Christa in plaats van Christus

Ds. W. van Vlastuin / 1 reactie

05-11-2015, 15:12

Vraag

Aan ds. Van Vlastuin. Op internet heb ik het artikel “Christa in plaats van Christus” gelezen en ik wilde u daar graag een paar vragen over stellen omdat het artikel me grote zorgen baart.

1. U geeft aan dat Jezus niet als man of vrouw wordt voorgesteld in de Bijbel maar als mens. Is dit wel correct? Er wordt toch vaak gesproken over de Zoon, de Man Christus Jezus etc.

2. In het artikel “Could our Savior have been a woman” worden twaalf redenen gegeven waarom dit niet zo kon zijn, wat vind u van deze redenen.

3. U zegt dat man en vrouw in Christus gelijkwaardig zijn, het is toch echter wel zo dat man en vrouw verschillende rollen hebben in Gods’ Koninkrijk (vrouw is geen ambtsdrager etc.)?

4. Mag je de Heere Jezus in een film afbeelden? U geeft aan dat een boek beter werkt dan een film, maar de vraag is of film sowieso is toegestaan voor het afbeelden van de Heere Jezus.

Antwoord

Toelichting bij het artikel in Trouw

1. Het is een groot wonder als er in onze communicatie bij de ontvanger dezelfde gedachte ontstaan als de oorspronkelijke bedoeling van de zender was. In een gesprek kunnen door de voortdurende interactie de bedoelingen op elkaar worden afgestemd. In de prediking blijkt helaas ook meermalen dat dingen anders worden verstaan dan ze bedoeld zijn. Een interview is nog kritischer. Dan geef je gedachten als het ware weg die op een bepaalde manier kunnen worden weergegeven waardoor de oorspronkelijke bedoeling verloren gaat.

2. Dit is het geval met het telefonisch interview dat ik in februari 2012 met Trouw heb gehad. In de oorspronkelijke context van het gesprek was er geen enkele onzekerheid of onduidelijkheid over de historiciteit van Jezus als man. Daarom is er ook nooit één haar op mijn hoofd geweest die dit heeft betwijfeld. In het huidige artikel klinkt dat nog door in de opmerkingen dat het volstrekt ongeloofwaardig is om Jezus niet als man voor te stellen.

3. De oorspronkelijke context wordt helaas overschaduwd door mijn eerste opmerking dat er nergens in de Bijbel wordt gezegd dat Jezus een man geweest is. De eerste opmerking was bedoeld om iets positiefs te zeggen (Jezus is mens geworden) en daarvoor ontkende ik iets anders (Jezus als man). Ik had deze tegenstelling niet moeten maken. Als in de eerste zin “niet benadrukt” wordt gelezen in plaats van “wordt gezegd” komt de oorspronkelijke bedoeling beter naar voren.

4. Toen ik vrijdag 21 december vragen kreeg over mijn uitspraak, las ik het stuk aanvankelijk nog steeds vanuit de oorspronkelijke context en mijn eigen bedoelingen.  Toen ik er daarna een mail over kreeg van een collega schrok ik van mijn eigen uitspraak en zag ik dat de eerste helft van de eerste zin gemakkelijk op zichzelf verstaan kan worden met alle misverstanden van dien.

5. Ik betreur het misverstand dat hierdoor is opgeroepen en het scherpt mij op om mijn ervan bewust te zijn dat dingen heel anders over kunnen komen dan ze oorspronkelijk zijn bedoeld, vooral ook in de pers.

6. Om opgeroepen misverstanden weg te nemen, heb ik het volgende stuk naar Trouw ingezonden: 

Ingezonden naar Trouw

In Trouw van 8 februari 2012 sprak het theologisch elftal over de musical “Jesus Christ Superstar.” Het blijkt dat bepaalde uitspraken misverstanden hebben opgeroepen. Daarom wil ik die graag uit de weg ruimen. 

1. Het lijdt voor mij geen enkele twijfel dat Gods Zoon in de incarnatie man is geworden. Alleen al Zijn besnijdenis is daarvoor de duidelijke aanwijzing.

2. De uitspraak dat nergens in de Bijbel staat dat Jezus man is geworden, kan niet op zichzelf worden gelezen, maar dient gelezen te worden in het verband dat mannen in Gods koninkrijk geen voorrang hebben boven vrouwen. In dat kader bedoelde ik Zijn mens-zijn te benadrukken boven Zijn man-zijn.

3. De theologische mogelijkheid dat Jezus een vrouw zou zijn geweest, is door mij bedoeld als een eerbiediging van Gods soevereiniteit dat Hij alles anders had kunnen doen en dat wij daarom niet verder moeten gaan dan Gods openbaring. Vanuit Gods openbaring in scheppingsorde en Schrift weten we dat het altijd al Gods plan was dat de Messias een man zou zijn. 

Ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

 • Geboortedatum:
  06-03-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Wezep
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Jezus
1 reactie
refoweb
05-11-2015 / 11:57
Aanvulling: op de vraag over het afbeelden van de Heere Jezus kun je in het archief diverse vragen vinden. Zie de tag:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/tag/Jezus

Terug in de tijd

Ik ben fan van anime (animatieseries/films uit Japan), maar ik zit met de vraag of het ook bijbels verantwoord is. Er wo...
geen reacties
06-11-2019
Moet ik als moeder "amen" kunnen zeggen op wat staat in zondag 1 vraag en antwoord 1; oftewel,: moet ik weten dat mijn z...
1 reactie
05-11-2012
Als je veel aan iemand denkt en elke keer als je ergens heengaat denkt van: zal ik diegene tegenkomen? Ben je dan verlie...
geen reacties
05-11-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering