Hedendaagse geestelijke leidslieden

Ds. W. C. Meeuse / 1 reactie

03-07-2015, 12:00

Vraag

In verschillende tijdperken van de christelijke kerkgeschiedenis kwamen geestelijke leidslieden voor die tot op de dag van vandaag bekendheid genieten vanwege hun theologische verdiensten. In de vroege kerk: Augustinus. In de middeleeuwen: Thomas van Aquino. Tijdens de Protestantse Reformatie: Luther en Calvijn. Nadere Reformatie: Teelinck. Indien het patroon dat ieder tijdvak in de theologie zijn eigen grote namen nalaat zich voortzet, zullen er ook hedendaagse (Nederlandse) geestelijken zijn die over pakweg 200 jaar nog herinnerd worden. Mijn vraag is: wie zijn dat?

Antwoord

Wij kunnen niet in de toekomst kijken. De (kerk)geschiedenis gaat verder. Dat er grote theologen geweest zijn: Kohlbrugge, Noordmans, Karl Barth. Zouden over tweehonderd jaar de namen van (ik noem er maar een paar) Graafland, Velema,  De Reuver, Van de Brink nog bekend zijn? En dan is het nog maar tot Nederland beperkt. Tim Keller, John Piper, etc.
 
Maar: namen van mensen verklinken. Het gaat toch maar over die Ene Naam, Die onder de hemel gegeven is tot Zaligheid: Jezus Christus. Dat zij ons genoeg.

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

1 reactie
markusa
04-07-2015 / 10:44
Ik zou Donald A. Carson en John F. MacArthur ook wel willen noemen.

Terug in de tijd

Ik ben een jong pubermeisje en nu zou ik vanmiddag wat gezelligs gaan doen met een klasgenoot/vriend. We appen sinds ong...
geen reacties
04-07-2017
Zeer geachte dominee Pieters. In de Veluwse Kerkbode schreef u over het “belijdenis gedaan hebben, maar niet aan het Avo...
geen reacties
03-07-2007
Onlangs voelde ik me diep gekwetst door een verwijt van een familielid. Ik heb  aangegeven wat dit met mij heeft gedaan....
geen reacties
03-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering