Moderne kunst voor een christen

Ds. H. van den Belt / geen reacties

27-11-2005, 00:00

Vraag

Mag een christen moderne kunst maken? De moderne kunst is toch autonoom en houd geen rekening met God en Zijn gebod!? Mag een christen wel aspecten uit deze stromingen gebruiken?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Hoewel ik geen kenner van de kunst ben, denk ik dat ik toch wel een antwoord op jouw vraag kan geven. In de bijbel staat dat wij alles moeten doen tot eer van God. "Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods" (1 Korinthe 10:31). Alle kunst, schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst, poëzie of muziek moet aan deze voorwaarde voldoen voor een christen. En dan maakt het principieel geen verschil uit welke tijd die kunst afkomstig is. Klassieke muziek is niet per definitie beter dan muziek die in deze tijd gemaakt is en dat geldt ook van de schilderkunst en van andere kunsten.
 
God heeft ons creatief geschapen, naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij is de schepper uit het niets en Hij heeft in de mens iets gelegd van Zijn scheppende vermogen. Wij kunnen niet iets maken uit niets, maar in ons gewone werk of in onze hobby's zijn wij wel graag scheppend bezig. Als iemand helemaal uitgerangeerd is en niets meer kan maken en niet meer kan genieten van het werk van zijn handen, geeft dat vaak een gevoel van nutteloosheid en doelloosheid en is dat een oorzaak zijn van depressiviteit,
 
Kunst hoort in zekere zin tot het terrein van de “algemene genade” (“gemene gratie”). Wij moeten dat terrein niet te veel 'opblazen' zoals Abraham Kuiper gedaan heeft, maar wij mogen wel erkennen dat er door Gods goedheid mooie, schone en goede dingen zijn in deze wereld, waar wij van mogen genieten. Een christen ziet daarin iets van de heerlijkheid van God de Schepper, of het nu in de natuur is of in de cultuur waarin mensen door de gaven die zij van God gekregen hebben en iets moois tot stand hebben gebracht. Dan maakt het ook nog niet uit of de kunstenaar een christen is of niet. Ook kunstenaars die geen christen zijn kunnen door Gods goedheid mooie dingen tot stand brengen, waar wij van mogen genieten! Een christen belijdt: "De aarde is des Heeren en de volheid derzelve."(Psalm 24:1, 1 Korinthe 10:26)
 
Alle creatieve gaven en alle uitingen van kunst moeten wel getoetst worden aan hun achtergrond. Ik denk dat vele vormen van moderne muziek en andere moderne kunst uitdrukking geven aan de moderne cultuur, die losgeraakt is van God en van het christelijk geloof. In zoverre moet je wel kritisch zijn over de moderne kunst, maar er is ook moderne christelijke kunst, waar je best van kunt genieten. Smaken verschillen natuurlijk, maar wat oud is, is niet per definitie goed en wat modernistisch is, is niet per definitie verkeerd. Ik eindig met de woorden van de berijmde psalm:
 
Psalm 33:2: Roemt nu, met nieuwe lofgezangen, De nieuwe blijken van Zijn gunst; Het speeltuig moet die toon vervangen; Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. Alles moet Hem eren; Want het woord des HEEREN, 't Richtsnoer Zijner daan, Is volmaakt rechtvaardig, Al onz' achting waardig; Eeuwig zal 't bestaan.
 

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

cultuur
geen reacties

Terug in de tijd

Twee jaar geleden is een goede vriend van mij uit de Ger. Gem. overgegaan naar een baptisten-huisgemeente. Dat was een k...
geen reacties
28-11-2019
Het afgelopen jaar is voor mij erg hectisch geweest. Ik heb anorexia ontwikkeld en ben daarvoor in behandeling. In de ti...
geen reacties
27-11-2015
Ik zit met een groot probleem. Mijn gewicht stijgt de laatste tien jaar steeds meer. Ik ben moedeloos, heb al zoveel gep...
2 reacties
27-11-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering