Gebed uit Openbaring

Ds. H.H. Klomp / 1 reactie

09-08-2014, 09:01

Vraag

Aan een dominee van de CGK. Onze dominee heeft als gebed een stukje uit Openbaringen 1: “Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven Geesten Die voor zijn troon zitten en van Jezus Christus Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde.” Hierna snijd hij er een stukje uit, dat gaat als volgt: “Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader”, waarna de dominee wel weer verder gaat met: “Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid, Amen.” Waarom word dit stukje tekst er tussen uit gesneden? Als ik openbaringen 22:19 lijkt het me niet zomaar iets om dit te doen. Ik hoop dat u mij hier een antwoord op kunt geven.

Antwoord

Beste vraagsteller, Dank voor de vraag. Eerst een verheldering. Gaat het om een gebed? Of bedoel je het votum aan het begin van de eredienst? Dat is in de vraag niet duidelijk.

Als het om een gebed gaat: de dominee is vrij om te bidden zoals hij dat doet,  geleid door de Heilige Geest. Als hij een stukje tekst weglaat, valt hij daarom niet meteen onder het oordeel uit Openbaring 22:19. Want dat oordeel treft mensen die het gezag van Gods Woord helemaal ontkennen. En dat zal die biddende dominee zeker niet doen.

Datzelfde geldt voor het votum bij de aanvang van de kerkdienst. Daarvoor worden vaste woorden gebruikt die inderdaad uit de Bijbel komen. Ik weet niet waarom die dominee die tussenwoorden weglaat. Dat moet je hem zelf vragen. Dan zal hij je zeker antwoord kunnen geven. Maar ook in dit geval mag je de tekst uit Openbaring 22:19 niet tegen hem in stelling brengen. Want die waarschuwing zal elke getrouwe (CGK)predikant helemaal onderstrepen. Heel de Schrift is van God ingegeven en daar mogen/moeten wij gelovig onder (leren) buigen. Hopelijk heb ik je (als CGK-predikant) wat helderheid gegeven.

Groet en zegen,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Openbaringvotum-groet
1 reactie
sydneylover
09-08-2014 / 11:22
De afgekorte versie wordt veel vaker gebruikt. Onze dominee gebruikte een paar weken geleden wel de volledige tekst en ik vond het een prachtig begin van de dienst!

Terug in de tijd

Kun je genezen van een persoonlijkheidsstoornis zoals borderline en dan zelf een goede gz-psycholoog worden?
5 reacties
10-08-2016
Ik ben tegen het standpunt van de SGP dat de vrouw lid mag worden van de partij, maar ik weet niet goed hoe ik dit bearg...
geen reacties
09-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering