Nare ervaringen met andere christenen

Ds. H.H. Klomp / 3 reacties

09-06-2015, 09:36

Vraag

Hoe om te gaan met teleurstellingen door nare ervaringen met andere christenen? Ik kwam een discussie tegen op de site van de heer Burggraaf (Rokende Vlaswiek). Wat mij daarin opviel was dat dat niet echt een dialoog is, maar een monoloog zonder op de argumentatie van anderen behoorlijk in te gaan. Dat overkwam mij met mijn reactie richting de heer Burggraaf. Hij verabsoluteerde –ja zelfs vergoddelijkte- zijn overtuiging, in de zin van: “Een ieder die het niet met mij eens is zal vergaan”, zo schreef hij naar mij. Die hoorde thuis op dat rioolweb van een Refoweb. Christus had dit tot hem gezegd. Wat drijft een mens om zichzelf goddelijk gezag toe te dichten en altijd gelijk te willen hebben? Misbruiken deze mensen Gods Woord dan niet? Er worden zo veel mensen ernstig beschadigd? De liefdeloze manier waarop men zo met medechristenen omgaat brengt veel schade toe en is helaas niet tot eer van God.

Antwoord

Beste vragensteller. Dank voor je mail. Je verwoordt een heftige ervaring. Ik weet natuurlijk niet om welke vraag het ging. Maar het antwoord moet altijd uit het Woord van God komen. Nu zijn er dingen uit het dagelijks leven die niet rechtstreeks uit de Bijbel zijn af te lezen. Ook zijn er de zogenaamd middelmatige zaken, waar christenen onderling verschillend over (kunnen en mogen) denken. Maar er zijn ook de duidelijke woorden en inzettingen van de Heere waarop alleen onze gehoorzame geloofsovergave past. Dan is er dus geen andere mening mogelijk. Maar het gezag daarvan ligt alleen in Gods Woord. En nooit bij of in een mens, welke positie die ook bekleedt.

Het gaat er in een oprecht christenleven om de fijngevoeligheid van de Heilige Geest te ontvangen om te kunnen onderscheiden wat God van ons vraagt. En al doen we geestelijk nog zo ons best, het blijft gebrekkig en met zonde bekleed. Ook na ontvangen genade. Maar Die ons (ver)oordeelt is nooit een mens, maar de allerhoogste God Zelf. En in Zijn genade spreekt Hij zondaren zelfs vrij, die door Gods Geest de Borg nodig gekregen hebben ter rechtvaardiging en een heilig leven voor de Heere.

Ik hoop dat ik je  (enigszins)  recht heb kunnen doen bij het ingaan op jouw probleemstelling.

Groet en zegen,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

christenen
3 reacties
John61
10-06-2015 / 05:37
Vraagsteller, ik raad je aan de info op de site van de Rokende Vlaswiek niet serieus te nemen. De verbittering, frustratie en eigennrichting druipt er vanaf. Leg de reactie die je op je bericht kreeg terzijde en veeg bij wijze van spreken het stof van je voeten. De beheerder van deze site gaat met iedereen zo om, dat kun je op zijn site wel zien; dat ligt dus niet aan jou. Ik heb wel met hem te doen, er lijkt weinig Liefde in zijn leven te zijn.
drernie
10-06-2015 / 21:39
Als je leest wat er allemaal op de desbetreffende website staat, dan druipt de psychiatrie er van af. Deze persoon heeft dringend hulp nodig.
Gerard314
10-06-2015 / 23:35
Vergeleken met de "ronkende vlaswiek" zijn de teksten op GeenStijl nog geschikt voor een kinderdagverblijf :-)
( zie http://arnoldhuijgen.nl/2013/07/03/ronkende-vlaswiek/ )
Kortom, lekker laten roken.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Spreuken 1:26 en verder. Dat er gelachen zal worden en het niet meer mogelijk is om de Heere te vi...
geen reacties
09-06-2011
In de periode na de bediening van het Heilig Avondmaal wordt er wel gesproken/gevraagd van: Hoe was het ervoor, hoe was ...
3 reacties
09-06-2011
Kunt u mij misschien helpen? Ik ben 15 jaar en soms heel erg jaloers. Op zich klinkt het allemaal niet zo schrikbarend, ...
geen reacties
09-06-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering