk zal spreken in overeenstemming met zijn aanleg.” Hij schrijft: ”Berucht is de onnatuurlijke toon, die als preektoon bekend staat. Sommige predikanten hebben zich aangewend deze toon alleen op de kansel te gebruiken. Er is grote variatie in de toonmisvormingen. Bij velen is de preektoon ontstaan door gestage onvoldoende voorbereiding voor de bediening van het Woord.” Aldus Hoekstra. 

Anderzijds moet je ook weer waken voor een alledaags taalgebruik op de kansel. Populaire taal is zeker niet gewenst. De Woordverkondiging is en blijft een uiterst heilige zaak. Daarom moet Gods eer wegen. Dat vraagt eerbiedig en stijlvol spreken. Het mag zeker niet de bedoeling zijn dat u zo gefocust bent door de preektoon dat de inhoud van de verkondiging langs u heengaat, dat begrijpt u.

Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

predikantpreektoon
13 reacties
hvdijk66
27-10-2016 / 16:17
Ik heb zojuist op YouTube een stukje beluisterd van een kerkdienst:

https://www.youtube.com/watch?v=hx7isMFZ4XI

Als dit is wat de vragensteller bedoelt dan begrijp ik zijn/haar probleem heel goed. Het komt bij mij zeer onwerkelijk over en het was voor mij bijna onmogelijk om geconcentreerd te blijven. Ongetwijfeld zullen ook hier gewenning en oefening een belangrijke rol spelen. Als je hier wekelijks naar luistert dan is het vast makkelijker om de lijn van de preek vast te houden.

Verder hoop en bid ik van harte dat de boodschap van deze en andere kerkdiensten vol is van Gods liefdevolle genade voor mensen.
tja
27-10-2016 / 16:22
Ds Belder schrijft hierover en één van zijn boeken:
" Met verbazing heb ik later toen ik al predikant was, dozijnen voorlezers en huisvaders het blijde Evangelie horen voordragen als hieven zij met David en zijn mannen de klaagzang over Ziklag aan. Een smaakte een voorganger het wel heel bont. Het was ergens onder een klein afdak. Een vriend die mij meegenomen had, grapte na afloop: 'Zou hij z'n meisje vroeger ook zo gevraagd hebben...?'"
Prisma23
28-10-2016 / 10:50
Een "preektoon" is goed om te laten zien dat een preek anders is dan een "gewone" lezing of een gesprek.
Het is goed dat er een afstand is tussen de prediker en de luisteraar. Het gaat tenslotte om het woord van God.
Het is goed dat ook jonge predikers er op letten dat deze afstand er is.
Dit is mooi verwoord in een artikeltje dat laatst in het RD stond.

http://www.rd.nl/kerk-religie/theologiestudent-marijn-krooneman-21-bijna-even-oud-als-catechisant-1.1138945
erishoop
28-10-2016 / 11:46
Volgens mij ging het al fout in de studenten tijd van sommige predikanten, men is er toendertijd nooit op aangesproken.. en daar gaat het fout... de preekstoel is geen podium om met een bepaalde foute houding de aandacht naar zich toe eisen... het is jammer dat deze wenende en klagende predikers naast dat ze zo gemaakt zijn ook nog als een oude diessel moeten warm lopen want soms doen ze na 5 of 10 minuten wel normaal.. en dit gedrag is puur om de aandacht te krijgen en hopende op een goede naam,maar de jeugd keert zich af van dit soort karaktertrekken en kiest heel begrijpelijk de weg van actueel duidelijk en normaal gedrag van een voorganger
schaapje
28-10-2016 / 13:27
@prisma
Waarom is het goed een afstand te bewarentussen de prediker en de toehoorder?
Laten we naar de Heere Jezus kijken, hoe deed onze geliefde Heer dat, waren de discipelen niet heel dichtbij? En als Hij predikte zou Hij dan opeens een rare toon bezigen? Misschien was Zijn stem wat luider als Hij voor een grote menigte predikte, maar dat zal zeker wel het enige zijn.
Ik heb altijd geleerd dat je gewoon mag doen tegen God, gewoon in je bidden en spreken over Hem, en je niet anders voor doen als je over of tegen Hem praat, want Hij kent je toch wel.
Lecram
28-10-2016 / 17:19
@Prisma: het lijt er op dat jij God ziet zoals de moslims zien: een God die heel ver bij ons vandaan staat.
Jezus liet ons God in Zijn hart kijken: Zijn vaderhart. Als we ons laten leiden door de Geest zijn we kinderen van de hemels Vader.
Paulus zegt dit, in Romeinen 10:8-9
Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Laten we niet wijzer zijn dan het Woord van God: God leeft in ons en wij worden zelfs de Goddelijke natuur deelachtig als we geloven.
Spatie
28-10-2016 / 17:55
Oei Prisma, je gaat aan de haal met uitspraken van iemand die helemaal niets over een "preektoon" heeft gezegd.
Prisma23
28-10-2016 / 20:55
Mijn punt dat een predikant niet je "maatje" mag zijn, er moet een bepaald afstand zijn tussen de gemeenteleden en de voorganger.

Dat kan door kleding, gedrag en ook door de manier van spreken.

Het is mooi dat ds. Krooneman dat al op 21-jarige leeftijd goed aanvoelt.
zzoeker
28-10-2016 / 21:45
@prisma23 Het zal van uw kant best goed bedoeld zijn hoor maar zullen we het als een puur persoonlijke mening houden?
Als zoiets door anderen nl. anders wordt gezien is dat zeer goed te begrijpen. Het is de toon die de muziek maakt. Helaas blijkt de gewraakte preektoon soms tot ergernis te leiden. Laat dan aub die preektoon omwille van de Boodschap achterwege... Overigens zijn sommigen (voor) de Joden een Jood en de (voor) Grieken een Griek... op een authentieke manier; ik ga er van uit dat dat ook invloed heeft op de toon. Maar maak er geen toneelstukje van.
Rest mij nog te zeggen dat ik groot respect heb voor mensen die moeten preken. Dat kan een zware last zijn. Als een 'toontje' hun helpt om een houding te hebben, best hoor. Respect.
Samanthi
29-10-2016 / 12:46
Een aparte preektoon dient nergens voor en wekt alleen de lachlust op, de dominee mag je eerbiedigen als knecht van God, waarom zou hij daarnaast geen maatje kunnen zijn?

Als je met een predikant getrouwd bent? Hoe moet het dan?
passantje
29-10-2016 / 14:36
bij mijn grootouders kwam eerder een ouderling die ook voorlezer was en ik had die man eens horen lezen , eerlijk wij als kinderen doken onder de tafel en wisten ons geen raad van het lachen , natuurlijk was mijn moeder zeer boos op ons dat wij ons fatsoen niet konden houden terwijl die man (ouderling) meende dat hij het zo eerbiedig deed. Later heb ik gehoord dat diezelfde ouderling zichzelf eens terughoorde via de bandrecorder en hij herkende zichzelf niet eens, hij vroeg aan de mensen die hem dit lieten horen wie wel die vreselijke lezer was ? Nou zeiden die mensen, we vinden het wel erg vervelend om namen te noemen , maar het is ene ouderling .......... , te .......... (dat was de ouderling dus zelf ) Nee, maar ... riep hij uit , ben ik dat ?? Vreselijk , niet om aan te horen en hij ging het later toch wat beter doen , hij had er van geleerd . Ik ben best wel vaak onder het gehoor geweest van zulke lezers , en ik stoorde mij er ook altijd aan omdat ik enkele persoonlijk kende en dat zij thuis helemaal niet zo benepen praten als dat zij dat in de kerk deden , dus allemaal gemaakte poespas die het er niet eerbiediger op maakte en gelukkig zijn de meesten daar ook op teruggekomen en kunnen de meesten normaal lezen of preken en hebben ook daar wat scholing of training in gehad om het op een gewone eerbiedige manier te doen en dat is ook maar goed.
Lecram
30-10-2016 / 22:25
Zo zijn er ook mensen die als ze gaan bijbellezen of bidden ineens een begrafenistoon aanslaan.Ik vraag me dan altijd af of die mensen écht denken dat God ons eerder verhoort als we zo praten.
De oudjes zeiden altijd: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.
hvdijk66
31-10-2016 / 10:38
De predikant van ¨mijn¨ gemeente maakt geen gebruik van een aparte preektoon. De toon en de woordkeuze tijdens zijn preken zijn hetzelfde als tijdens een persoonlijk gesprek of een alledaags praatje. Ik ervaar geen afstand. Niet in de woorden, niet in de toon, en niet in de kleding. Soms geeft hij aan dat hij zelf iets lastig vindt en krijgen we een kijkje in zijn eigen worstelingen.

Ik waardeer dit bijzonder. Deze ¨gewone¨ man komt met zijn boodschap heel dichtbij mij. Hij weet mij te raken met de woorden van God. Niet door het gezag dat van hem als predikant uitgaat maar door de kracht van het evangelie zelf. Ik ben dankbaar voor deze en soortgelijke predikanten. Ik heb vroeger anders meegemaakt en verlang daar niet naar terug. In die zin begrijp ik @prisma23 absoluut niet omdat hij/zij juist afstand wil creëren. Hoe dan ook, ik denk dat het geen punt is om elkaar op aan te vallen.

Terug in de tijd

Ik zing heel graag psalm 43 vers 4 (berijmd). Die psalm ligt aan mijn hart. Alleen weet ik niet zo goed wat het woordje ...
geen reacties
27-10-2014
Over een paar weken hoop ik te gaan trouwen. We hebben er met elkaar al veel over gepraat en we zijn echt naar elkaar to...
20 reacties
27-10-2009
Ik ben 21 jaar en heb een jaar verkering met mijn vriend. Voordat we verkering kregen heb ik veel tot God gebeden en gev...
1 reactie
28-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering