Inenten voor vakantie

Ds. C. van de Worp / geen reacties

12-07-2003, 00:00

Vraag

Binnenkort hopen we te vertrekken voor vakantie naar Tunesië. We staan nu voor de beslissing: wel of niet inenten. Is hier een bijbels antwoord op te geven?

Antwoord

In de vraag gaat het om wel of niet inenten. Die vraag laat zich vanuit de bijbel niet zomaar met een tekstgedeelte beantwoorden, waaruit duidelijk wordt of dit wel of niet mag. Dat hangt natuurlijk samen met het feit dat we de medische kennis omtrent inenten een geweldige ontwikkeling heeft door gemaakt.

Toch betekent dat niet dat men eenduidig is in de mening over inenten. Er blijven nog altijd voor- en tegenstanders. Vanuit medische oogpunt heeft dat toch te maken met de gevolgen van inenten. Sommigen zeggen: Door kinderen in te enten kunnen we er voor zorgen dat zij beschermd zijn tegen deze ziekten. Bij het inenten wordt het lichaam besmet met een verzwakte vorm van de ziekte, zodat het lichaam afweerstoffen tegen de ziekte aanmaakt.  Inenten is nodig omdat de ziekten waartegen men een kind kan inenten allemaal ernstige ziekten zijn, die veel schade aan uw kind kunnen toebrengen.

Anderen zijn van mening dat de inenting met ziektestoffen zulke kwalijke gevolgen met zich kan brengen dat zij veel liever zoeken naar andere medicijnen die ook het natuurlijke afweermechanisme versterken en verhogen.

Wie vanuit bijbels oogpunt nadenkt over inenten komt voor vragen te staan of we met inenten niet nadrukkelijk ingrijpen in Gods voorzienig handelen in ons leven. Is inenten een geoorloofd middel om ziekten tegen te gaan/te voorkomen? Daaraan verbonden is denk ik ook de vraag, hoe gaan we met andere middelen om? Gebruiken we ook andere (genees)middelen en is inenten dan te beschouwen als zo'n 'geneesmiddel'? Allerlei verschillende overwegingen kom je tegen, ook onder christenen. Hierin is een beslissend antwoord moeilijk te geven.

In deze vragen rondom inenten zullen we toch biddend een weg moeten zoeken, waarbij we iedere keer weer de weg zoeken te gaan die de Heere ons wil wijzen. En dan is de vraag toch: willen we en kunnen we met vrijmoedigheid biddend gebruik maken van het middel van inenten en hebben daarbij absoluut niet de idee louter te steunen om de medische kennis en ons puur afhankelijk te weten van deze inenting als het gaat om ziekten te voorkomen. Maar weten we ons in alles toch geleid en gedragen door de Heere. Belijdend dat uit Zijn vaderlijke hand ons uiteindelijk gezondheid en ziekte toekomt en dat we daarin niet alles hebben te verwachten van de medische kennis en de middelen.

Ik hoop dat je zo in afhankelijkheid van deze God een weg mag zoeken en die zul je dan biddend ook zeker vinden. Ga onder Zijn hoede en zegen en wie in deze Schuilplaats van de Allerhoogste zijn Toevlucht zoekt, mag zich bewaard weten. Goede tijd gewenst in Tunesië.

Ds.  C. van de Worp

Ds. C. van de Worp

Ds. C. van de Worp

 • Geboortedatum:
  25-02-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

vaccinatie
geen reacties

Terug in de tijd

Is het normaal dat ik me elke dag/avond schuldig voel tegenover God? Haast elke avond ga ik met een schuldgevoel naar be...
geen reacties
15-07-2019
Al geruime tijd wil ik graag een tatoeage en dan een met de tekens geloof, hoop en liefde: een hart, een anker met een k...
6 reacties
12-07-2012
Naar aanleiding van de ontmoetingsdag van "wijkiezenvooreenheid" die 6 oktober gehouden zal worden, ben ik me in gaan le...
1 reactie
12-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering