Zingend bidden

Ds. H. van der Ham / geen reacties

27-10-2014, 17:28

Vraag

Bidden is het belangrijkste wat het leven van een christen zou moeten kenmerken. De vraag van mij gaat hierover. Bidden is voor veel mensen iets moeilijks. Zelfs voor een wedergeboren christen die mag leven uit genade. Ook voor mij is bidden iets wat niet vanzelf gaat. Dat voelt voor mij tegenstrijdig, misschien zelfs hypocriet, omdat ik toch mag weten van dat leven uit genade. De enige grond van mijn bestaan is, omdat Hij mij liefgehad heeft met een eeuwige liefde. Was dat niet het geval, dan had ik deze vraag niet eens (meer) kunnen stellen. Nu wordt door sommige beweerd dat Aurelius Augustinus Hipponensis (is omstreden of deze uitspraak inderdaad van hem was) gezegd heeft “zingen is tweemaal bidden.” Of die uitspraak nu wel of niet op waarheid berust, het heeft me aan het denken gezet. Zingen is iets wat mij vele malen beter afgaat. Ook in de Bijbel wordt er regelmatig gezongen. Sterker: er zijn Psalmen geschreven die een gebed zijn. Waar het mij om gaat: zijn er bezwaren om zingend te bidden? Misschien nog beter geformuleerd. Is het verantwoord om in plaats van de klassieke wijze van bidden (ogen gesloten etc.), zingend te bidden. Waar ik persoonlijk bang voor ben, is dat ik wellicht mezelf probeer goed te praten. Graag een antwoord wat losstaat van de traditie, maar wel de bijbelse kaders in het oog houdt. Persoonlijk geloof ik dat er binnen de kaders van het Woord veel ruimte is gelaten door God voor ieders persoonlijke invulling van het geloof. Dat neemt niet weg, dat het goed is om af en toe eens te vragen of het nu daadwerkelijk bijbels is hoe we ergens mee omgaan.

Antwoord

Beste jongere,
 
Bedankt voor je vraag. Bezwaren tegen zingend bidden en biddend zingen zijn er niet. Dat is prima. Doe dat maar. Het lijkt me niet goed om zingend te bidden in plaats van ‘gewoon’ te bidden. De Bijbel zegt: “Is iemand goedsmoeds, dat hij psalmzinge”,   Jakobus 5:13. En... bid zonder ophouden, 1 Thess. 5:17. Het gebed moeten we dus niet nalaten! Het is gelukkig dat je dagelijks bidden mag. De Heere nodigt ertoe.

Hoe je kunt bidden? In de tijd van het oude Israel bad men met opgeheven handen (psalm 141). De vorm kan wat verschillen. Het is verstandig de bijbelse kaders in acht te nemen. Zo ontvang je ruimte genoeg. In de weg van het gebed zul je de zegen ervan ontvangen. Daar ben ik van overtuigd. De dichter zingt: “Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ‘t smeekt, mild en overvloedig.”
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

biddenzingen
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik een vraag willen stellen aan een Ger. Gem.-dominee. Een poosje geleden heeft een Hersteld Hervormde leraar ...
geen reacties
29-10-2018
Aan een Ger. Gem.-dominee. Dominee, ik krijg de indruk dat er in onze gemeente de angst voor een onwaardig eten en drink...
geen reacties
27-10-2006
Kunt u mij uitleggen wat verborgen omgang met God inhoudt?
geen reacties
27-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering