Boeken van Henri Nouwen

drs. E.J. (Els) van Dijk / 7 reacties

20-01-2015, 15:22

Vraag

Wat moeten we precies denken van de boeken van Henri Nouwen? Ik heb nu een aantal boeken gelezen, maar het valt me op dat Nouwen erg onbijbelse denkbeelden gebruikt (alle mensen zijn geliefd, je kunt ook zonder Jezus zalig worden, visioenen van dalai lama e.d.). Ook heb ik het idee dat zijn mystieke lijn meer leidt tot postmoderne zelfverwerkelijking dan tot het gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Hoe meer ik lees, hoe gevaarlijker ik zijn boodschap vind. Zeker omdat de boeken van Nouwen best populair zijn. Wat moeten precies denken van zijn boodschap? Legt hij gewoon andere accenten of is de boodschap die Nouwen brengt ronduit onbijbels? Graag antwoord van iemand die wel eens wat van Nouwen heeft gelezen.


Antwoord

Beste...,

Ook ik heb heel wat werk van Henri Nouwen gelezen. En natuurlijk is het zo dat je het lang niet altijd met elke zin van een auteur eens bent. Ik heb vele meters boeken in mijn huis staan, maar dat betekent niet dat ik het met iedereen die een plekje in mijn boekenkast voor 100 procent eens ben. Andere standpunten kunnen je ook opscherpen, bijvoorbeeld. Alleen kennis nemen van iedereen die het met je eens is, maakt een mens in de meeste gevallen niet wijzer. Maar ook het afzetten tegen mensen die in meerdere of mindere mate een andere mening zijn toegedaan, is in de meeste gevallen niet helpend. Daardoor ontstaan juist te vaak (religieuze) conflicten en die zijn er naar mijn smaak teveel in deze wereld.

Ik werk op een school waar zo’n beetje de volle breedte van kerkelijk Nederland vertegenwoordigd is (75 procent van de studenten komt uit de traditionele kerken en 25 procent uit de vrije groepen) en we hebben het heel goed met elkaar, ook al denken we op sommige punten heel verschillend. We zoeken vooral naar wat bindt. En dat maakt dat we een gemeenschap kunnen zijn ondanks verschillen. Daar geniet ik dagelijks van!

Dit is meteen een brug naar Henri Nouwen. Ben ik het met alles eens wat hij schrijft? Nee. Maar ik heb ook wel veel van hem geleerd! Ik vind hem een man die heel integer zoekt naar Gods weg (ook voor zijn eigen leven) en die soms op een diepgaande manier psychologische en theologische inzichten met elkaar weet te verbinden. Die vooral niet op eigen succes uit is geweest – een gloedvolle carrière bijvoorbeeld opgeven om onder verstandelijk gehandicapten te gaan werken om ons weer te leren wat hij dáárvan geleerd heeft.

Zalig worden zonder de Heere Jezus? Dat is beslist niet aan de orde bij hem. Heb je zijn boek “Eindelijk thuis” gelezen? Daarin is hij bijvoorbeeld heel oprecht in het berouw dat hij toont in de herkenning bij de beide (verloren) zonen. Tsjonge, denk ik dan: als iedereen zo oprecht zijn zonden zou durven opschrijven... Daar ben ik echt van onder de indruk.

Alle mensen zijn geliefd? Nouwen beschrijft dat elk schepsel (door God geschapen!) door God geliefd is. Niet omdat de mens goed is, maar omdat God dat is! Elk mens is voorwerp van Gods zoekende liefde, genade en barmhartigheid. Of we ons ook daarin willen koesteren, is een tweede. De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid gekregen.

De afgelopen tijd hebben we Kerst gevierd en menig kerkmens heeft het “Ere zij God” gezongen. Ik denk dan weleens als ik in een bijeenkomst ben waar dit lied gezongen wordt: Gelooft iedereen nu echt wat in de Bijbel staat en wat men nu zingt, namelijk dat God in mensen een welbehagen heeft? En dat Hij daarom Zijn zoon gaf? Henri Nouwen gelooft dat wel en hij schrijft daar ruimhartig over in zijn boeken.

Legt hij soms andere accenten dan ik zou doen? Zeker! Maar ik schaam mij er niet voor dat veel van zijn werk in mijn boekenkast staat en dat ik hem soms ruimhartig citeer. Natuurlijk alleen dan, wanneer ik het ook bijbels verantwoord vind. Ik probeer altijd met de blik te kijken van: wat kan ik van iemand leren? Soms is dan de afweging: niet zoveel. Soms ook moet je pertinent afstand nemen van standpunten, maar bij Henri Nouwen zie ik zoveel oprechte toewijding naar een christelijk leven, dichtbij zijn God en Vader in de hemel, dat ik daar ook door geïnspireerd word, zonder het dus in alle opzichten met hem eens te zijn.

Nou, ik hoop dat je iets met dit antwoord kunt! Ik wens je veel prachtige leerervaringen met alles wat je leest en wat je eigen christelijke leven kan verrijken!

Hartelijke groet! 
Drs. Els J. van Dijk

drs. E.J. (Els) van Dijk

drs. E.J. (Els) van Dijk

 • Geboortedatum:
  28-01-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Voormalig directeur Evangelische Hogeschool. Nu begeleiding en advies.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

boeken
7 reacties
anina
20-01-2015 / 16:42
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
cees0102
21-01-2015 / 00:25
Beste vragensteller,
Als je aangeeft dat de boeken van deze schrijver afwijken van de gezonde leer naar Gods Woord, kun je ze hooguit lezen als studiemateriaal. Als je dat al zou willen. Echter kan het je ook op een dwaalspoor brengen. En als ik je vraag zo lees, lijkt me voorzichtigheid geboden.
rups89
21-01-2015 / 02:53
Ik vind persoonlijk het antwoord van Els van Dijk heel goed...
Zo'n positief antwoord in de richting van Henri Nouwen had ik eigenlijk niet verwacht op Refoweb. ????
We kunnen elkaar als christenen wel continue blijven bekritiseren, maar ik denk dat het juist de bedoeling is dat we van elkaar leren en proberen afstand te doen van het denken in hokjes en vakjes.
En dat we elkaar blijven waarderen en respecteren, ook al gaat dat soms tegen je gevoel in...
Jezus heeft niet alleen volgelingen in 1 bepaalde kerk, maar Zijn volgelingen komen (gelukkig) uit alle stromingen en hoeken van de aarde ????
rups89
21-01-2015 / 03:05
He Funny Cat,

Ik vind dat je wel heel negatief naar Henri Nouwen kijkt.
Ik heb ook wel eens 1 van zijn boeken gelezen en net zoals Els al schreef: ik vond er heel waardevolle dingen in staan.
Hij is natuurlijk niet volmaakt, maar wie is dat wel?
Maar daarom kun je het koren niet met het kaf weggooien.
Ik vind het nogal heftig om te beweren dat de bron (Henri dus) verkeerd is en daarom zijn boeken ook en dat wanneer je zijn boeken leest je ernstig besmet wordt in je ziel.
'k Zou een beetje oppassen als ik jou was om dit soort uitspraken zomaar te doen...
En zeg ook niet te gauw dat Gods licht zich terugtrekt...
Daarmee doe je Hem echt heel erg tekort.
Misschien zie ik andere dingen om mij heen dan jij, maar ik zie om me heen dat God nog steeds heel krachtig aan het werk is bij mensen (uit wat voor kerk of richting ze ook komen)...
Gerard
21-01-2015 / 12:09
Ik denk dat ik objectief wel mag zeggen dat Nouwen een rooms katholiek mysticus was, vurig aanhanger van onder andere Thomas Merton (zie wikipedia). Het is goed dat we ons ervan bewust zijn dat woorden gelijk kunnen klinken maar als ze in een andere context staan de betekenis ervan mee verandert.
Jezus en Paulus zeggen: een weinig zuurdesem maakt het hele deeg zuur. Petrus zegt: "Verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het Woord opdat u daardoor mag opgroeien". Daarom ben ik zelf terughoudend om overal maar iets op te pikken.
Valt er iets te leren? Jezus zegt: "Leer van de vijgenboom dat als de bladeren uitspruiten de zomer komt". En Salomo zegt: leer van de mier om ijverig te zijn. Zo kan je best gemotiveerd worden door iemands toewijding of inzet. Maar verder? De vraagsteller heeft dingen opgemerkt die voor zichzelf spreken en die alles te maken hebben met de denkbeelden van Nouwen en zijn voorbeeld Merton. Petrus geeft een goed advies: "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden." Daar houdt ik me maar aan. Ik denk dat Els het daar wel mee eens is.
FunnyCat
21-01-2015 / 21:56
@rups89

Ik heb het niet over Henri Nouwen zijn persoon gehad maar over zijn leer.Dat is een groot verschil. Ik sluit me geheel aan bij wat @Gerard heeft geschreven. Dat is volledig wat ik met mn quote ook heb bedoeld.

Jammer dat al mijn berichten continue worden verwijderd.
Moderators zouden jullie daar eens naar willen kijken want ik heb er heel wat geplaatst maar steeds zijn de reacties weg en zonder opgaaf van reden!
rups89
22-01-2015 / 00:20
Oke, prima Funny Cat. Ik ben het nog steeds niet helemaal met je eens maar dat maakt niet uit.
We denken er gewoon anders over :-)

Terug in de tijd

Enkele vragen die mij bezighouden: Komt er een opname van gelovigen en blijven ongelovigen dan op aarde achter? Kunnen d...
geen reacties
20-01-2014
Ik zou graag een vraag willen stellen aan ds. Van Rossem. Vaak hoor je dat er verschillen zijn tussen reformatoren en pu...
6 reacties
20-01-2011
Ik heb een waas voor mijn linkeroog die heen en weer gaat. Wat kan dat zijn?
geen reacties
20-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering