HSV-Studiebijbel en de SV Bijbel met uitleg

Redactie Refoweb / geen reacties

25-09-2015, 09:54

Vraag

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de HSV-Studiebijbel en de SV Bijbel met uitleg?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het eerste verschil is al in de vraag benoemd. In de Studiebijbel is de bijbeltekst in de Herziene Statenvertaling (HSV) afgedrukt. De uitleg ervan volgt dus ook de HSV. De Bijbel met uitleg (BMU) bevat de Statenvertaling in de editie van de Gereformeerde Bijbelstichting. 

In beide uitgaven gaat aan elk bijbelboek een inleiding vooraf. Hierin worden algemene vragen beantwoord, zoals: Wie was de schrijver? Wanneer is het boek geschreven? Wat is het doel? Hoe is het boek opgebouwd? Verder hebben ze allebei landkaarten en allerlei verduidelijkende afbeeldingen, tijdlijnen en kaders tussen de bijbeltekst. In de BMU staan ook foto’s.

De Studiebijbel geeft op de onderste helft van elke pagina uitleg. De BMU doet dat niet alleen onderaan, maar ook in een middenkolom. Deze middenkolom vermeldt eenvoudigere woorden of korte omschrijvingen van moeilijk te begrijpen of ouderwetse woorden in de Statenvertaling. In de Studiebijbel tref je dit type uitleg niet of nauwelijks aan. Dat hoeft ook niet, want de HSV gebruikt in de bijbeltekst zelf al goed begrijpelijke, hedendaagse woorden. 

De uitleg per vers of groepje verzen onderaan verschilt enigszins van karakter in beide uitgaven. In de BMU wordt vaak herhaald wat al in de bijbeltekst staat, maar dan in eenvoudigere woorden en kortere zinnen. De Studiebijbel herhaalt niet zozeer, maar geeft vooral achtergrondinformatie, legt uit waarom iets er staat, trekt lijnen naar andere bijbelgedeelten en maakt bijvoorbeeld melding van archeologische vondsten. Niet dat deze zaken ontbreken in de BMU, maar ze komen daarin minder voor. Het verschilt ook wat per bijbelboek.

De Studiebijbel verwerkt recente resultaten van wetenschappelijk bijbelonderzoek en benoemt verschillen van inzicht tussen bijbeluitleggers. De BMU probeert zo dicht mogelijk bij de uitleg in de Kanttekeningen te blijven, hoewel er ook weleens van afgeweken wordt.

Er is een zekere overlap in de toelichtingen in deze twee Bijbels, maar elke editie maakt eigen keuzes welke zinsnede wel en welke niet nader wordt uitgelegd. Beide uitgaven kunnen dus als aanvulling op elkaar worden gebruikt. 

Belangrijk verschil is nog dat de HSV-Studiebijbel een vertaling is van een Amerikaanse Studiebijbel (bij de English Standard Version). Deze vertaling is wel bewerkt, zodat ze goed aansluit bij de HSV en bij de Nederlandse situatie. De uitleg in de BMU is geschreven door mensen uit zes verschillende Nederlandse kerken binnen de gereformeerde gezindte. Voor beide Bijbels geldt dat de medewerkers uitgaan van het gezag en de historische betrouwbaarheid van Gods Woord. Beide uitgaven zijn dus verantwoord.

Een verschil is verder nog dat achter in de Studiebijbel een kleine 200 pagina’s met losse artikelen staan. Hoofdzakelijk verschaffen die theologische achtergrondinformatie. Ze gaan over Gods heilsplan, de drie-eenheid, ambten, de oorspronkelijke talen van de Bijbel, bijbeluitleg door de eeuwen heen en nog allerlei andere onderwerpen. Andere artikelen gaan in op actuele en praktische kwesties, zoals mediagebruik. Ethische bezinning -bijvoorbeeld over levenseinde, huwelijk, echtscheiding- krijgt een plaats, maar ook de vraag hoe je bijbelleest en hoe je in je eigen leven toepast wat je leest. Dit kom je in de BMU niet tegen.

De BMU is handzamer, de pagina-indeling is overzichtelijker en achter in deze Bijbel staan de Psalmen in de berijming van 1773 en de belijdenisgeschriften, beide met een korte verklaring van de moeilijke woorden. Ook de liturgische formulieren zijn opgenomen. Wat dat betreft kan de BMU dus zo mee naar de kerkdienst.

De Studiebijbel is, zoals de naam al aangeeft, meer voor studie. Geschikt voor thuis om je grondiger in een bijbelgedeelte te verdiepen of om te gebruiken op een bijbelkring. Het taalniveau ligt gemiddeld ook wat hoger. Inhoudelijk liggen beide uitgaven dicht bij elkaar. 

Maar welke moet je nu kopen? Dat hangt er vooral vanaf wat je nodig hebt. Vind je gewoon bijbellezen al behoorlijk moeilijk en zou je het graag allemaal wat beter begrijpen, dan is de BMU een goede keuze. (Ook een HSV-Jongerenbijbel is dan aanbevelenswaardig, maar daarover gaat deze vraag niet.) Ben je op zoek naar meer informatie over de tijd van de Bijbel, dwarsverbanden in de Bijbel, wil je je theologische kennis vergroten, dan biedt de Studiebijbel meer. We moeten de verschillen tussen deze twee echter niet uitvergroten, ik kan ze allebei aanbevelen.

Welke Bijbel je ook hebt, hopelijk lees je er regelmatig in, begrijp je ook wat je leest zodat je de Heere God beter leert kennen en Zijn genade mag ontvangen. Met dat hoge doel is er aan de verschillende nieuwe bijbeluitgaven gewerkt.


Hartelijke groet,
Meta van der Wind, Hollandscheveld

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Wat moet je je tegen je kind van zes zeggen als ze vraagt of je een nieuw hart hebt? Mijn dochterje van zes vroeg het pa...
22 reacties
25-09-2012
Ik weet dat het onderwerp Heilig Avondmaal al vaak is behandeld, maar voor mijn gevoel loop ik vast in het geloof. Een a...
1 reactie
25-09-2013
Ik heb twee vragen over hetzelfde onderwerp. Ik heb vaak last van wormpjes. De maatregelen zijn mij bekend en die volg i...
geen reacties
25-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering