Klooster vanuit protestants/gereformeerde traditie

Ds. H. Veldhuizen / 4 reacties

25-06-2015, 10:43

Vraag

Is er in Nederland een klooster vanuit protestants/gereformeerde traditie die niet alleen (zoals vele anderen) een spirituele verdieping geeft, maar ook echt een weekend/midweek Bijbels gefundeerde en goede theologische verdieping biedt?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je vraagt of er in ons land een klooster vanuit protestants/gereformeerde traditie is, die niet alleen een spirituele verdieping geeft, maar ook echt een weekend/midweek bijbels gefundeerde en goede theologische verdieping.

Nu, bij mijn weten is die er niet. Een klooster heeft altijd iets gehad van: je terugtrekken uit de wereld; trad je in een klooster in dan betekende dat in het algemeen dat je een belofte aflegde van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid en het had ook iets verdienstelijks. De Reformatie heeft daar afstand van genomen, met name vanwege de gedachte dat je door in te treden in een klooster de wereld zou kunnen ontvluchten (je nam immers jezelf en je zonden mee het klooster in) en dat het kloosterleven een verdienstelijk werk zou zijn (we leven immers niet uit verdienste maar uit genade). Dat wil niet zeggen dat er van het kloosterwezen geen goede dingen te zeggen zouden zijn. Denk, om een paar voorbeelden te noemen, aan de gasthuizen (zieken- en verpleeghuizen) die uit de kloosters zijn ontstaan, onderwijs dat door kloosterlingen werd gegeven of het met de hand overschrijven van de Bijbel dat dikwijls door monniken gedaan werd (een ‘monnikenwerk’). Maar dat zul je allemaal niet bedoelen. 

Als ik je vraag goed lees denk ik dat je meer een retraitecentrum bedoelt: een plek om samen met anderen in alle rust te bidden, te zingen, over een Bijbeltekst of –gedeelte te mediteren en innerlijk tot rust en verdieping te komen. Dikwijls is zo’n retraite(mid)week in een klooster, omdat die bij uitstek gelegen zijn op een stille plaats waar een zekere rust van uitgaat. Vooral in het buitenland zijn kloosters vaak centra waar men in retraite kan samenkomen. Maar of dat er vanuit protestants/gereformeerde traditie in ons land is is mij niet bekend. 

Of bedoel je meer Bijbels/gereformeerde toerusting, omdat je spreekt van echt bijbels gefundeerde en goede theologische verdieping? Dan denk ik aan toerusting door bijvoorbeeld gezamenlijke Bijbelstudie en eventueel lezingen, waarover je samen kunt nadenken en napraten. Maar dan kom je meer in de buurt van een conferentie. Als dat je bedoeling is zou je eens kunnen kijken in kerkelijke bladen van je eigen kerk of eens kunnen informeren bij (de voorganger van) je eigen gemeente. (Jongeren)conferenties zijn er, regelmatig, soms een weekend of (mid)week. Maar dan denk ik niet meer aan een klooster, maar ligt de nadruk op toerusting en verdieping.

In onze tijd is er bij veel mensen vraag naar bijbels-theologische verdieping en naar een tijdje in retraite-zijn. We leven in een gejaagde tijd, waarin zoveel op ons afkomt (denk o.a. aan de digitale wereld en internet), dat het goed is om een tijdje stil te zijn rond het Woord van God en daarin verdieping te vinden. Misschien kun je jezelf daar wat in oefenen door bijvoorbeeld je mobieltje eens een tijd uit te houden of een internet- of tv-loze dag te houden. Wat dat betreft is het goed dat we één keer in de zeven dagen een zondag hebben, waarop we met de gemeente kunnen samenkomen, het Woord van God kunnen horen, samen kunnen zingen en bidden en waarop er gelegenheid is om goede lectuur te lezen en het Woord van God te overdenken. Die dag ontvingen we van God zelf en is een rust- en retraitedag bij uitstek.

Ik hoop dat ik je wat geholpen heb. God zegene je.     

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
4 reacties
HJD
25-06-2015 / 12:41
Er is er wel 1 in Nederland. Het Zendings-Diaconessenhuis Bethanië in Amerongen. Zij organiseren ook gastenweekenden etc. Zie hun website.
tulp
25-06-2015 / 13:03
http://www.labri.nl/wp/events/themaweekend-waarheid-als-ontsluiering/?lang=nl

Hier kun je voor (protestantse) bezinning terecht.
Kornelie
25-06-2015 / 14:23
Pastoraal Diaconaal Centrum 'De Herberg' in Oosterbeek -uitgaande van de PKN- biedt ook de mogelijkheid van retraite-weken, zie www.pdcdeherberg.nl.
Warm aanbevolen!
Gerard314
25-06-2015 / 14:33
Nijkleaster staat voor rust, bezinning, op adem komen. Een nieuw klooster in Jorwert (Fryslân) verbonden aan een protestantse plaatselijke gemeente.

http://nijkleaster.frl/

Terug in de tijd

Er zijn al verschillende vragen gesteld over hoe te reageren op vloeken. Maar ik zit met het gebruik van het woord God a...
geen reacties
24-06-2008
Ik wil graag een vraag stellen aan een huisarts. Ik heb een verminderde weerstand en een slecht afweersysteem. Oorzaken ...
2 reacties
24-06-2010
Ik (jonge vrouw, 38) heb een leuke gezellige hartsvriendin waarmee ik mezelf kan zijn. We doen veel samen en we kunnen a...
1 reactie
25-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering