Geopenbaarde is nog geen toegepaste Christus

Ds. D.W. Tuinier / geen reacties

22-11-2014, 10:55

Vraag

Ds. Tuinier, dank u wel dat u mijn vraag heeft beantwoord. Ik ben het helemaal eens met uw uitleg van de tekst. Ik denk dat dit ook is, zoals de Heilige Geest het bedoeld heeft. Ik ben daarom ook blij met uw antwoord. Het bevestigt dat ik toch wel een beetje terecht moeite had met bepaalde uitspraken. Ik heb echter nog wel een aanvullende vraag. Ik begrijp dat u de preek niet heeft gehoord en dat u ook deze collega niet wilt afvallen, maar moeten we niet oppassen om de rechtvaardiging en de heiliging met elkaar te vermengen? Het is mijn indruk dat dit in de preek gebeurde. En daar maak ik me zorgen over.

Een andere uitspraak uit de preek was: Een geopenbaarde Christus is nog geen toegepaste Christus. Ook al is Christus geopenbaard, alles moet weer afgenomen worden om tenslotte Christus toegepast te krijgen. Dit werd gezegd tegen de avondmaalgangers. Met alles wat deze mensen hadden, moest de dood weer worden ingegaan. Achter Jezus aan en met Hem de dood in. Mag ik u vragen hoe u hier tegenaan kijkt. Ik wil zo graag bijbels onderwijs hebben, ook in de Gereformeerde Gemeenten. Volgens mij moeten we veel meer het gesprek met elkaar hierover aangaan, ook als predikanten onderling. Ter opscherping en om de zuivere prediking van Gods Woord in stand te houden of hier weer naar terug te keren. Nogmaals: ik besef dat u uw collega niet af wilt vallen, dus als u terughoudend wilt reageren mag dat ook, maar ik vind dergelijke uitspraken over een geopenbaarde Christus, Die nog geen toegepaste Christus is, heel moeilijk. Ik twijfel er zelf aan of het wel naar Gods Woord is. Wilt u mij op dit punt verder helpen?

Antwoord

Dag,

Bedankt voor je reactie waarin ik, naast begrip, ook een stuk zorg proef als het gaat om bepaalde uitspraken in een preek. Je voelt goed aan dat ik hier mee moeite heb, mits zij bijbels en vanuit de tekst worden uitgelegd en onderbouwd. Misschien is dat wel gebeurd in de preek die je hebt gehoord, maar jij hebt het niet goed begrepen. Daarom is het altijd goed en nuttig om desbetreffende predikant te benaderen. Mijn reactie op je vraag is opnieuw terughoudend. Ik zal niet snel iets verkeerds of negatiefs zeggen van een van Gods knechten, die ook mijn broeders zijn in Christus, zeker niet in het openbaar of op Refoweb. Ik ben het met je eens: veel meer moeten we met elkaar spreken over deze wezenlijke zaken. Bijbels denken, biddend om Gods Geest en genade en een open communicatie is vruchtbaar.

Tenslotte nog iets over de inhoud van de preek/jouw vraag: zal de dominee niet hebben bedoeld: met alles wat ik, uit genade, van de Heere ontvangen heb, kan ik het vandaag niet doen. Het leven is er uit. Opdat ik leer leven uit de Levensbron, Die mij toeroept: Want Ik leef en gij zult leven (Joh. 14:19c). Lees hierbij ook wat de apostel Paulus schrijft in 2 Kor. 4: 7-15.
 
Hartelijke groeten,
Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

standenleertale Kanaäns
geen reacties

Terug in de tijd

In mijn omgeving wordt wel eens beweerd dat er vroeger meer kinderen van God waren. Ook leefden deze mensen dicht bij de...
geen reacties
22-11-2003
Hoe komt het dat het geloven in God zo moeilijk kan zijn. Geloven is vertrouwen dat God Zijn belofte waar maakt. Bijvoor...
5 reacties
22-11-2010
Door mijn werk kom ik in veel thuissituaties. Ik werk bij een christelijke organisatie en kom hierdoor ook bij mensen ui...
3 reacties
22-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering