Ave Maria

Ds. G. van de Groep / geen reacties

14-03-2003, 00:00

Vraag

Hoe moet je denken over het spelen van het Ave Maria? Ik bedoel dan alleen instrumentaal, zonder tekst erbij. Moet je dit niet doen vanwege de Roomse afkomst?

Antwoord

Het is geen gemakkelijke vraag, die je stelt. Hij ligt op het terrein van wat mag en niet mag. Soms is de Bijbel daar duidelijk over. Denk maar aan de Tien Geboden. Alhoewel, als het op de toepassing in verschillende situaties aankomt, situaties die in de Bijbel niet direct bekend zijn, dan wordt het moeilijker. Dat moeten we eerlijk zeggen. Dan hebben we wel heel bijzonder het gebed nodig om de Heilige Geest, opdat Die wijsheid en inzicht geeft.

Laat ik, wat betreft jouw vraag, beginnen te zeggen dat de tekst van het Ave Maria duidelijk de Roomse geur en kleur draagt. Het is mijns inziens niet in overeenstemming met Gods Woord om Maria zo te adoreren als het in dit lied gebeurt. Ik denk dat we het daar wel met elkaar over eens zijn. Een andere vraag is -en dat raakt jouw vraag- kun je het instrumentale gedeelte losmaken van de tekst?

Ik ben geneigd daarop positief te antwoorden. Niet omdat ik zelf de melodie van het Ave Maria ook prachtig vindt (laat ik dat ook maar eerlijk toegeven), maar omdat ik hier een parallel ziet met wat Paulus in 1 Korinthe 8 schrijft over het eten van de dingen, die aan de afgoden geofferd zijn. Paulus zelf en met hem andere gelovigen (zij worden de sterken genoemd) kunnen die afgoden en het vlees (dat zal in eerste instantie met de dingen, die aan de afgoden zijn geofferd, bedoeld worden) van elkaar scheiden. Vlees is voor hen gewoon vlees en dus eetbaar. Anders wordt het wanneer de zwakken in het geloof in hun geweten gekwetst worden. Zij kunnen die scheiding niet meemaken en achtten het vlees besmet te zijn. Om deze mensen niet te ergeren moet er in hun nabijheid maar liever geen geofferd vlees gegeten worden. Ook in Romeinen 14 wijst Paulus hier op, al ligt daar meer de nadruk op het niet veroordelen van elkaar.

In die lijn zou ik het spelen van de melodie niet durven veroordelen. Ook hier geldt, dunkt me: Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd (Rom. 14:5).

Ik hoop dat je met dit antwoord wat uit de voeten kunt.

Ds. G. Van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Mariamuziek
geen reacties

Terug in de tijd

Ik lees met veel aandacht de vragen en antwoorden op deze site. Zelf ben ik niet gelovig, maar toch vaak bang voor de do...
geen reacties
14-03-2007
Waarom op biddag twee keer naar de kerk?
geen reacties
14-03-2018
Is een uitkering vanuit de Emerituskas (Gereformeerde Gemeenten) gelijk te stellen met een diaconale handreiking? Zo ja,...
1 reactie
15-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering