Niet blij met het forum

Redactie Refoweb / 9 reacties

07-12-2015, 13:29

Vraag

Ik ben een fervent lezer van de RefoWeb vragenrubriek. Ook de rubriek Dwars kan ik meestal wel met een glimlach lezen. De vragenrubriek is een goede afspiegeling van onze reformatorische gezindte. Mooi om te zien dat zoveel dominees van allerlei kerkverbanden meewerken. Allemaal dominees (en anderen) die er reformatorische gedachten op nahouden. Gedachten die gaan over de vragen van echte mensen. En mensen barsten vaak over vragen. Ik vind het mooi om te zien dat zo vragen beantwoord kunnen worden door 'gekwalificeerde' panelleden.

Minder mooi vind ik de koppeling met het forum. Ik denk dat de meeste mensen er wel mee instemmen dat de forumdeelnemers en moderatoren op een andere golflengte zitten dan de panelleden en grotendeels ook de vragenstellers. Ik weet wel dat er predikanten, helaas, geen vragen meer beantwoorden voor RW door de koppeling met het forum. Met een forum is niets mis, maar door de enorme vrijheid daar worden daar argumenten gespuid die de meeste panelleden (hopelijk) nooit zullen lezen. Voorbeelden hoef ik niet te geven, ik denk dat het wel duidelijk is.

Mijn vraag is dan ook: waarom wordt een site met een vragenrubriek zo gekoppeld aan een forum? Beiden richten zich op een totaal ander publiek. Iemand die een vraag stelt aan, bijvoorbeeld, een predikant, is blijkbaar geholpen met een antwoord van iemand die ergens verstand van heeft. Zulke personen zullen dus juist niet op een forum gaan discussiëren. Tevens zorgt het forum er nu voor dat de ontwikkeling van de panelleden stagneert. Het forum zou zeker niet opgeheven moeten worden en het postingbeleid strenger maken zal ook niet meer helpen, maar het zou wel meer losgekoppeld kunnen worden van RefoWeb, toch? Bijv. een andere naam, maar wel een link vanaf RefoWeb?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Dank voor het meedenken. We begrijpen je zorgen, die deels ook de onze zijn. Maar het probleem ligt o.i. ergens anders. Daar komen we zo op terug. Eerst een stukje historie.

Refoweb is ooit begonnen met twee onderdelen: een chatprogramma en het forum. De vragenrubriek is pas later toegevoegd, maar werd na enige tijd wel het belangrijkste aspect van onze jongerensite. Vanuit de hele breedte van de gereformeerde gezindte, door zowel predikanten als tal van andere deskundigen, wordt daar aan meegewerkt op non-profitbasis. De vragenrubriek is inmiddels zodanig breed van opzet en structuur (en kost zo enorm veel tijd), dat er wereldwijd geen soortgelijk initiatief te vinden is. Voorzover ons bekend.

Het forum is echter ouder dan de vragenrubriek en is ondanks de bloeitijd jaren geleden, nog steeds een van de grootste christelijke fora van Nederland. Het is dus onlosmakelijk verbonden met Refoweb en dat willen we ook graag zo houden. Dat de discussies op die plek voor sommige predikanten een reden zouden zijn om niet mee te werken aan de vragenrubriek, is ons niet bekend. Dat zou betekenen (als dat zo is) dat ze dit ons niet vertellen, maar anderen (jou) wel. Of dat de juiste weg is, vragen we ons af. Je mag ons gerust de namen van die predikanten geven (vragen@refoweb.nl) dan kunnen we hen gericht benaderen.

Er wordt wel eens een andere oorzaak genoemd, en wel dat men het met een antwoord van collegepredikanten niet eens is (of gewoon geen tijd heeft). Met zoveel reformatorische kerken en ook nog eens flinke verschillen binnen kerkverbanden, kunnen we ons dat goed voorstellen. Zelfs met alleen predikanten uit hetzelfde kerkverband blijf je dat probleem houden. Denk alleen maar eens aan de onderlinge ruzies over de Statenvertaling met uitleg. Daar kunnen we dus weinig mee. Gelukkig zijn er genoeg (meer dan genoeg voor de vragenrubriek) predikanten, kandidaten en ambtsdrager uit bijna alle kerkverbanden die deze nuance wel kunnen aanbrengen.

Terug naar het forum. Het probleem is niet de koppeling aan of met Refoweb, maar het feit dat reformatorische jongeren (en ouderen) de discussie niet aan willen, durven of kunnen. Al jarenlang hanteren wij de profetische voorspelling dat reformatorische jongeren tijdens hun leven in aanraking zullen komen met andersdenkenden en visies die in strijd zijn met Gods Woord. Begeleide confrontatie (we liepen daarmee vijftien jaar geleden voorop in onze achterban) is daarom beter dan dat ze tijdens studie of werkkring plotseling worden geconfronteerd met vragen en meningen waar ze (niet direct) een antwoord op weten. Door een ruimhartig toelatingsbeleid op het forum als het gaat om diverse visies en standpunten, worden ze daar in een ‘veilige’ omgeving al mee in aanraking gebracht. De concrete begeleiding is dan vanuit de vragenrubriek en door jongeren en ouderen vanuit diezelfde achterban.

De Ger. Gem. doet met haar nieuwe catechisatieboekje inmiddels precies hetzelfde, vijftien jaar nadat Refoweb hiermee begon. We zijn dus in veel opzichten trendsettend geweest ;-) Hieronder een reactie van ds. A. Schot uit het ND-artikel: “Heel veel van onze jongeren groeien door eigen scholen op in eigen kring. Ze hoeven hun geloof nooit te verdedigen of uit te leggen. Na de puberteit komen ze met andersdenkenden in aanraking en vinden ze het moeilijk hun eigen gedachten te verwoorden. Soms verlaten ze de kerk. We werken in deze methode aan de verwoording van het eigen geloof, door bijvoorbeeld in de ankerplaatsen de mening van bijvoorbeeld Jehovah’s Getuigen of moslims weer te geven met de vraag wat je als catechisant tegen zo iemand zegt.”

Het wonderlijke fenomeen doet zich echter voor dat er relatief weinig refo’s de discussie op het forum aangaan. En dat is vreemd, zeker als je beseft dat onze site 100.000 unieke bezoekers per maand trekt. Misschien hebben refo-jongeren minder tijd (over) voor discussie, voelen ze zich al snel aangevallen, zijn ze niet zeker (genoeg) van hun argumenten, zijn ze niet gewend in discussie te gaan met andersdenkenden, hebben ze meer interesse voor de vragenrubriek. Enzovoort. Mede om die reden hebben we vier onderdelen van het religieforum afgeschermd voor alleen christelijke bezoekers. Daarvoor hanteren we strengere toelatingsvoorwaarden, waaronder de openbare belijdenis (door akkoord te gaan met de voorwaarden) dat de Bijbel het onfeilbaar Woord van God is.

Overigens nodigen we je van harte uit om zelf het goede voorbeeld te geven en de discussies aan te gaan.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

refoweb
9 reacties
Mona
07-12-2015 / 16:07
Ik vind het forum een mooie gelegenheid om zo met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en je mening te onderbouwen.
Maar de toon waarop dit alles gebeurd vind ik vaak droevig, en soms een christen onwaardig.
Elkaar respecteren is vaak moeilijk. Er zijn er maar enkelen die respectvol discussiëren.
Dat is de reden waarom ik niet zo vaak meer deelneem, de toon neemt voor mij een groot deel van het plezier weg.
Neemt niet weg dat ik zo door de jaren heen wel veel geleerd heb van de verschillende onderwerpen.
coby
07-12-2015 / 17:04
wat ik heel vreemd vind dat je je mening meer kwijt kunt in een forum dan in een vragenrubriek
reacties die betrekking hebben op het chiliasme en duizendjarig rijk en
de opname van de gemeente worden vaak verwijderd wat ik heel jammer vind.
ik ben er van overtuigd dat dit wel de waarheid is.Elkaar respecteren in de meningen wordt vaak niet getolereerd en dus weer verwijderd .jammer!!!
Omega
07-12-2015 / 19:01
@Coby De vragenrubriek is niet bedoeld voor discussie (hoewel de redactie hierin soms wel erg toegeeflijk is de laatste tijd). Daar is het forum voor. Daarom staat er standaard bij de reactiemogelijkheid de volgende tekst:

"Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum."

Volgens mij kan iedereen op het forum z'n ei wel kwijt.
Speedy
07-12-2015 / 19:15
Dit is wel heel kort door bocht: "Het probleem is niet de koppeling aan of met Refoweb, maar het feit dat reformatorische jongeren (en ouderen) de discussie niet aan willen, durven of kunnen. Al jarenlang hanteren wij de profetische voorspelling dat reformatorische jongeren tijdens hun leven in aanraking zullen komen met andersdenkenden en visies die in strijd zijn met Gods Woord.".

Het probleem van het forum is dat veel reformatorische jongeren en ouderen wel gediscussieerd hebben, maar verbaal gewoon aan de kant gezet zijn. Je ziet het elke keer weer gebeuren in de discussies rond het verbond, rond de doop, rond homofilie. Als reformatorische reacties afgeschreven worden dan ontbreekt toch de lust om te reageren? Ik kan begrijpen als een atheist mee doet aan de discussie, maar als er vervolgens geen enkel respect is voor een reactie obv de Bijbel en als dan ook nog de Bijbel misbruikt wordt, waarom zou je dan reageren?

Ik noemde al de discussie rond de kinderdoop, de wijze waarop daar met kinderdopers wordt omgegaan is triest, vaak is het respect ver te zoeken. Daarnaast duurt het vrij lang dat er gereageerd wordt als postings worden gemeld. Ja, ik kan er begrip voor opbrengen omdat het heel intensief is, maar kom dan niet met de reactie aan of het aan de reformatorische jongeren en ouderen zou liggen.
mortlach
07-12-2015 / 21:36
Er zijn dan ook bepaalde onderwerpen waar het refogedachtengoed niet bepaald sterk is. Omgaan met homofilie is er daar één van.

Natuurlijk mag de Bijbel niet misbruikt worden, maar die houding mag ook weer niet vervallen in denken dat je niet op basis van de Bijbel op verschillende conclusies kunt uitkomen. Het is toch geen dode letter?

Ik kan me na al mijn tijd hier bepaalde houdingen echt wel indenken. Dat betekent alleen niet dat ik het feit dat ik het er hartgrondig mee oneens onder stoelen en/of banken ga steken. Zéker niet als ik ervan overtuigd ben dat bepaalde houdingen actief leed aanrichten.
Omega
07-12-2015 / 22:26
@Speedy Je vergeet iets. Het gaat niet over het winnen van een discussie of het overtuigen van de ander. Die hoop en verwachting moet je niet hebben. Belangrijker dan degenen die reageren, zijn de honderden die dat niet doen en slechts meelezen. Over het hoofd heen van je opponent heb je een boodschap voor hen. En als je onderbouwd vanuit het Woord krachtig je mening kunt toelichten, heeft dat een veel groter effect dan je wellicht beseft. Het gebeurt maar zelden dat je iemand op andere gedachten kunt brengen waarmee je in 'gesprek' bent. Maar misschien heb je met jouw inbreng meelezers wel kunnen behouden voor je kerk of onze gezindte, of bewaren voor 'afval'. Of nog belangrijker: jaloers kunnen maken op jouw relatie met Christus. Je moet daarom niet aanzien wat voor ogen is.
sydneylover
08-12-2015 / 20:13
Ik ben nooit zo'n lezer/volger van het forum geweest, gewoon geen tijd voor/zin in gehad.

Na het lezen van dit antwoord geloof ik dat ik mijn mening moet bijstellen.

Dank Refoweb voor vele, vele goede vragen en antwoorden/discussies tot nu toe!
Speedy
08-12-2015 / 21:21
@Omga, het winnen van een discussie of het overtuigen van een ander heb ik al een lange tijd geleden opgegeven. In de begintijd van het forum werden er stevige discussies uitgevoerd maar wel op een redelijk niveau waar mensen elkaar in hun waarde lieten. En er was ook belangstelling voor elkaars boodschap, ondanks dat je het bij voorbaat al afwees. Maar ik heb er goeie herinneringen aan.

De discussies nu zijn van een ander niveau. En 95% van die discussies maken anderen niet jaloers op de relatie met Christus. Zoals een paar jongeren mij een keer noemde dat als je het forum leest en ziet hoe mensen met elkaar omgaan dan denk je daar wil ik niks mee te maken hebben.

De huidige discussies zijn voornamelijk rotonde discussies, ze komen elke keer weer terug en ieder een draait zijn rondje. Het is triest dat er zaken de grond in getrapt worden en als je dan er op wijst dat het Bijbels anders is, dat dan een zogenaamde mede christen ook nog even een trap na moet geven. Dat is ook de reden dat veel refo's geen trek meer hebben in mee doen op het forum. En daarom kan ook niet de bal gelegd worden zoals de reactie op de vraag aangaf, bij de refo's.
BladeStraight
08-12-2015 / 22:29
Je kan misschien wel vraagtekens zetten bij de agenda van sommige forumleden die met verve een atheïstisch gedachtegoed uitdragen. Dan vraag ik me wel af wat je op een Reformatorisch forum doet. Maar ik sluit me geheel bij het antwoord aan, juist met meer mensen die de Bijbel en de gereformeerde belijdenis serieus nemen kan refoweb verbeteren.

Terug in de tijd

Een vraag aan dominee Vreugdenhil. Ik wil u niet persoonlijk aan vallen maar klopt het dat u de enige predikant van de G...
geen reacties
07-12-2016
Wij zijn vanaf de zomer uit de Gereformeerde Gemeenten gegaan en overgestapt naar de PKN, waar we af en toe al wel eens ...
8 reacties
07-12-2010
Ik ben een RK-jongen, niet actief met het geloof bezig, maar heb nu een refomeisje leren kennen. Kan ik daar gelukkig me...
8 reacties
07-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering