Verschillende jaren door mijn broer misbruikt

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven / geen reacties

19-06-2003, 00:00

Vraag

Verschillende jaren ben ik door mijn broer misbruikt. Thuis weet niemand daar nog vanaf. Hierdoor zit ik met veel verwijten en boosheid naar mijn familie. Daar wil ik niet aan toegeven, want dan verslechtert de sfeer thuis. Hoe kan ik me het beste opstellen? Ik vind het heel moeilijk. Ik heb me al aangemeld bij de hulpverlening, maar de wachtlijst is erg lang.

Antwoord

Beste meid,
 
Wat zit jij moeilijk! Zelfs als ik probeer om mij in jouw situatie in te leven besef ik dat dit maar ten dele mogelijk is en hiermee geef ik al aan wat, volgens mij, één van de ergste dingen zijn in jouw situatie: namelijk eenzaamheid en het dragen van zo'n groot geheim. Dat moet volgens mij niet lang meer duren, want jij staat onder een enorme druk. Hoewel ik het in jou waardeer dat je je verantwoordelijk voelt voor de sfeer in huis is het wel erg logisch dat je daar niet goed mee om kunt gaan.

Ik ben blij dat je erkent dat je boos bent en vol verwijten zit. Ik denk dat je wel weet dat je dit eigenlijk moet uiten. Ik ken de ernst van het misbruik niet maar het is hoe dan ook fout dat het heeft plaatsgevonden.

Eerlijk gezegd vind ik het niet goed dat jij hier alleen in staat. Je hebt nu je familie heel hard nodig. Verder vind ik het ongelooflijk dapper dat je al op de wachtlijst van de hulpverlening staat. Mijn vraag is ook of jouw huisarts op de hoogte is van deze situatie. Als dat zo is, dan heb ik in mijn werk vaak meegemaakt dat zij -samen met het slachtoffer- een gesprek willen aangaan met de ouders. Jouw ouders moeten dit echt weten en wel snel ook!

Wanneer je de huisarts niet zo'n goed idee vindt, denk dan eens aan een oom of tante die je vertrouwt en waar je een goed contact mee hebt. Soms zijn er vrienden of een predikant die deze taak op zich wil nemen. Maar allereerst moet jij deze enorme last delen met jouw ouders en het liefst met anderen die jij vertrouwt.

Als je vraagt hoe jij je het beste kunt opstellen dan heb ik dus maar één antwoord voor je, openheid. Je kunt mijns inziens niet van jezelf verwachten dat je doet alsof er niets gebeurd is en dus zullen anderen merken dat jij sneller boos bent of wat dan ook. Als jij wilt dat de sfeer niet verslechterd zul je dus openheid van zaken moeten geven. Het lijkt mij onmogelijk dat de sfeer goed is als jij zo'n groot geheim met je meedraagt.
 
Ik wens je veel sterkte met de stappen die je gaat zetten.

Hartelijke groet, Petra van Bodegraven

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven

 • Geboortedatum:
  26-03-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

seksueel misbruik
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben op zoek naar (verschillende) (bijbelse) visies met betrekking tot kinderloosheid. Ik wil mij dan voornamelijk ric...
1 reactie
19-06-2017
Ds. Vreugedenhil, ik vind uw prediking nogal verschillen vergeleken met die van andere Ger. Gem.-dominees. Hoe komt dat?
22 reacties
19-06-2009
Sommige dominees zeggen dat christenen die nooit twijfelen of hun geloof wel echt is, geen kind van God zijn. Ik ken mee...
1 reactie
20-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering