Boeddhabeelden

Ds. A.S. van der Lugt / geen reacties

09-09-2014, 07:45

Vraag

Ik heb een vraag over een zwembad waar grote Boeddhabeelden staan opgesteld. Wij zijn een keer in de Bonte Wever in Assen geweest. Het bleek een heerlijk zwembad. Wat me tegenstond waren de grote Boeddhabeelden die er opgesteld stonden en afbeeldingen van een draak. Deze draken kom je overigens ook tegen in bijvoorbeeld een wokrestaurant waar wij wel eens komen. Mijn vraag is: we gaan binnenkort weer op vakantie in de buurt van Assen. Moeten wij om die beelden dit zwembad mijden? Of kunnen we dit gewoon negeren en wel genieten van het fijne golfslagbad en de andere baden die daar zijn.

Antwoord

Er is geen dwingende reden om als christen een zwembad of wokrestaurant met boeddhabeelden of draken te mijden. Het kan zijn dat de eigenaar of beheerder ermee wil uitdrukken dat hij boeddhist is. Dan is dat zo, maar als gast ben je niet verplicht zijn ideeën of geloofsovertuigingen over te nemen. Je kunt volop met een vrij geweten Christus als Heere aanvaarden en ergens zwemmen of eten waar dergelijke beelden staan. Het is waarschijnlijker dat voor de eigenaar of beheerder de beelden eerder een decoratie zijn dan een uitdrukking van zijn religie. De beelden zelf zijn niet op zichzelf zo invloedrijk dat zij het geloof in Christus negatief kunnen beïnvloeden. Bovendien leven wij onder de bescherming van de Heere, die alle machten overwonnen heeft en de duivel onttroond (Kolossenzen 2,15; Hebreeën 2,15). Geen angst dus.

Wel is het goed je eigen geweten te kennen en dat te respecteren. Je geweten is gevormd door je levensgeschiedenis en ervaringen. Dat is voor ieder verschillend. De één voelt zich eerder benauwd in een dergelijke omgeving dan de ander. Stel je voor dat je als boeddhist tot geloof gekomen bent in Jezus Christus. Ik kan me voorstellen dat dergelijke beelden je dan snel irriteren of hinderen om te kunnen genieten van het zwemmen of houden van de maaltijd. Neem dat serieus en zoek een andere gelegenheid. Maar er is geen reden om christenen die er geen aanstoot aan nemen en niet door gehinderd worden te veroordelen. Daarin kunnen wij elkaar vrij laten.

Hartelijke groeten,
Ds. A. S. van der Lugt

Ds. A.S. van der Lugt

Ds. A.S. van der Lugt

 • Geboortedatum:
  17-06-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Delft
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

boeddhismechristelijke vrijheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben 20 jaar en kom uit de Ger. Gem. Vroeger ben veel met Gods Woord bezig geweest en had ik veel indrukken van sterve...
11 reacties
09-09-2013
In hoeverre is ons tijdstip van sterven bepaald i.v.m. gezonde leefwijze en alles wat er bij hoort? Ik weet en besef goe...
geen reacties
09-09-2015
Ik ben een tienermeisje en ik word onderhand gek van mezelf. Afgelopen zondag werd er 's ochtends en 's middags over het...
11 reacties
09-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering