Geïnteresseerd in tantra

J.F. (John) Tollenaar / geen reacties

19-08-2016, 15:46

Vraag

Mijn man en ik zijn sinds kort geïnteresseerd in tantra. Het lijkt ons mooi omdat het zo intiem is. Je leert elkaar op een rustige en intense manier nog beter kennen. Het probleem is dat het uit het boeddhisme komt. Is het daarom verkeerd? Aanbid je Boeddha hiermee, of is het gewoon een ritueel/gebruik dat op zichzelf niet verkeerd is vanuit christelijk oogpunt?

Antwoord

Beste vrienden,

Wat is het mooi als man en vrouw proberen om zo dicht mogelijk bij elkaar te leven. Om dicht bij elkaar te zijn en de gemeenschap tussen man en vrouw als iets bijzonders te zien. Een geschenk van God. Dat zeker. Hoewel ik ook moet zeggen dat het vaak met zonde bevlekt is. Het is niet voor niets dat Jezus 'onbevlekt' ontvangen is. En moeten we dus concluderen dat er aan de gemeenschap tussen man en vrouw zondige aspecten kleven. Persoonlijk vind ik het jammer dat er bij het preken over zondag 41 van de HC bijna nooit of nooit het zondige hiervan genoemd wordt. En het hoofdzakelijk gaat over de excessen van het zevende gebod. We moeten weten dat ook het huwelijksbed niet onbevlekt is en dat we ook over die zaken verzoening mogen en moeten vragen. Dat vooropgesteld. 

U schrijft in alle openheid dat u 'tantra' hebt leren ontdekken. Inderdaad een methode die uit het Boeddhisme voortkomt en die beschreven is. Bij tantra zijn alle aanrakingen gericht op de ander. Dat is niet verkeerd. Ik denk dat er nog altijd echtgenoten (vooral veel mannen) tijdens de gemeenschap teveel gericht zijn op het eigen orgasme. Dat is jammer en... zondig.
 
Wat is er dan wel zondig en verkeerd aan tantra? Is het überhaupt wel verkeerd? Ik zal het u proberen uit te leggen. 

Liefde tussen man en vrouw is iets prachtigs en spontaans. Gemeenschap plannen is geen optie en werkt ook niet. Liefde uit een boekje ook niet. Tantra is liefde uit een boekje om zo dicht mogelijk bij de ' bron van de liefde' te komen. En daar zit de crux. Want Wie, vrienden, hoort onze Bron van liefde te zijn? Juist. Christus. En dat is niet wat tantra bedoelt. Nee bij tantra gaat het, om na langdurig met elkaar bezig te zijn geweest in allerlei mogelijke en onmogelijke posities, samen tot een enorm hoogtepunt te komen. Vergeef mij dat het misschien wat plastisch overkomt. Maar ik wil het gewoon eerlijk benoemen.

Het boekje erbij. Vooraf aan beginnen en groeien in liefde. Je kunt bij tantra niet halverwege starten. Je moet het hele boek doorwerken. Om dan uiteindelijk het sublieme gevoel van de liefde te ervaren. 

En dat is nu net niet zo. Bij tantra gaat het om genot. Dat kunt u weten omdat wildvreemden het u kunnen leren. Er is geen relatie of liefde nodig om de ' kunst' van tantra te beoefenen. Er zijn leraars en leraressen die het anderen met of zonder gemeenschap willen leren. Ja, ik weet het er zijn ook mensen die met elkaar naar bed gaan zonder dat ze een relatie hebben. Maar hier gaat het om een vorm van puur subliem genot. En dat is niet te leren uit een boekje. Als je getrouwd bent dan leer je elkaars lichaam kennen.

Ik zou als advies willen geven om uw tantraboek te laten voor wat het is en samen op zoek te gaan naar hetgeen u beiden het meest fijn vindt. Samen. Niet gericht op uzelf maar op elkaar. En hoe mooi kan liefde dan zijn. 

Daarnaast moet u bedenken dat er mensen zijn die niet in staat zijn om allerlei ingewikkelde tantraoefeningen te doen en toch heel gelukkig zijn met elkaar. Gewoon om de simpele reden dat ze van elkaar houden. Is dat niet mooi? U heeft elkaar gekregen. U mag zeker van elkaar genieten. Maar neem de Bijbel als uitgangspunt. Niet een boek uit het Boeddhisme wat u wijsmaakt u tot de bron van liefde te kunnen leiden. Ik blijf erbij: Christus wil onze Bron van liefde zijn. En... Hij voegt er geen smart bij. 

Vroeger snapte ik niet dat dominees en kinderen van God ook gewoon gemeenschap hadden. Ik dacht werkelijk dat bekeerde mensen 'dat' niet deden. Domme kinderlijke gedachte natuurlijk.

Maar beste vrienden probeer elkaar zelf te vinden. Zonder dat boekje. En met dat grote Boek als uitgangspunt. Dan zult u niet alleen elkaars schoonheid en liefelijkheid ontdekken maar ook Die lieve Bruidegom van de Kerk.

Ach, de gemeenschap met de Borg overstijgt alles. Hij is zo oneindig goed. Ja...

Psalmen 127:2 (SV) Het is te vergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap geeft.

Dan zult u het met mij zeggen:
Hooglied 1:16 (SV): Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede. 

Dan is er uitzien naar gemeenschap met de Borg. Niet kunnen wachten om Zijn liefde opnieuw te smaken. Naar die bedstede mag u uitzien. En zeker hij groent... De geestelijke bedstede is geheel klaar voor de geestelijke gemeenschap. Zowel de Grote Bruidegom als de Bruid zien uit naar die eenwording. 

Neem toch uw Bijbel en verlustig u in de Heere. Hij is het toch waardig vrienden!!

Met die lof sluit ik af. Psalm 45:1:

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen;
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,
Is z' als de pen van een die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, Uw schoonheid, hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven;
Genâ is op Uw lippen uitgestort,
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

Hartelijke pastorale groet,
John Tollenaar

J.F. (John) Tollenaar

J.F. (John) Tollenaar

 • Geboortedatum:
  21-12-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Terneuzen
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Student Theologie

geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit zelf op het moment behoorlijk in de knoop met het geloof. Ik ben opgegroeid in de Ger. Gem. en ga daar elke zonda...
geen reacties
19-08-2019
Ik ben een vrouw van in de dertig en vanwege heftige menstruatie gebruikte ik zo'n anderhalf jaar de pil. Drie weken gel...
2 reacties
19-08-2010
De laatse tijd heb ik erg veel blaasontstekingen gehad, zo ongeveer om  de drie weken. Na een aantal keer bij de dokter ...
6 reacties
19-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering