Werken in niet-christelijk hospice

drs. E.J. (Els) van Dijk / 5 reacties

21-05-2016, 12:00

Vraag

Kun je als christelijke verpleegkundige er voor kiezen om in een algemeen (niet-christelijk) hospice te werken? Ik ben inmiddels een verpleegkundige met ruime ervaring en weet dat je in een hospice de wens van de terminale cliënt moet respecteren. Dit zal soms best in strijd zijn met mijn eigen gevoelens. Natuurlijk zal ik mijn grenzen aangeven t.o.v. euthanasie. Het lijkt mij mooi werk, maar kan ik werken voor een organisatie die een andere visie heeft over ethische kwesties rond het sterven van een mens?

Antwoord

Beste...,

De Heere Jezus heeft het erover dat wij als een zoutend zout in deze wereld mogen zijn. Ik lees helemaal nergens in de Bijbel dat christenen zich vooral moeten opsluiten in eigen organisaties. Let wel: ik ben er heel blij om dat er veel christelijke organisaties zijn in dit land, zeker ook als het gaat om zorg, opleiding en dergelijke, want juist in die context kan je mensbeeld en levensovertuiging er heel veel toe doen. Maar ik vind het ook ongelooflijk belangrijk dat christenen uitwaaieren over alle (andere) takken van sport om daar in de juiste mate hun christen zijn gestalte te geven. Je kunt op die manier een prachtig voorbeeld zijn voor anderen en een levende getuige zijn door te laten zien wat een leven met de Heere Jezus inhoudt. Dus niet preken, maar voorleven. Laten zien welke keuzes je maakt en waarom. Met behoud van respect voor de ander die niet of anders gelooft.

Dus ja, je kunt er zeker voor kiezen om als christen in een niet-christelijk hospice te werken. Je kunt daar beslist van betekenis zijn.

Omgekeerd komen ook niet-christelijke verpleegkundigen/buurtzorgers bij christenen over de vloer. Ook dat kan een verrijking zijn doordat de christen kan laten zien hoe hij/zij het christelijke leven leeft.

De studenten van onze hogeschool waaieren uit over heel dit land en allerlei andere hogescholen en universiteiten. Natuurlijk kunnen sommige kiezen voor een christelijke/reformatorische hogeschool en dat is mooi. Maar dat is voor de meesten niet weggelegd aangezien er geen christelijke opleiding in hun vak bestaat. Ik ben blij met die veelzijdigheid, aangezien ik zie dat studenten getuigende mensen zijn bij hun opleiding en in studentensteden.

Dus ja, wat mij betreft blij zijn met de eigen organisaties, en nee, niet alleen opsluiten in die organisaties, maar van betekenis zijn in de wereld die ons omringt. Wel in de wereld, maar niet van de wereld.

Wijsheid gewenst!

Drs. Els J. van Dijk

drs. E.J. (Els) van Dijk

drs. E.J. (Els) van Dijk

 • Geboortedatum:
  28-01-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur Evangelische Hogeschool

Tags in dit artikel:

contact met niet-gelovige
5 reacties
11_10
21-05-2016 / 17:49
Amen
Esmee17
21-05-2016 / 19:47
Je kan inderdaad makkelijk daar gaan werken. In je werk getuige zijn van God is mooi. En levend als je Hem kent door Jezus Christus.

Wat je niet kan doen is je alleen op christelijke mensen richten en de anderen letterlijk in de stront laten zitten. Je moet goed doen aan je naaste. Zelfs je vijanden, wat die mensen uiteraard niet zijn, liefhebben.

Ik ga verpleegkunde studeren en wil graag tegenover anderen getuigen. Er zijn zoveel mensen die nog niet van Jezus gehoord hebben. Die Hem nog niet kennen. En ja, echt getuigen kan alleen als je Hem kent. Dan is het getuigen uit je hart. Anders is het vertellen hoe het in elkaar zit. Net zoals niet christelijke mensen kunnen weten hoe het zit. Echt getuigen kan in woorden en daden. Ben je niet zo'n prater? Dan zal vooral uit je daden je christen zijn tevoorschijn komen.

God zij met je!
M71
21-05-2016 / 23:59
Esmee17, op je werk kun je wel door je daden een getuige zijn, maar je kunt niet zoveel vertellen als je zou willen! Ik heb een officiele waarschuwing gehad alleen omdat ik naar een site verwees van de vbok.....daar is een klacht over gekomen en ik ben op t matje geroepen!
Geeft niet: laat maar zien dat je christen bent, doe je werk met vreugde en in liefde, roddel niet over collega's of patienten, kom nooit te laat etc etc.
Mona
22-05-2016 / 13:06
Er zijn al mooie antwoorden gegeven.
Nog even een toevoeging:
Als er mensen aan je zorg zijn toevertrouwd die op korte termijn zullen sterven, dan voelt de verantwoording groot.
Maar waar je ook je werkt, je kunt deze mensen altijd in gebed bij de Heere brengen, christelijk of niet. Het is echt niet raar om te bidden voor je cliënten of bewoners, hoe zou je ze anders de liefde van de Heere kunnen laten zien in je werk?
En ik zou in de sollicitatie procedure wel navraag doen over de ruimte die je krijgt, mbt tot je bijbelse visie op levensvragen.
Als het je vooraf al moeilijk wordt gemaakt, kan dat meewegen in je keuze om ergens te gaan werken.
M71
22-05-2016 / 15:02
Waardevolle aanvulling Mona!

Terug in de tijd

Ik wil deze vraag graag stellen aan iemand van de Ger.Gem. Er zijn volgens mij al vaak soortgelijke vragen gesteld, maar...
22 reacties
20-05-2010
Ik wil heel graag op voetbal. Bij ons is een voetbalclub die niet op zondag speelt en als je vloekt moet je 5 minuten ui...
geen reacties
21-05-2019
Ik had een gesprek met een collega. Zij gaf aan dat het tijdens de zondeval ook niet goed in de Hemel was omdat daar ook...
geen reacties
20-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering