Spanningen in contacten via Heart Cry

kand. A. C. (Arjan) Baan / 14 reacties

12-06-2015, 14:59

Vraag

De laatste tijd zijn er spanningen tussen mij en twee stellen. Deze twee stellen zijn onder invloed van Heart Cry erg veranderd. Met een stel hebben wij helemaal geen contact meer en met het andere stel nog een beetje. Ik heb moeite met hun manier van het uiten van het geloof. Hun mening over doop en heiliging is altijd de juiste en wat ik erger vind is, dat men zo ontzettend veel veroordeeld en discussieert over alle dingen die mis zijn in de kerk. Ik mis hierin elke vorm van liefde.

Het punt is dat men nooit spreekt van de goedheid en genade van Christus in hun leven en hoe prachtig God in hun harten leeft en hun leven bestuurt. Het gaat alleen maar om wat mis is. Eerlijke geloofszaken komen niet ter sprake en ook de jaren dat ik in Heartcrykringen verkeerde miste ik daar enorm die liefde en bewogenheid van Christus. Toch heb ik door mijn tijd bij Heartcry een flink aantal kennissen nog daar, maar het onderhouden van die contacten met hen verloopt steeds moeizamer. Ik ben het gewoon zat om altijd mensen en kerken te veroordelen. Daarin verloochenen wij het lichaam van Christus. Mijn ouders vinden dat ik moet stoppen met deze Heartcrycontacten. Zelf wil ik dat niet omdat dit het grootste deel van m'n ‘netwerk’ is. Heeft u advies?

Antwoord

Beste vriend(in),

Hartelijk dank voor deze openhartige vraag. Het is goed dat je van je hart geen moordkuil maakt en openlijk je worsteling bespreekbaar maakt. Voordat ik je een paar adviezen geef, wil ik eerst nog een paar opmerkingen maken.
 
Stichting Heart Cry is circa 15 jaar geleden in Nederland ontstaan, omdat we in de Biblebelt een "hartenkreet" wilden laten klinken. Een hartenkreet voor de noodzaak van opwekking en herleving. De geestelijke nood in ons vaderland is immers groot. Kerken lopen leeg, veel christenen zijn dubbelhartig en de wereld staat met een smalende glimlach toe te kijken (Ps. 42:4). Deze huidige situatie is werkelijk tot oneer van God. De grootste obstakels waardoor er in Nederland nog geen opwekking is, is het vasthouden van onze zonden, onze biddeloosheid en de afschuwelijke verdeeldheid tussen christenen. God belooft in de Bijbel zo duidelijk de doorwerking van Zijn Geest als kinderen van God in eenheid van hart en ziel zich verootmoedigen voor de Heere en God aanroepen in gebed (2 Kron. 7:14; Luk. 24:49; Hand. 2:1). Daarom doet het mij pijn en verdriet dat jij geen geestelijke eenheid ervaart met vrienden die de Heart Cry conferenties bezoeken. 

Het feit dat mensen veranderen hoeft overigens niet gelijk negatief te zijn. We zien overduidelijk in het Bijbelboek Handelingen dat mensen compleet veranderden. Door Gods genadige ingrijpen draaiden zondige mensen zich 180 graden om. Er kwam waarachtige bekering van zonden, er kwam “metanoia” (verandering van hart en denken). De eerste christenen wilden immers God meer gehoorzaam zijn dan de mensen (Hand. 5:29). Van de eerste christenen ging echter wel een positief getuigenis uit. Ze waren vol van het kruis en de opstanding van Jezus. Ze waren vol van de liefde van God. Dat werkte aanstekelijk en hartverwarmend aan de ene kant. Aan de andere kant bracht het een scheiding met religieuze mensen en met de vrome godsdienst, die allerlei lasterpraatjes en leugens verspreidden over de eerste christenen (Hand. 17:32-34). Ze deden er alles aan om de christenen -zelfs op een vrome manier- in diskrediet te brengen bij het gewone volk. Dit is de rode draad in de Vroege Kerk. Sommigen geloofden, sommigen gingen spotten! 
 
Stichting Heart Cry wordt helaas verweten een theologie van ‘volmaakte christenen’ voor te staan. Dit hebben we echter nooit uitgesproken en nooit geleerd. We hebben wel regelmatig de noodzaak tot een heilig en toegewijd leven benadrukt. Gelukkig zien we dat veel jongeren en ouderen een sterk verlangen hebben naar een leven dichtbij de Heere. De praktijk wijst echter uit dat er rondom Heart Cry geen volmaakte mensen actief zijn. Iedereen heeft genade nodig, ook degene die bij HeartCry betrokken zijn en conferenties bezoeken. Wij allemaal moeten dagelijks groeien in de gelijkvormigheid aan Christus (Rom. 8:29).   

Laat het absoluut duidelijk zijn: betweterigheid, veroordelen en discussiëren is in bijbels licht niet goed te praten. Het is verwerpelijk. We kennen allemaal het verhaal van de splinter en de balk. We kunnen heel gemakkelijk de splinter bij een ander aanwijzen, terwijl we zelf nog een balk in eigen oog hebben! We zien dat in de evangeliën bij de Farizeeërs en Schriftgeleerden. O, wat waren ze betweterig. Ja, ze waren ongekend hoogmoedig. Ze hadden last van een balk in hun eigen oog. Wat is die balk? Dat is de balk van een liefdeloze, kritische houding. De balk van het ongenadig veroordelen van de ander. We missen dan de zachtmoedigheid om de ander terecht te wijzen en weer op weg te helpen (Gal. 6:1-2). Als Heart Cry willen wij daarom radicaal afstand nemen van elke praktijk die niet bijbels is, zeker van een houding als: “Ik weet het beter.” Bij zo’n houding mis je een ‘gebroken’ en ‘nederig’ hart, wat het kenmerk is van een ware christen.  
 
Graag wil ik je tenslotte een paar adviezen meegeven: 
 
1. Onthoud dat christenen niet volmaakt zijn. Spanningen tussen christenen zijn niet altijd te voorkomen. De hele kerkgeschiedenis door zie je telkens weer dat christenen elkaar misverstaan. Dit is een verdrietige constatering. De Heere Jezus had bij Zijn afscheid nog zo duidelijk gezegd: "Ik wil dat zij (= de gelovigen) allen één zijn.” Als er verschil van mening is, dan is het belangrijk om geduldig naar elkaar te luisteren. Wat bedoelt de ander te zeggen? Helaas kunnen we soms bepaalde zaken verkeerd interpreteren, aangezien we dan vallen in de valkuil van onze gevoelens en vooroordelen.
 
2. Nu stoppen met je contacten is nog niet verstandig. Je hebt nog een roeping richting je ‘Heart Cry-vrienden’. Wanneer zij vleselijk gedrag vertonen, dan is het op dit moment belangrijk om hen daarop eerlijk te wijzen. De Bijbel roept ons namelijk op om elkaar te vermanen in het licht van de komende oordeelsdag (Hebr. 3:12-13). Wie gaat je vrienden anders wijzen op hun zonden en verkeerde levenshouding? Bespreek met elkaar het gedeelte over de splinter en de balk (Matth. 7:1-6). Bespreek eerlijk dat je bij je vrienden de liefde en bewogenheid van de Heere Jezus mist. Mattheüs 18 leert ons dat we eerst naar de persoon in kwestie behoren te gaan om eerlijk hun zonden bekend te maken (Matth. 18:15).
 
3. Als het je niet lukt om er samen uit te komen, dan moet je andere medechristenen erbij vragen (Matth. 18:16). Graag doen we je een aanbod: wij zijn altijd bereid om naar jou toe te komen en samen met jou naar je vrienden te gaan. We behoren zulke dingen met elkaar uit te praten. Wij verlangen niets liever dan dat wij -samen met alle heiligen- een Geestvervuld leven leiden waarin de liefde van de Heere Jezus onze drijfveer is. Wij hopen en bidden door onze levens heen ongeredde, verloren zielen bij het Kruis van Christus vergeving ontvangen en alle betweterigheid en zelfgenoegzaamheid afleggen. Alleen door zo’n levenshouding heen wordt God verheerlijkt.
 
Heel veel gebed, wijsheid en sterkte toe gebeden voor deze situatie.
 
Hartelijke herlevingsgroet,
Evangelist Arjan Baan 

kand. A. C. (Arjan) Baan

kand. A. C. (Arjan) Baan

 • Geboortedatum:
  26-05-1973
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  De korte biografie ("Een radicaal einde aan een dubbelleven")van Arjan Baan is hier te lezen.

Tags in dit artikel:

Heart Cry
14 reacties
lin1991
12-06-2015 / 16:06
De vraagsteller (ik zelf ook) had waarsch. niet verwacht dat de vraag door de heer Baan beantwoord zou worden. Waarschijnlijk zou een reactie van een andere richting deze vraagsteller beter kunnen helpen dan iemand van Heartcry zelf.
vrouw78
12-06-2015 / 17:00
In het antwoord komt naar voren hoe op een Bijbelse wijze te handelen. O.a. vanuit Hebr. en Matt.
Ik vraag me af hoe je beter geholpen zou kunnen worden dan door het Woord van God.
Mona
12-06-2015 / 18:11
Goed dat iemand van Heartcry de vraag beantwoord heeft.
Als een onafhankelijk iemand de vraag zou beantwoorden, dan blijft er immers ook de kans van balk/splinter bestaan? Een mening is snel gegeven, en een oordeel ook.
Daarom is het beter dat iemand van Heartcry zelf de hand in eigen boezem steekt, het gaat immers die organisatie zelf aan?


Als iemand een klacht over WC-eend heeft, dan leg je je klacht daar neer. En dan verwacht je een antwoord van WC-eend, en niet van Glorix.
Omega
12-06-2015 / 18:16
@Mona Waarvan acte!
drernie
12-06-2015 / 18:49
@omega: precies
Speedy
12-06-2015 / 20:05
@mona,

Met het eerste deel van je reactie ben ik het op zich eens, maar waar gaat het fout in deze reactie?

Steekt Arjan Baan de hand in eigen boezem? Nee, hij gaat zich verdedigen en neemt mijn inziens de punten die de schrijver noemt, niet serieus, hij gaat er niet op in.

Ten tweede zal je als je een klacht over WC-eend nooit op deze wijze antwoord krijgen. Ze nemen je serieus, ze zullen zeker aangeven dat je klacht serieus is en willen daar een oplossing voor zoeken mbt het product. Ze zullen NOOIT zich gaan verdedigen, omdat het nog meer negatieve gevoelens opwekt.

Daarom komt op mij over dat Arjan Baan de persoon wel serieus wil nemen, maar niet de klacht van de schrijver, het lijkt wel of de persoon zich nog maar eens moet gaan bezinnen, want de ervaringen van Arjan Baan zijn totaal anders.
Iesss
12-06-2015 / 23:06
Stichting Heartcry... Ze zijn en blijven (enigszins) evangelisch. Duidelijk zichtbaar in hun spreken, schrijven en levenswandel.

Beste vragenstellers,
Bedenk wat u uw vrienden te bieden heb, bedenk wat u aan deze vrienden heb. En trek dan een conclusie. Heeft u geen zin in discussie, verwijten of oordelen, vertel uw vrienden dat. Levert dat niets op, breek dan met hen.
matthew
12-06-2015 / 23:15
mooi eerlijk antwoord
NicovanderSmit
13-06-2015 / 00:03
Arjan, ik vind het antwoord eerlijk en mooi. Sommige reacties beweren hier dat je niet op de vraag ingaat. Ik lees dit weldegelijk;

Citaat:
Nu stoppen met je contacten is nog niet verstandig. Je hebt nog een roeping richting je ‘Heart Cry-vrienden’. Wanneer zij vleselijk gedrag vertonen, dan is het op dit moment belangrijk om hen daarop eerlijk te wijzen.

Citaat:
Laat het absoluut duidelijk zijn: betweterigheid, veroordelen en discussiëren is in bijbels licht niet goed te praten. Het is verwerpelijk. We kennen allemaal het verhaal van de splinter en de balk. We kunnen heel gemakkelijk de splinter bij een ander aanwijzen,

Je hoeft geen discussie met 'deze mensen' aan te gaan maar hen vanuit de liefde die we van Christus ontvangen hen vermanen en bemoedigen.

Een moeilijke maar mooie taak.

Zegen.
lin1991
13-06-2015 / 10:46
Ben benieuwd of de vraagsteller geholpen is. Daar gaat het om. Zo niet, misschien kan dezelfde vraag aan een ds. voorgelegd worden uit zijn/haar kerkverband.. Ik had die vraag ook kunnen stellen, maar dan had ik heb van iemand van mijn eigen richting beantwoord willen hebben. Of bijv. Marijke Rots met haar rots goeie tips!!!
Gerard
13-06-2015 / 11:04
Het antwoord van Arjan is volop Bijbels, je vindt dit precies zo terug in de brieven van Paulus. Het gaat uiteraard in wezen niet over Heartcry, het gaat over mensen onderling, ditzelfde probleem kom je overal ter wereld tegen.

Nu ben ik vanwege waar ik woon, niet bekend met Heartcry van binnen, maar wat ik me goed kan voorstellen en wat ik ken van andere plaatsen, is dat er bij Heartcry relatief veel jongere mensen zijn, of ook wel wat oudere, die uit 'dode' gemeenten komen. Bij Heartcry gaan hen ineens de ogen open voor de rijkdom van het evangelie en de implicaties ervan. In hun enthousiasme willen ze dit graag uitdragen en wensen dit anderen ook toe. Ze zien van alles wat er mis is en dat is vaak niet onterecht. Maar ze missen nog de geestelijke volwassenheid om dit met wijsheid en zachtmoedigheid te doen, en te weten wanneer het beter is om te spreken en wanneer het beter is om te zwijgen en te bidden. Bij mij was dit precies zo (alhoewel in een andere situatie) en ik moet nog steeds leren. Toen ik meer groeide begon ik in te zien dat veel dingen die ik vroeger erg zwart/wit zag toch soms wat genuanceerder lagen. Het is nooit goed om water bij de wijn te doen, (bijbelse) waarheid is exclusief, als het ene waar is kan het andere niet waar zijn, maar het is belangrijk om te onderscheiden waar het op aankomt.

Dit is een zwakte van mensen en moet denk ik zo gezien worden. Daarom zijn degene die die deze 'oordelers' veroordelen, niet anders, want wat ze veroordelen doen ze nu zelf ook (Rom 2:1).

Toen ik tot geloof kwam veranderden mijn vrienden. Mensen die mij vroeger nooit zo hadden gelegen werden ineens mijn broeders en zusters. Ik vond dat altijd wel bijzonder. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, maar ik heb ze van harte lief gekregen, alhoewel ik inwendig daar soms nog steeds te strijden heb. Iedereen heeft zijn zwakten en eigenaardigheden en ikzelf ook. Maar Mijn Heiland is ook voor hen gestorven.

1 Joh 5:1 zegt: "Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.". Je kan niet zeggen: ik heb Jezus wel lief, maar niet degenen waarvoor Hij gestorven is. Dan heb je Jezus ook niet lief. Jezus vereenzelvigt zich met hen. Tegen Paulus zei Hij niet: waarom vervolg je mijn volgelingen, maar: waarom vervolg je Mij! In Mattheus 25:40 zegt Jezus: wat je heb gedaan aan een van mijn geringste broeders heb je aan Mij gedaan en in vs 45 zegt Hij: wat je nagelaten te doen aan een van mijn geringste broeders heb je nagelaten te doen aan Mij. Het gaat hier niet over geld geven aan een doel in de derde wereld, het gaat hier over omgang met broeders en zusters, mensen waarvoor Christus heeft geleden en is gestorven. Als deze zoveel waard zijn in de ogen van mijn Heiland, hoe kunnen deze ooit in mijn ogen minder waard zijn.

Daarom zegt Paulus: "Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen" (Kol 3:12-17).

Daarom lijken mij ook de adviezen van Arjan goed, om zo door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe te groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus (Ef 4:11-16)

Sterkte
hans0166
13-06-2015 / 13:26
ik kan me wel vinden in het gegeven antwoord, doch vind het persoonlijk niet zo ideaal het door een betrokkene te laten beantwoorden.
Het doet me eerlijk gezegd een beetje denken aan de reclame "wij van wc eend vinden ..." ... (http://nl.wikipedia.org/wiki/Wij_van_Wc-eend_adviseren_Wc-eend)
Johnvb
13-06-2015 / 15:09
Wat is er mis mee dat er iemand van Heart Cry deze vraag beantwoord?

Als je een klacht hebt over de Albert Heijn, en deze klacht wordt behandeld door de directeur van de Aldi, dan wordt je toch niet verder geholpen?

En is het echt zo dat Arjan Baan de hand niet in eigen boezem steekt?
Hij constateert gewoon met de bijbel in zijn hand dat deze vrienden niet goed handelen. Ook al zijn het zgn Heart Cry vrienden. Hij zegt ook dat het niet klopt en wat er wel zou moeten gebeuren ondersteunt en geïnspireerd door de bijbel. Dat kan toch niet verkeerd zijn, de Bijbel heeft toch het laatste woord?

Overigens: wat deze vrienden doen wordt door vele christenen helaas gedaan.
Hoe vaak kunnen we allerlei christenen of kerken, gemeentes etc afkraken, bekritiseren en dergelijke.

Afgelopen zondag nog: onder een preek over de tekst Wees heilig want Ik ben heilig zei de dominee dat je niet in als christen die heilig leeft in Biddinghuizen kan zijn, of in het Gelredome. Met andere woorden: zijn deze christenen dan allemaal onheilig? Zijn het allemaal naamchristenen? En alle mensen in de kerk zijn die dan heilig(er)? Dus we maaien andere christenen zo makkelijk weg en ontkennen Gods kerk en werk.
Ik zou zelf ook niet naar Biddinghuizen of het Gelredome gaan, omdat me dat niet trekt. Ik zie ook wel dat daar kaf onder het koren is, maar waar is dat niet. Ook in de kerken, ook in allerlei bewegingen en stichtingen.

Daarom: beproeft uzelf, of gij in het geloof staat.
Kennen wij Jezus als onze Heere en Heiland? Dan kan het niet anders, of wij hebben Zijn kinderen ook lief en achten wij hen uitnemender dan onszelf. En dan kunnen we verschillen van meningen, standpunten en opvattingen. Verschillen van liggingen en uitingen.

Laten we eens het gebed van onze Heere Jezus Christus gaan waarmaken.
Een in de naam van Jezus, een door Hem.
Niet in de leer, wel in de Heer!
Lisanne
21-06-2015 / 08:21
@Gerard Je slaat de spijker op z'n kop! Herken het ook.

Terug in de tijd

Bij ons op het werk wordt een zg. WK-pool gehouden. Door de uitslag van de wedstrijden te voorspellen kan geld verdiend ...
45 reacties
12-06-2010
Ik vind het moeilijk om op mijn bijbaantje uit te komen voor mijn christelijke identiteit. Ze weten allemaal dat ik gelo...
6 reacties
12-06-2010
In 1 Kor 11:15 (HSV) staat: "Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een...
3 reacties
12-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering