Mozes in psalm 90

Ds. M. Baan / geen reacties

19-03-2003, 00:00

Vraag

In psalm 90 spreekt Mozes over de vergankelijkheid van het leven! In vers 10 zegt hij: "aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaar, of zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaar; en het uitnemendste is moeite en verdriet", enz. Hoe kan Mozes dit zeggen, want hij weet ook dat zijn voorouders veel en veel ouder werden dan 70/80 jaar. Bijvoorbeeld Noach, Methusalem en Jozef. En Mozes zelf werd toch ook 90, ook ouder dan het zogenoemde 'maximum' dat hij stelt in vers 10?

Antwoord

Het zal duidelijk zijn: De 'oude' generaties mensen uit de eerste hoofdstukken van Genesis werden ruim 800 of 900 jaar oud. Zeg maar 10x ouder dan tegenwoordig. Maar die lange levensduur bracht weinig godsvrucht voort. Het gedichtsel der gedachten van 's mensen hart was te allen dage alleenlijk boos, zei God vlak voor de zondvloed. Reden dat de ouderdom van de mens door God werd ingeperkt. In Genesis 6:3 horen we de Heere dan ook zeggen: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren.

Na de zondvloed is de maximale leeftijd beperkt tot ergens tussen de 100 en de 200 jaren. Maar dan komt de woestijntocht bij de kinderen Israëls. Vlak voordat Kanaän betreden zal worden zondigt Israël tegen de Heere door te weigeren het beloofde land binnen te trekken. Daarin laten ze zich leiden door 10 van de 12 verspieders. Israël moet dan nog krap 40 jaren extra in de woestijn doorbrengen, als straf. En wat gebeurt er in die tussentijd? De oudere generatie zal in de woestijn sterven. Slechts de jongeren, die tijdens die lange bijna 40 jaren dàn volwassen zullen zijn geworden, mogen het beloofde land betreden van de Heere.

Welnu, het is in die tijd, waarin de oudere generatie Israëlieten sterft in de woestijn, dat Mozes Psalm 90 zingt. En wat bezingt Mozes? De korte levensduur van de Israëlieten in die dagen! Niet meer een 120 jaar, maar slechts 70, of zo zij zeer sterk zijn 80 jaren tellen ze slechts. En - voegt Mozes eraan toe - het uitnemendste van die jaren is moeite en verdriet en het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen! En hoe kwam dat? Door Gods toorn!

Het is waar: vaak lezen we Psalm 90 alsof hij rechtstreeks op onze dagen betrekking zou hebben, waarin slechts een enkel mens de 100 haalt! Maar in dat geval -zo zal uit bovenstaande duidelijk zijn geworden- lezen we wel een klein beetje verkeerd!

Met een hartelijke groet,

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

MozesPsalmen
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend is lid van de Vrijgemaakte Kerk en ik ben lid van de Hersteld Hervormde kerk. Nu willen we graag samen voor ...
geen reacties
19-03-2005
Aan een dominee van de Ger.Gem. Het valt mij op dat er onder predikanten verschillende soorten 'ambtskleding' wordt gedr...
2 reacties
19-03-2015
Ik heb samen met een vriendin over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gesproken. Wij vroegen ons af of er ook gewerkt wo...
1 reactie
19-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering