Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart

Ds. A.A. Egas / 2 reacties

07-04-2015, 14:58

Vraag

Ik vraag mij af wat met Prediker 1:18 bedoeld wordt. Daar staat namelijk dat wie kennis vermeerdert, ook smart vermeerdert. Hoe zit dit? Is het dan zo dat het niet goed is om onderzoek te doen naar dingen, om het streven te hebben een zo hoge opleiding te behalen? Maar je kunt het ook op de Bijbel betrekken, is het dan zo dat je je verzadigd moet voelen bij de basis die nodig is om zalig te worden? Is het fout om interesse te hebben in/onderzoek te doen naar dingen die niet duidelijk in de Bijbel staan? Persoonlijk denk ik dat ieder zijn talenten om te studeren zo veel mogelijk moet benutten. Hopelijk kunt u mij hierop een antwoord geven.

Antwoord

Beste vriend(in),

Het lijkt op het eerste gezicht allemaal wat verwarrend en tegenstrijdig. Laat ik het proberen het uit te leggen. De Prediker is niet tegen het onderzoeken en naspeuren van allerlei zaken. Hij doet het zelf immers ook, zie vers 13. Verder vertelt hij in vers 16 dat zijn hart in overvloed kennis en wijsheid heeft opgedaan. We weten allemaal dat Prediker de wijste man is geweest van alle mensen die geleefd hebben. Hij heeft zich in van alles en nog wat verdiept. Daarbij heeft hij wel onderscheid gemaakt (vers 17) tussen wijsheid en kennis enerzijds en verdwaasdheid en onverstand anderzijds.

Toch komt hij tot de conclusie dat al dat onderzoeken zijn smart heeft vermeerderd. Wat bedoelt hij dan precies? Wel, het onderzoek van de Prediker heeft niet alleen te maken met feitenkennis of wetenschapsbeoefening, maar hij was in dit alles op zoek naar de zin van het leven. Hij heeft een grondig onderzoek gedaan naar de daden van mensen om er achter te kunnen komen wat nu de zin van het leven is. Het antwoord daarop heeft hij niet gevonden, maar wel dat alle daden van een natuurlijk mens ijdelheid zijn en het najagen van wind, zie vers 14. Met het al meer onderzoeken van het leven nam het raadselachtige er van toe en stemde het hem steeds verdrietiger. Daarom schrijft hij als conclusie: Wie kennis vermeerdert, vermeerdert daarmee smart. 

Deze tekst zegt dus niet dat het zinloos is om goed te studeren. Vraag je wel steeds af: wat is mijn doel? Een zeker is deze tekst geen vermaning om Gods Woord maar niet te bestuderen, want de Heere Jezus zegt: Onderzoek de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen. Bij dat onderzoek wens ik je van harte Gods zegen toe, want die Hem zoekt, zal Hem vinden!

Je ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Prediker
2 reacties
Jello
08-04-2015 / 12:01
Een wijze tekst van een wijze prediker! Vermeerder je wijsheid en je zult zien dat je smart vergroot. Niet om je te ontmoedigen om je wijsheid te vermeerderen, maar om geduld te oefenen in de smart...

Simpel voorbeeld, ik ken iemand die in de verpleging werkt, als ze zelf een pijntje voelde of bij haar kinderen opmerkte, dacht ze aan de meest ergste diagnoses... Ik ken iemand die zich verdiepte in misdaad, wat was hij bevreesd voor zijn kinderen, als ze op de avond nog ergens buiten waren... Ik ken iemand die zich verdiepte in psychologie, wat zag zij in Jan en alleman symptomen van ernstige psychische diagnoses, waardoor ze tenslotte weinig vrienden meer overhield.... Wat een smart brengt deze vermeerdering van kennis! En verdiep je eens in de meningen en gevoelens en gedachten van de mensen om je heen en je zult gewaar worden wat de val in het Paradijs heeft teweeg gebracht... Wat een smart!

Verdiep je eens in de zin van het leven, zoals in dit hoofdstuk van Prediker verwoord, en je komt erachter hoe zinloos al onze arbeid is. Ja, je moet je talenten gebruiken, maar wat je met al je kennis ook mag bereiken in dit maatschappelijke leven, je zult erachter komen dat je er geen rust in vindt. Want onrustig is het hart, totdat het rust vindt in U, o God! Deze wijze uitspraak deed Augustinus. Er is echt maar één wijsheid die rust brengt en dat is de leer, die naar de godzaligheid is.
Samanthi
09-04-2015 / 11:27
Denk eens aan de 20weken echo of vruchtwateronderzoek.
Worden daardoor niet vele kinderen vermoord?

Terug in de tijd

In de plaats waar ik ter kerk ga zijn twee hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag: binnen de Protestantse Kerk i...
geen reacties
04-04-2019
Als je je zonden belijdt en vraagt om vergeving, zijn ze dan vergeven? Ook als je het niet gelooft? Alvast bedankt!
geen reacties
03-04-2005
Ik lees met vreugde én vraagtekens uit de Statenvertaling. Met vreugde omdat ik merk dat deze vertaling dicht bij de gro...
geen reacties
03-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering