De volle raad Gods verkondigen

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

29-10-2014, 11:30

Vraag

Laatst las ik een interview met een predikant. Hij sprak over het preken en daarbij gebruikte hij de uitdrukking “het verkondigen van de volle raad Gods”. Recent kwam ik die uitdrukking nog eens tegen. Wat wil dat precies zeggen, de “volle raad Gods verkondigen”?

Antwoord

Het is een uitdrukking die zijn oorsprong heeft in Handelingen 20:27. Daar staat: “Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al den raad Gods.” Paulus is daar op het strand van Milete in gesprek met de ouderlingen uit Efeze. Hij neemt afscheid van hen. Hij kijkt terug op de tijd dat hij bij hen was. Al de raad van God heeft hij verkondigd. De kanttekening zegt daarbij: “Dat is, al wat God besloten en geopenbaard heeft aangaande de zaligheid der mensen, door wie en hoe dezelve verkregen wordt.”

Een dominee die zegt dat hij de volle raad van God verkondigt heeft, bedoelt daarmee dat hij niets achtergehouden heeft wat in de Bijbel ten aanzien van ons behoud geschreven staat. Dan kun je denken aan thema’s als: geloof en bekering, rechtvaardiging en heiliging, hel en hemel, verantwoordelijkheid en verkiezing. En vooral ook aan het werk van de Vader, de zoon en de Heilige Geest.

Hartelijke groet,
Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

preek
geen reacties

Terug in de tijd

Een tweeledige vraag aan de HSV-comissie aangaande de vertaling van Efeze 3:9. De Herziene Statenvertaling heeft het Gri...
geen reacties
29-10-2012
Aan ds. W. Pieters. Geachte dominee, ik las uw reactie op deze vraag. Ik heb deze vraag niet zelf gesteld, maar ik werd ...
geen reacties
29-10-2013
Waarom heeft de PKN ds. Hendrikse nog niet uit de kerk gezet? Hoe kunnen ze het toelaten dat een atheïst (dus een anti-t...
18 reacties
29-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering