Relatie met predikant verstoord

(MA) D. Rosbergen / 7 reacties

16-03-2015, 07:57

Vraag

Wij zijn een getrouwd stel met een kindje. Dit kindje wordt binnenkort gedoopt. We kerken Ger. Gem. Mijn man heeft PDD-NOS. Huisbezoeken verliepen stroef; mijn man kan zijn gevoel niet goed uiten. Hij heeft contact gehad met onze predikant. Tussen onze predikant en mijn man verliep dit contact helemaal niet goed. Onze predikant stelde mijn man veel gevoelsvragen: Besef je niet dat je, voel je niet dat je... Nee, dat voelt mijn man niet. Wanneer hij wel dit inzicht zou hebben zou zijn persoonlijkheidsstoornis niet zo aanwezig zijn. Inmiddels is er  tussen de predikant en ons een behoorlijk conflict ontstaan. We worden min of meer 'gepest' door onze dominee.

Wanneer we met een groepje ouders staan te praten worden wij op een 'aparte manier' gegroet. Op de jaarmarkt van de kerk werd er gezegd: "Nu kun je me niet ontlopen he", op een insinuerend toontje. De mensen waarmee we dan staan te praten kijken ons verbaasd aan. En vragen soms heel direct: wat heeft hij tegen jullie? Mijn antwoord is dan: Hij neemt mijn man zijn handicap kwalijk. Ook werd er een jaar geleden een brief -die in het begin in vertrouwen door mij aan de dominee is geschreven- verspreid over de gehele kerkenraad. Deze brief was bedoeld om de dominee te informeren over de stoornis van mijn man. En hoe daar mee om te gaan. Met de beste bedoeling dat de communicatie tussen mijn man en hem wat beter zou gaan verlopen. We zien er nu tegenop om ons kind door hem te laten dopen. Diverse gemeenteleden hebben richting de predikant een hint gegeven dat hij zich onbeschoft richting mijn man gedroeg.

Is het mogelijk dat wij ons kind laten dopen door een andere dominee vanwege de zo verknoeide relatie? Want eruit komen doen we niet. Of is er een andere manier waar je terecht kunt met klachten over je predikant? Wij zijn bang dat de dominee tijdens de doopbedieningstoespraak op dubbelzinnige wijze met woorden zal gaan ‘slaan’, zoals hij al vaker gedaan heeft bij gemeentebijeenkomsten als een gemeenteavond of als we met anderen staan te praten. Tijdens de preek kun je niet reageren. Bovendien slaan we dicht van zoveel zelfingenomenheid en zo'n respectloze behandeling door iemand die behoort te handelen naar de Schrift. Meestal hebben we gewoon geen weerwoord...

Antwoord

Beste mevrouw,

Een heel moeilijk punt stelt u aan de orde. Uw man heeft PDD NOS. Daardoor kan hij geen antwoord geven op gevoelsvragen. De relatie met uw predikant is daardoor verstoord. U ervaart dat hij uw man ‘pest’.  Ook is het vertrouwen geschaad door een brief die rondgestuurd is. U loopt nu met de angst dat de predikant straks opmerkingen doet tijdens de dooptoespraak die u niet fijn vindt. Duidelijk is dat de relatie met uw predikant behoorlijk verstoord is.

De enige bijbelse (!) weg hierin is: leg het uw predikant voor. Hoe moeilijk ook. En hoe u er ook tegen op ziet. Confronteer hem met de gevoelens die u in uw mail tekent. Uw kind ergens anders laten dopen, is de weg niet, tenzij u naar die gemeente over gaat. Er ligt wat tussen jullie en hem. Daarom moet dit volgens Matt. 18 uit de weg worden geruimd. Laat in dit gesprek vooral uw gevoel spreken. En wat het met u doet. Misschien heeft hij bepaalde dingen niet zo bedoeld en is het voor hem verhelderend dit te horen.  En wil hij er rekening mee houden. Heeft uw predikant bijvoorbeeld wel eens wat gelezen over PDD-NOS? Geef hem bijvoorbeeld een brochure!

Mocht het gesprek niet goed verlopen, kunt u altijd een (wijk)ouderling in vertrouwen nemen om dit te bespreken. Een tweede mogelijkheid is een gesprek met de consulent om dit hem voor te leggen. Probeer deze zaak op te lossen voor dat uw kind gedoopt wordt.

Sterkte met alles.

Een hartelijke groet,
D. Rosbergen

(MA) D. Rosbergen

 • Geboortedatum:
  06-01-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ambtsdrager/pastoraal werker Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

autismePDD-NOSpredikant
7 reacties
Jello
16-03-2015 / 09:53
Wat een intens verdrietige situatie...

En binnen enkele dagen alweer een volgende klacht over het pastorale werk van een GerGem dominee, ook dat vind ik een verdrietige situatie...

Er wordt in het antwoord, bij het opnoemen van de feiten, m.i. een belangrijk feit gemist en dat is dat er getuigen zijn, omdat deze dominee zich in het OPENBAAR ook lijkt te misdragen.

De Bijbel wijst in Matth. 18 de volgende weg:

15 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.
16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in de mond van twee of drie GETUIGEN alle woord besta.
17 En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.

De kanttekeningen verklaren bij:
-'tegen u gezondigd heeft': dat is, u enigen aanstoot geeft, hetzij dat hij u zelf verongelijkt of anderzins tegen God of den naaste misdoet met uwe kennis, zonder dat zulks openbaar is. Want OPENBARE zonden moeten openbaar bestraft worden; 1 Tim. 5:20.

Het mag duidelijk zijn, dat deze dominee niet kan dopen, als hij 'geen gehoor' geeft. Dus: ga heen en bespreek het allereerst tussen u en hem alleen, indien hij u niet hoort, neem één of twee van uw getuigen mee, zo hij nog niet hoort, ga naar uw kerkenraad en daarna naar consulent... Hopelijk komt het zover niet.

Wat het dopen door een andere predikant betreft: bij ons in de gemeente (GerGem) wordt er, ondanks het hebben van een eigen predikant, ook wel eens door andere dominees gedoopt, dus ik neem aan dat dit ook in uw gemeente wel tot de mogelijkheden behoort.

Veel sterkte toegewenst!
sydneylover
16-03-2015 / 10:09
In aanvulling op Jello:

Als ik het zo lees, dan is 'stadium 1' van Mattheüs al gepasseerd, namelijk het bespreken van het probleem met de betrokkene (de predikant) zelf.
Kennelijk heeft dat niet gewerkt, en bovendien lijkt het ego van de desbetreffende predikant een behoorlijk obstakel. Laten we dat maar eens eerlijk benoemen want dat is veel vaker aan de hand.

@Vraagsteller Als ik u was, dan zou ik een gesprek aanvragen waarbij een ouderling aanwezig is die 1) uw situatie begrijpt en respecteert en 2) die voldoende tegengas aan de dominee kan geven mocht dat nodig zijn.

Sterkte toegewenst!
sinaasappel
16-03-2015 / 10:30
Bij ons is het ook gebeurt dat een brief de hele kerkenraad doorging, zonder dat aan ons te vragen. Een ouderling heeft dat later tegen ons gezegd. Als ik het zo lees doet me dat sterk aan onze dominee denken. Het is heel moeilijk om het hem te praten. Hij beroept er zich op dat God hem een tekst gegeven heeft en eist van ons ook een tekst. Hij probeert je op verschillende manieren te overbluffen. Wij zijn inmiddels overgegaan naar een andere kerk, maar probeer het eerst op te lossen dat is beter.
Veel sterkte gewenst.
Samanthi
16-03-2015 / 16:36
Wat een verdrietige situatie.
We bidden voor jullie.
wiskundige
17-03-2015 / 10:56
Erg verdrietig zeg...
Het komt op mij over dat de predikant in kwestie wellicht ook een handicap als PDD-NOS of Asperger heeft. En dat is erg moeilijk, vooral als hij dat niet van zichzelf accepteert. Hij zal dan niet goed emoties bij anderen herkennen, en ook moeizaam begrijpen dat zijn gedrag de relatie verstoort. Het kan in het contact wel iets helpen om van hem te accepteren dat hij ook zijn beperking heeft.
Dus, ik kan me goed voorstellen dat een eerlijk gesprek hierover erg moeilijk wordt. Verder helemaal eens met het de raad van sydneylover.
WolffMSd
20-03-2015 / 16:47
Heel verdrietig allemaal. Inderdaad: praten met jullie predikant is toch de beste oplossing hier. Eventueel met een ouderling erbij met wie jullie wel een goede band hebben. Mijn advies: ik zou toch erg voorzichtig zijn met het trekken van conclusies waarbij je voor jullie predikant zaken gaat invullen die je strikt genomen helemaal niet zeker weet! Jullie hebben het idee dat de dominee jullie ''pest", en dat hij jouw man zn handicap min of meer kwalijk neemt. Zo komt dat op jullie over. Maar de dominee ziet dat vast heel anders, of hij bedoelt het in ieder heel anders. Ook het rondsturen van je brief. Dat kun je opvatten als actie waarmee hij je vertrouwen schaadt. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de dominee de brief zo belangrijk vond dat hij de brief graag wilde delen met de hele kerkeraad. Ik weet er natuurlijk helemaal niks van. Maar wees je ervan bewust dat jullie met een negatieve bril naar de predikant kijken. Alles wat hij zegt of doet bevestigt jullie negatieve voorgevoel. Zolang je niet met de dominee zelf hebt gesproken, weet je niet hoe hij het ziet en bedoelt. Veel sterkte!
Jello
24-03-2015 / 22:56
@WolffMSd, deze mensen hebben met de dominee gesproken en dat contact verliep helemaal niet goed. Zoiets geeft nu eenmaal een negatieve ervaring.

Wees je ervan bewust dat jij een roze bril op hebt, met je positieve invullingen. Ze zijn dubieus, immers, als de dominee de brief zo belangrijk vond, zou je mogen verwachten dat hij dit aan de briefschrijfster zélf gemeld had. En als de dominee het allemaal goed bedoelt, zou je ook mogen verwachten dat hij voor het doorsturen van deze vertróuwelijke brief éérst toestemming gevraagd had aan de briefschrijfster. Dit is niet gebeurd.
De dominee geeft aanstoot met zijn gedrag. Ook in het openbaar, want omstanders reageren met verbazing.

Ook in het kerkelijk leven gelden bepaalde gedragscodes en zo uit de vraag op te maken heeft deze dominee daar niet naar gehandeld. In Kol. 3:25 staat: 'Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons.'

Terug in de tijd

Ik zit momenteel met een probleem. Mijn vriendin is evangelisch en ik ben reformatorisch opgevoed. We willen op korte te...
geen reacties
15-03-2017
Houdt God ook van mensen die zich graag willen geven aan Hem, maar dat niet helemaal durven omdat ze zo bang zijn dat ze...
geen reacties
14-03-2008
Ik worstel wel erg met deze vraag. Mijn ouders gaan wel naar de avondmaaldienst, maar ze gaan niet zelf aan het HA. Ik v...
geen reacties
14-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering