Losbandig leven gehad

drs. I. A. Kole / 6 reacties

13-08-2014, 15:35

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik -jongeman- had een losbandig leven tot mijn 26e levensjaar. Toen kwam God in mijn leven, want zelf had ik Hem nooit gezocht. Ik was de Saulus van 'onze' tijd, menend door mijn vele kerkgaan, het dragen van een zwart pak, een voorbeeldig leven te leiden; zo denken een goede dienst voor God te kunnen doen. Tot de Heere in m’n leven kwam en ik zag dat ik niets had om te kunnen sterven en als een Judas en een Jehu in de hel te liggen. Met enige schroom mag ik nu zeggen; ik dank God, door onze Heere Jezus Christus. Wat is het dat ik toch steeds probeer dingen zelf te willen doen en blijf vallen in mijn ernstige boezemzonde op pornografisch gebied? Soms denk ik het met wortel en tak uitgeroeid te hebben, maar dan val ik weer... Wat kan ik doen, of wat moet ik juist niet doen? Ik weet het niet meer en enkel met de Heere kan, moet, wil en durf ik hier over te spreken, maar ik word Zijn zoete lieve stem niet gewaar. Hopende dat u als eenvoudig middel in Zijn bestuur en hand gebruikt mag worden.

Antwoord

Mijn genade is genoeg!

Met dank voor je heldere bericht waaruit nood spreekt. Je hebt het gevoel dat het meer vallen dan opstaan is, zeker nu de bemoeienis van de Heere met je leven niet ervaren wordt! Je gebed komt niet verder dan het plafond.

Wat een zegen dat de Heere je halt gehouden heeft. Toen dacht je dat je jezelf moest opknappen zodat je voor God zou kunnen bestaan, de gestalte van een farizeeër! Dat was ook het leven van Paulus, tot dat de Heere hem stilzette op de weg naar Damascus: Wat wilt u dat ik doen zal? Dan zie je na enkele dagen de vrucht van de arrestatie: Zie hij bidt! De vrucht? Paulus predikte terstond Christus dat Hij de Zoon van God is (Hand. 9:1-19). Die gemeenschap met de Heere wens ik je van harte toe, dan is de belijdenis met hart en mond: Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Dan kan niets je scheiden van de liefde van God ( Rom.8:31 -39/35-39).

Maar we leven in bezet gebied! In het leven van een kind van God is er een tweestrijd, een inwendige strijd. Paulus schrijft: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” En: Ik dank God door Jezus Christus onze Heere (Rom. 7:13-26/18-26). Over de strijd tussen de oude en de nieuwe mens schrijft Paulus ook in Ef.4: 17-32, gevolgd door een oproep om Jezus na te volgen (Ef. 5:1-21/8-14). 

Op grond van deze ervaringen in het leven van Paulus , geeft de Heidelbergse Catechismus een prachtig antwoord wat de bekering inhoudt: Afsterven van de oude mens (duurt je leven lang) en de opstandig van de nieuwe mens: een hartelijke vreugde in God door Christus  (Zondag 33).

De duivel probeert je in zijn greep te houden en dan valt hij aan op de zwakke plek: pornografie! Die strijd kun je niet alleen, daar heb je hulp voor nodig. Neem daarvoor kontakt op met bijvoorbeeld De Vluchtheuvel (0113- 213098). Die hulpverleners komen uit onze kring, zijn deskundig en kunnen je ook weer verwijzen. Dat gevecht hoef je niet alleen te doen. Ga uit de weg/doe weg wat je tot zonde aanleiding geeft. Zorg dat je niet vereenzaamd raakt. De strijd tegen de zonde blijft zolang we leven. Leg je nood aan de Heere voor  (2 Kor. 12:1-10).

In alles Gode bevolen.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

boezemzondepornoterugval
6 reacties
mp82
13-08-2014 / 21:35
Een paar opmerkingen

Paulus zegt: de oude mens is gekruisigd met Christus. De oude mens wordt in de Bijbel bedoeld: je vorige oude onbekeerde levenswandel. Maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruisigd. Als je door het geschonken geloof Christus bent ingelijfd, wandel dan ook door Hem. Ik denk dat dat het probleem is, waardoor men nog vast zit aan bepaalde zonden.

Porno is een vreselijke verslaving. Allerlei instanties kunnen je hiervan proberen af te helpen. maar de drempel is vaak groot omdat de verslaafde vaak de enige is die het weet en er enorm voor schaamt om voor de dag te komen.

Een middel: wandel door Jezus, elke dag opnieuw. Dat is het nieuwe leven, dat is de nieuw mens, je oude mens bestaat niet meer, die is met Christus gekruisigd. Kap er dan ook mee om zonden te doen van je vorige levenswandel. Als je ziet op Hem en bid om kracht, elke morgen weer als je op staat (maak daar tijd voor vrij!), zul je Zijn kracht ervaren in jouw leven. In Zijn kracht is porno ten onder te brengen, maar leef wel elke dag vanuit Hem en niet vanuit je ervaringen en je gevoelsleven, dat zijn valkuilen voor de zonde.

Blijf niet lijdelijk wachten tot de drang tot porno weg is, zonder hulp van Boven en zelf de verleidingen buiten de deur te houden is het onmogelijk om er vanaf te komen.
drj
13-08-2014 / 22:55
Dieet houden is niet makkelijk als de koelkast vol chocolade ligt.
Zolang je nieuwe gewoontes nog niet vast verworteld zijn helpt het een niet-smarte telefoon te gebruiken zonder internet en alleen op het werk te internetten (je hoeft alleen moden/wlan-router voor enige tijd bij je ouders te bewaren), voor tv geldt hetzelfde.

Wilskracht kun je dan bewaren voor de verleidingen die je niet uit de weg kunt gaan.
Ronald86
14-08-2014 / 07:07
Voor meer info over de cursus SCF Puur Leven.
email: rj.van.mourik@filternet.nl
coby
14-08-2014 / 19:34
https://www.youtube.com/watch?v=eGu4gNQAar4&index=3&list=UUWkMVfroJswy1ZwyfXYc35g


https://www.youtube.com/watch?v=189wP3eyb4o

ik hoop dat je hier wat aan hebt!!
coby
14-08-2014 / 19:49
https://www.youtube.com/watch?v=pQJz5tpaW4Q
JST
18-08-2014 / 09:22
als je de stap naar een hulpinstelling te groot vind kun je ook online terecht.

De cursus van 60 dagen via www.settingcaptivesfree.nl werkt heel goed.
Je krijgt dan een online coach toegewezen en ontdekt zelf in Gods woord hoe je van deze verslaving bevrijd kan worden door je hier 60 dagen in te verdiepen.
Belangrijk is om een goed filter op je internet te zetten en in de loop van de cursus zul je gevraagd worden een vertrouwenspersoon te zoeken in de vorm van een vriend/broer/vader oid.

Deze cursus is al heel veel mensen tot zegen geweest en de drempel ligt veel lager.
Succes ermee!

Terug in de tijd

In de Bijbel staat dat het volk Israel uit 600.000 mensen bestond, exclusief de kinderen. Verder is er sprake van een ta...
14 reacties
13-08-2011
De laatste tijd ervaar ik soms weer de nabijheid van de Heere en als ik dan terug kijk naar de afgelopen jaren zie ik Zi...
geen reacties
13-08-2019
Waarom droefheid naar God en treuren? Is dit omdat wij God iets aangedaan hebben? Of omdat wij God missen? Waar ligt de ...
geen reacties
13-08-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering