Nieuwe reformatie

Ds. A.A. Egas / 2 reacties

08-12-2015, 10:03

Vraag

We hebben zojuist de hervormingsdag achter ons, de dag waarop we de reformatie gedenken in onze reformatorische kerken. Ik vroeg me af: zijn wij nog echt reformatorisch zoals de reformatoren het 'bedoeld' hebben? Waarin wel, waarin niet? Zou er niet een nieuwe reformatie moeten plaatsvinden?

Antwoord

Waarde vriend(in),

Het is elke keer weer nodig dat we de Hervorming gedenken. We kunnen er zo gauw aan gewoon raken en vergeten dat de Heere in die dagen een groot wonder heeft verricht door ons weer Zijn Woord en de zuivere uitleg bij dat Woord terug te geven. Het Woord dat ons zalig kan maken. Nu kan het gevaar dreigen dat we ondanks die herdenkingen toch verslappen in de reformatorische leer en het daarbij behorende leven. We kunnen wel overal reformatorisch voorzetten, maar niet als een vlag die de lading moet dekken. Het reformatorische denken moet ons hele leven doortrekken.  Dat betekent dat we ons op een Hervormingsavond steeds weer moeten afvragen: Leven we nog zoals de Reformatoren het voor ogen stond? Kenmerkend is daarbij dat we ons dan ook steeds weer laten leiden en inspireren door die principes en uitgangspunten. 

Op je vraag af we nog echt reformatorisch zijn,  denk ik dat we ons nog steeds houden, zij het binnen onze gezindte met een bepaalde bandbreedte, aan de leer zoals die door de Reformatoren naar voren is gebracht. Waar het mijns inziens aan ontbreekt is het werkelijke Reformatorische leven. Zowel in onze verhouding tot de Heere als ons staan in de wereld. Het leven met de Heere kan zo ingezonken zijn en wereldgelijkvormigheid bedreigt ons steeds weer. 

Daarom is het steeds nodig dat we de Heilige Geest bidden om Zijn leiding. Dat had ook David al nodig als hij zingt in Psalm 119: “Och schonk Gij mij de hulp van Uwe Geest, mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken.” Dagelijkse leiding van Hem en dagelijkse bekering tot Hem zijn voortdurend nodig. Dat is wezenlijk geheim van de Reformatie. Was daarom niet hun lijfspreuk in het Latijn: Ecclesia Reformata Semper Reformanda, de kerk die ge-reformeerd is, moet steeds weer ge-reformeerd worden. Is dat ook het kenmerk van jouw leven?

Met hartelijke groet en Gode bevolen,
Je ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

reformatiereformatorisch
2 reacties
Jeremiah
08-12-2015 / 10:33
Als ik puur kijk hoe er bij ons gepreekt wordt (GG) dan denk ik dat er een (forse) verrechtsing is geweest na de kwestie Steenblok. Terwijl Calvijn zonder twijfel de lijn van Kok had gekozen.
DeDwaler
08-12-2015 / 19:12
@Jeremiah

Zou je mij eens willen uitleggen wat je hier in Bijbelse zin mee bedoeld? Wat versta je nu precies onder links en rechts in de prediking? Ik begrijp dat die figuren een rol hebben gespeeld in de geschiedenis maar zij baseerden zich toch hopelijk ook op de Bijbel en op de Bijbel alleen?

Persoonlijk onderschrijf ik de 5 punten van het calvinisme, maar dat is niet het Evangelie in een notendop! Elke theologie doet uiteindelijk altijd het Woord van God tekort. Eerst kwam voor mij toch echt de overtuiging van de Heilige Geest en de Bijbel, nadat ik in een Evangelische gemeente stukliep op wat ik nu zou omschrijven als arminianisme (vrije wil Evangelie). Ik vermoed dat het links en rechts, zoals jij omschrijft, daar iets mee te maken heeft?

Terug in de tijd

Een zorgtoeslag aanvragen, is dat persoonsgebonden als je gehuwd bent of is dat één zorgtoeslag voor beiden?
1 reactie
11-12-2017
Kunt u iets schrijven over het onlangs verschenen boek 'Wie bij God blijft heeft niets te vrezen' van Thomas Jacobsen? D...
5 reacties
07-12-2012
Ik (jongen, 19 jaar) heb al een paar jaar last van puisten in mijn gezicht. Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik een m...
geen reacties
07-12-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering