Onvergeeflijke zonde als dwanggedachte

Ds. L. Krooneman / 2 reacties

07-10-2014, 12:26

Vraag

Kun je de onvergeeflijke zonde ook ‘denken’, omdat je ze gewoon niet mag denken, dus als een soort van dwanggedachte? En wat moet je daar dan van denken?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je spreekt in je vraag over de onvergeeflijke zonde. Ik neem aan dat je hiermee doelt op de zonde tegen de Heilige Geest. De Heere Jezus waarschuwt in Mattheüs 12 de Farizeeën. De Farizeeën zeggen dan keihard dat Jezus demonen uitdrijft door de macht van Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. En dan waarschuwt de Heere Jezus hen dat ze toch niet de zonde tegen de Heilige Geest zullen begaan. De zonde tegen de Heilige Geest begaan dat is bewust het werk van de Heere Jezus voor duivelswerk uitmaken en daarin ook volharden. De Farizeeën waren zo verhard geworden dat ze niet eens vergeving door de Heere Jezus wilden ontvangen. En daarom konden ze het ook niet meer krijgen.

De zonde tegen de Heilige Geest is dus niet een eenmalige gedachte, maar een voortdurend volhardend bewust voor duivelswerk houden wat van de Heere Jezus is. Het is ook niet een gedachte die voortdurend terugkomt in de zin van een dwanggedachte. Dwanggedachten kunnen bij je binnenkomen als gevolg van psychische problematiek. Psychische problematiek moeten we niet zomaar koppelen aan de duivel en zijn invloeden, hoewel de duivel wel via onze psyche probeert invloed op ons uit te oefenen. Hij weet precies wat onze zwakke plekken zijn.

Het belangrijkste is dat we mogen leven met de HEERE. Dat we in ons leven hebben leren buigen voor het werk van Zijn Zoon. Dat we dat werk niet verwerpen, maar aanbidden. Dan zijn we voor eeuwig gered. Daar kunnen allerlei gedachten in ons hoofd niets aan veranderen. Zelfs de duivel kan daar niet tegenop als wij leren schuilen achter het bloed van Jezus Christus. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het Lam. En dan is het gebed een machtig wapen in de strijd tegen verkeerde gedachten. Lees ook eens Efeze 6:10-20 over het aandoen van de geestelijke wapenrusting.

Veel zegen en rust in hoofd en hart van de Heiland toegebeden!

Met een hartelijke groet,
Ds. L. Krooneman

Ds. L. Krooneman

Ds. L. Krooneman

 • Geboortedatum:
  28-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Schiedam
 • Status:
  Actief
2 reacties
lydian
07-10-2014 / 20:52
Beste vraagsteller, ik herken je vraag, maar weet je dat satan je ook verschrikkelijke gedachten in kan werpen? En dan jou laat denken dat je de onvergeeflijke zonde gedaan hebt?
Het boekje van simon oomius , satans vuistslagen zou wel eens heel verhelderend voor je kunnen zijn, en volgens mij is het gratis te downloaden op internet.
Segers
07-10-2014 / 23:36
dank voor de vraag en antwoord en ook voor de suggestie van boekje van simon oomius. Ik ga dit boekje lezen. Ik heb met name last van godslasterlijke dwanggedachten tijdens het hardop bidden van het Onze Vader aan tafel. Het is heel naar, mijn vrouw en kinderen merken soms dat ik dan met bidden haper, maar weten niet hoe dat komt.

Terug in de tijd

Je hoort wel eens op een begrafenis dat de overledene wordt toebetrouwd aan de schoot der aarde. Waar komt deze uitdrukk...
geen reacties
07-10-2006
Onze zoon van zes jaar heeft een syndroom wat o.a. een korte lengte tot gevolg kan hebben (meestal worden deze kinderen ...
1 reactie
07-10-2019
Maken we ons niet veel en veel te druk over duizend en één bijzaken die er allemaal niet zo toe doen, terwijl de wereld ...
geen reacties
07-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering