MRT-training

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

23-07-2014, 14:34

Vraag

Aan dr. Paul. Verschillende ouders bij ons in het dorp hebben hun kind op MRT-training. We zitten er aan te denken om ons kind er ook op te doen. We horen er positieve geluiden over, maar toch ook wel kritische, in de trant van: het is nooit bewezen, als je er in gelooft werkt het... We kwamen ook dit artikel tegen. Hierin lezen we zelfs dat de ideologie hierachter uit occulte bron komt. Is dit waar? Moeten we oppassen, kritisch zijn, gepaste afstand houden? Is het echt niet wetenschappelijk bewezen? Of kunnen we het gewoon proberen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hoe kun je een therapie beoordelen? In dit geval is er geen duidelijke occulte achtergrond. Het kritische artikeltje van Bijbel & Onderwijs wijst op het probleem van de theorie van de twee verschillende twee hersenhelften. Strikt genomen zegt de auteur, de heer Hoekstra, niet dat deze theorie occult is, maar dat die niet bewezen is en dat de ideologie er achter vanuit verkeerde bron verspreid wordt. Gesteld dat dit zo is, dan is nog de vraag wat de invloed van deze onduidelijke theorie heeft op de totale aanpak in MRT-training. Dan moeten veel meer aspecten beoordeeld worden dan nu gebeurt. Ter vergelijking: in elke vorm van hedendaags christelijk onderwijs zitten twijfelachtige elementen (vaak vanuit het humanistische gedachtegoed), maar wie kan ooit volledige zuiverheid in handelen bereiken? Uiteraard moeten we er naar streven, maar we moeten wel de verhoudingen in het oog houden.

Ter vergelijking is het artikel in De Reformatorische School aan te bevelen. Het is goed om de genoemde voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en niet klakkeloos een therapie te volgen.

Trainingen zijn nooit voor honderd procent bewezen en bij de één werken zij beter dan bij een ander. Natuurlijk scheelt het ook hoeveel vertrouwen je zelf hebt in een therapie.

Bij veel trainingen is het van groot belang wie deze geeft en welke nadruk hij/zij legt op bepaalde onderdelen. Als de docent vanuit een christelijke overtuiging werkt, zie ik niet veel problemen met de genoemde training. Als deze training gegeven wordt door iemand met een heel andere levensvisie, is het verstandig na te gaan welke invloeden die kunnen hebben op deze training.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occultonderwijstherapie
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben opgegroeid in de Moluks-christelijke cultuur. Mijn ouders zijn beide kinderen van voormalige KNIL-soldaten. Portu...
geen reacties
23-07-2020
Beste medechristen, ik heb een vraag over de uitstraling van de gereformeerde kerken in haar diversiteit in Nederland. I...
7 reacties
23-07-2013
Ik ben christelijk en mijn vraag is of plastisch chirurgie mag? Want ik heb namelijk grote ogen waardoor ik veel ooglid ...
4 reacties
23-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering