Hedendaagse geestelijke leidslieden

Ds. W. C. Meeuse / 1 reactie

03-07-2015, 12:00

Vraag

In verschillende tijdperken van de christelijke kerkgeschiedenis kwamen geestelijke leidslieden voor die tot op de dag van vandaag bekendheid genieten vanwege hun theologische verdiensten. In de vroege kerk: Augustinus. In de middeleeuwen: Thomas van Aquino. Tijdens de Protestantse Reformatie: Luther en Calvijn. Nadere Reformatie: Teelinck. Indien het patroon dat ieder tijdvak in de theologie zijn eigen grote namen nalaat zich voortzet, zullen er ook hedendaagse (Nederlandse) geestelijken zijn die over pakweg 200 jaar nog herinnerd worden. Mijn vraag is: wie zijn dat?

Antwoord

Wij kunnen niet in de toekomst kijken. De (kerk)geschiedenis gaat verder. Dat er grote theologen geweest zijn: Kohlbrugge, Noordmans, Karl Barth. Zouden over tweehonderd jaar de namen van (ik noem er maar een paar) Graafland, Velema,  De Reuver, Van de Brink nog bekend zijn? En dan is het nog maar tot Nederland beperkt. Tim Keller, John Piper, etc.
 
Maar: namen van mensen verklinken. Het gaat toch maar over die Ene Naam, Die onder de hemel gegeven is tot Zaligheid: Jezus Christus. Dat zij ons genoeg.

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

1 reactie
markusa
04-07-2015 / 10:44
Ik zou Donald A. Carson en John F. MacArthur ook wel willen noemen.

Terug in de tijd

Graag wil ik de volgende vraag stellen: Wat kan ik van mijn man verwachten in het huishouden en qua taken thuis? Het is ...
16 reacties
04-07-2019
Aan ds. Pieters. Ik heb onlangs kerkenraadsbezoek gehad. Alhoewel ik absoluut eerlijk ben behandeld, doet het pijn. Wat ...
10 reacties
03-07-2014
Ik vroeg me bij het Heilig Avondmaal af wat de betekenis van het “dankzeggend zegenen” van de wijn is: sommige dominee's...
geen reacties
03-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering